Bažina, mokřady - Česká republika

Bažina, mokřady
Seřadit bažina, mokřady podle:
Změna oblasti

Vybrat na mapě
Nastavit aktuální polohu

Pasohlávky - mokřady u čerpačky

Bažina, mokřady, Brno a okolí
Na jihozápadní okraji obce za hrází tzv. Mušovské vodní nádrže se v okolí přečerpávací nádrže postupně v během čtyřiceti let v okolní široké sníženině vytvořila...
    Autor: pasatur

Bývalá střelnice Sovětské armády u Semanína

Bažