Hradiště - Česká republika

Hradiště
Seřadit hradiště podle:
Změna oblasti

Vybrat na mapě
Nastavit aktuální polohu

Hrádek Kněževes

Hradiště, Svitavsko
Pozůstatky zaniklého hrádku při zelené turistické značce na trase mezi Dolní Lhotou u Svojanova a Kněževsí nad údolím Kavinského potoka. Hrad je zmiňovaný poprvé v roce...
    Autor: jazz1

Hradisko Strážný

Hradiště, Moravský kras a okolí
Pravděpodobně nedokončený hrad z doby kolem poloviny 13. století, o němž se nezmiňují písemné prameny ani archeologické výzkumy. Předpokládá se, že šlo o zamýšlené...
    Autor: jazz1

Rajhradice - stráně nad Habřinou

Hradiště, Brno a okolí
V severozápadním cípu katastru obce a bezprostředním sousedství obce Rebešovice se na návrší nízkého odlesněného hřbetu nad mokřadem Habřina nachází významná...
    Autor: pasatur

Podkopná Lhota

Hostýnské a Vizovické vrchy, Podkopná Lhota
Valašsko. Podkopná Lhota, dům se nachází v obci.
Cena od: 3400,-Kč,
reklama

Hradiště Uhrov

Hradiště, Českomoravská Vrchovina
Nedaleko obce Úhrov se nacházi dřevěné hradiště , které jsme objevili náhodou při výletě na kolech k přehradě Seč.
    Autor: Klepacovi

Vinořské hradiště

Hradiště, Praha
Zbytky dobře neprozkoumaného raně středověkého hradiště,skládajícího se ze dvou částí tzv. Velkého a Malého hradiště.Obě byla opatřena vlastními mohutnými...
    Autor: bikerbm

Replika hradiště - Vysoké Pole

Hradiště, Beskydy, Javorníky, Valašsko
Podhorská malebná vesnička - Vysoké Pole, nacházející se na svahu Vizovických vrchů má spoustu turistických zajímavostí a lákadel. Na nejvyšším vrcholu Vizovické...
    Autor: JENNY-JANA

Obersko

Hradiště, Střední Morava - Haná
Zajímavá lokalita nad údolím říčky Třebůvky v Zábřežské vrchovině. Hradisko na podlouhlém návrší nedaleko osady Markrabka mezi Vlčicemi a Jeřmaní. Opodál bychom dnes...
    Autor: Bobkart

Hlásnica - archeologická lokalita

Hradiště, Brno a okolí
Jde o významnou archeologickou lokalitu nacházející se v poli poblíž Horákovské myslivny. V těchto místech v letech 1895-96 prozkoumal tehdejší ředitel telčcké reálky Karel...
    Autor: pasatur

Za nejstarším osídlením Brna

Hradiště, Brno a okolí
Jedním z míst, kde je zdokladováno nejstarší osídlení Brna, je Hradiště Obřany. Dostaneme se k němu velmi jednoduše, tramvají č. 4 až na konečnou. Tady začíná žlutá...
    Autor: alda03

Slovanské hradiště - Bílina

Hradiště, České středohoří, Žatecko
Archeologická památková rezervace slovanského přemyslovského Hradiště o rozloze 7,2 ha z konce 10. století. Bylo založena k zabezpečení českého státu až do 13. století do...
    Autor: Nicky

hradisko Požaha

Hradiště, Beskydy, Javorníky, Valašsko
Hradisko púchovské kultury.Leží na Jantarové stezce.Datováno do období 150 l.př.n.l.
    Autor: vladimir77

Prštice - hradisko

Hradiště, Brno a okolí
Lokalita leží na výrazné vyvýšenině, či spíše protáhlém kopci, který se nazývá Horka. Nachází se západně od obce a obtáčí jej potok Šatava. Celá vrcholová část je...
    Autor: pasatur

Keltské oppidum v Českých Lhoticích

Hradiště, Chrudimsko - Hlinecko
Obec České Lhotice tvoří tři osady: České Lhotice, Hradiště a Vedralka. V katastru Hradiště na ploše přibližně 20 ha se rozprostíralo keltské opevněné město tzv....
    Autor: Vladin

Žák

Hradiště, Praha
Po trase Ns Klánovickým lesem se dostaneme asi po 2.5 km k místu bývalé vesnice Hol a dále pak ke zbytkům vesnice Žák. U zastávky NS č. 3 můžeme vidět nejcennější...
    Autor: david.3an

Valečovské skalní světničky

Hradiště, Český ráj
Mnoho návštěvníků hradu Valečova ani netuší, že se jen pár metrů od zajímavé zříceniny nachází unikátní vesnice, která se svou rozlohou a počtem objektů řadí mezi...
    Autor: Strnadci

Závist

Hradiště, Praha
Nad pravým břehem Vltavy, naproti městské čtvrti Zbraslavi, vypíná se dominantní vrch pozorovatelný nejlépe z obou vltavských břehů a mostu Závodu míru. Tento vrchol -...
    Autor: okalis

Děvín

Hradiště, Praha
V západní části planiny Na rovinách leží hradiště Děvín. Pravda, moc fyzických pozůstatků tu po něm nezbylo, ale pověst o dívčí válce je nesmrtelná; právě zde měla...
    Autor: okalis

Tašovice - Starý Loket

Hradiště, Krušné hory a Podkrušnohoří
Tašovice - Starý Loket. První popis a plán zaměření Hradiště Starý Loket provedli malíři A. J. Levý a L. Hofmann (dnes nezvěstné). Hradiště bylo zkoumáno V. Knorem...
    Autor: LukasHanzl

Velichov - hradiště

Hradiště, Slavkovský les, Doupovské hory
Hradiště ve Velichově nebylo dosud systematicky zkoumáno. ( Čtverák, V., Lutovský, M, Slabina M., Smejtek, L., 2003) Z Velichova je zatím publikován keramický materiál ze sběrů...
    Autor: LukasHanzl

Slovanské hradiště v Zábrušanech

Hradiště, Krušné hory a Podkrušnohoří
Na návrší v blízkosti kostela a obecního úřadu v Zábrušanech bývalo slovanské hradiště Lemuzů z 8. století. Hradiště bylo ve své době střediskem obchodu a řemeslné...
    Autor: Hribal

Slovanské hradiště Slavníkovců

Hradiště, Polabí
Hradiště jednoho z nejslavnějších rodů v období raneho středověku
    Autor: igilado

Hrubé Kolo

Hradiště, Střední Morava - Haná
Plošina obehnaná příkopem. Nálezy pozůstatků z mladší doby kamenné - tolik říká turistické označení. K místu směřuje odbočka z rozcestí nad zříceninou Plankenberk....
    Autor: Hippo

Budeč hradiště - NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Hradiště, Kladensko Rakovnicko
Národní kulturní památka. Původně významné slovanské hradiště, založené za prvních Přemyslovců na vyvýšenině nad Zákolanským potokem nad obcí Zákolany a její...
    Autor: SOKOLI

Hradníky - hradiště

Hradiště, Ústecko-Orlicko
Náchází se na výrazném širokém ostrohu mezi řekou Tichou Orlicí a Ostroveckým potokem, 2 km východně od Chocně. Jde o rozsáhlé prehistorické útočné Hradiště...
    Autor: pasatur

HRAD LANDEK

Hradiště, Ostravsko
NA VRCHOLU LANDEK se nachází stejnojmenný hrad. Hrad Lanek byl založen pravděpodobně knížetem Přemyslem Otakarem II, v 13. století jako ochrana hranice s Opolským knížectvím....
    Autor: emmy7

Jablunkovské Velké Šance

Hradiště, Beskydy, Javorníky, Valašsko
JABLUNKOVSKÝ PRŮSMYK byl už od dob římských význanmou komunikační spojnicí, vedla tudy jedna z nejvýznamějších tepen tzv. měděná stezska. Ve 14. století zde stálo...
    Autor: emmy7

Doudleby - slovanské hradiště a kostel sv. Vincence

Hradiště, Jižní Čechy
Osídlení Doudleb, resp. zdejšího ostrohu nad řekou Malší, sahá hluboko do historie. Předpokladem je, že sem...
    Autor: lamin

Němčice nad Hanou archeologická lokalita obchodního a výrobního centra z mladší doby železné

Hradiště, Střední Morava - Haná
Na rozhraní katastrů města Němčice nad Hanou a sousední obce...
    Autor: Vladin

Víno slovanské hradiště

Hradiště, Osoblažsko
Starobylé slovanské Hradiště. V terénu můžeme rozeznat dva pásy nízkých valů, oddělující ostrožnu od okolního terénu. Malý archeologický průzkum, jenž zde proběhl,...
    Autor: dedeon

Oppidum Třísov

Hradiště, Jižní Čechy
Keltské opevněné hradiště se nachází v okrese Český Krumlov, nedaleko obce Holubov a zříceniny hradu Dívčí kámen, na ostrohu Na Rejtě nad řekou Vltavou. Oppidum chránilo...
    Autor: claricia

Šance - hradiště

Hradiště, Podyjí
Nachází se na nejvyšším místě výrazného zalesněného ostrohu nad řekou Jevišovkou. Jde o rozlehlé hradiště (39 ha) s místy dosud zřetelnými valy a příkopy. Hlavní...
    Autor: pasatur

Hradiště a hrad Vraclav.

Hradiště, Pardubicko
Že tu kdysi stál hrad, připomíná jen obelisk – památník na vyvraždění Vršovců. Přesto byla Vraclav správním střediskem oblasti a velmi významným sídlem. Hrad nechal...
    Autor: Bohumir

Laškov-pravěké hradiště Rmíz

Hradiště, Střední Morava - Haná
Pravěké hradiště Rmíz se nachází asi 2 km severovýchodně od Laškova na okraji Drahanské vrchoviny. Hradiště leží na ostrožně, kterou tvoří potok Šumice a bezejmenný...
    Autor: hanakzhor

Hradisko pod Kohoutovickou Babou

Hradiště, Brno a okolí
Jedná se o poměrně výraznou svahovou vyvýšeninu nazvanou Hradisko (335 m), nacházející se v západním svahu Kohoutovické Baby. Tato je snadno dostupná lesními pěšinami ze...
    Autor: pasatur

Vraclav - hradiště

Hradiště, Ústecko-Orlicko
Původně zde na výrazném ostrohu stával knížecí přemyslovský hrad založený v 11. století, který byl na třech stranách vymezen příkrými srázy, pouze na východní straně...
    Autor: pasatur

Rokytná - hradiště Rokyten

Hradiště, Podyjí
Nejstarší slovanské osídlení zdejší ostrožny se datuje k 9. století. První písemná zmínka, kde je uveden "grad Rokyten" pochází z roku 1046. Zdejší hrad se stal mocenským...
    Autor: pasatur

Libice nad Cidlinou-Slovanské blatné hradisko

Hradiště, Polabí
Slovanské blatné hradisko se nachází na vyvýšenině nad zaplavovaným územím, 4 km jihovýchodně od Poděbrad, západně od městečka Libice nad Cidlinou a 1,5 km od soutoku Labe...
    Autor: hanakzhor

Keltské valy (ST)

Hradiště, Jižní Čechy
Keltská čtyřúhelníková svatyně na návrší s pěkným rozhledem u obce Záhrobí západně od Bělčic na Blatensku. Ze svatyně se plně dochoval západní val s příkopem...
    Autor: mirekvostry

Budislav - Velké hradisko

Hradiště, Chrudimsko - Hlinecko
Výrazný pískovcový skalní ostroh vystupující ve střední části obce. Název se traduje již po staletí, jak v ústní podání, tak i písemných pramenech. Terenním průzkumem...
    Autor: pasatur

Mušov - římská stanice

Hradiště, Lednicko - Valtický areál
Nad hladinou Horní (Mušovské) nádrže se se zvedá táhlý hřeben zvaný Hradisko a na něm se vypíná výrazný kopeček zvaný Římský vrch. Poblíž jeho vrcholu bylo objeveno...
    Autor: pasatur

Šitbořice - Hradisko

Hradiště, Lednicko - Valtický areál
Ve střední části obce se nachází nevýrazný kopec, který je volně přístupný. Podle pověsti zde stával hrádek. Nacházejí se zde rozrušené části náspů a střední...
    Autor: pasatur

Keltské oppidum u Nasavrk

Hradiště, Pardubicko
Přibližně 2 kilometr od Nasavrk nalezneme Zbytky obrovského keltského oppida, o jehož vzniku se můžeme více dozvědět na nasavrckém zámku. Samotné oppidum leží na ostrohu nad...
    Autor: milanbarta

Choboty u Mladé Boleslavi

Hradiště, Polabí
Půjdeme-li od hlavního náraží po červené značce podél Jizery, za viaduktem pod tratí na Prahu objevíme budovu vodárny.Vlevo od ní pak vede úvozová cesta lesem na vrchol...
    Autor: Holly

Hrádek u Mladé Boleslavi

Hradiště, Polabí
Kousek od Švédských šancí (hezká cesta tam vede podél lesa) za vsí Chloumek na jihozápadním výběžku náhorní plošiny Chlumu se nachází pozůstatky středověkého...
    Autor: Holly

Třebovské Hradisko u Moravské Třebové

Hradiště, Orlické hory a podhůří
Stále ještě dobře zachovaný reliéf hrádku leží na osamělém vysokém kopci severovýchodně nad Moravskou Třebovou. Nejvyšší bod kopce s výškou 551 m n. m je úzkou šíjí...
    Autor: Holly

Švédské šance u Mladé Boleslavi

Hradiště, Středočeská pahorkatina
Švédské šance Z města se vydáme po modré značce, překonáme dálnici a dorazíme na okraj lesa Pod Chlumem, kde uvidíme vlevo čedičový Karlův vrch se stavením na vrcholu....
    Autor: Holly

Hradisko Holý kopec

Hradiště, Slovácko
Hradisko Holý kopec leží na pod vrcholem Holého kopce (548,3 m n.m.) asi 2 km západně od hradu Buchlova a přibližně 15 km západně od Uherského Hradiště. Ve vrcholové části...
    Autor: 11965

Češovské valy

Hradiště, Český ráj
Češovské valy - opevnění s mohutnými valy, které jsou vysoké 12-15 m, při patě dosahují šířky až 55 m. Valy doplňovaly příkopy, které byly hluboké až 5 metrů. Původ...
    Autor: Martens

Ludéřov-Keltská svatyně

Hradiště, Střední Morava - Haná
V katastru obce Ludéřov, místní části Drahanovic při silnici na Konici, je tajuplné a památné výletní místo s krásnými výhledy, které se na turistických mapách objevuje...
    Autor: hanakzhor

Staré Hradisko

Hradiště, Střední Morava - Haná
Keltských oppid na našem území bývalo poměrně hodně, z těch významných si skoro každý jistě vzpomene na Závist nebo Stradonice. Staré Hradisko zná málokdo, přitom je z...
    Autor: claricia

Křenovské (Mařínské) hradisko

Hradiště, Svitavsko
Trojdílné Hradiště o rozloze asi 2 ha založené zřejmě v 9. století. Přístup je ze silnice Zadní Arnoštov-Křenov po odbočení doprava, severozápadně za osadou Mařín....
    Autor: pavsau

Mikulčice - Valy

Hradiště, Slovácko
Mikulčice-Valy je největší slovanské archeologické naleziště u nás. Areál naleziště najdeme jižním směrem od města Hodonín, východním směrem od obce Mikulčice a v...

Černov

Hradiště, Českomoravská Vrchovina
Hradisko na jižním okraji Drahanské vrchoviny je známo již od 80. let 19. stol.Hradiště je na ostrohu, který obtéká potok Rakovec. Je datováno do nejstaršího období keltského...
    Autor: Asanga

Chotěbuz - Archeopark

Hradiště, Ostravsko
V mítsní části obce Chotěbuz-Podobora je bikulturní hradisko, které zde vybudoval lid lužických popelnicových polí v období 800 až 750 let před n.l. Od poloviny 8. století do...

Češovské valy

Hradiště, Podzvičinsko
Název Češovské valy patří slovanskému hradišti, které se nachází blízko obce Češov. Tohle hradiště je nejpravděpodobněji největší v Čechách a velikou cenu má nejen...
Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace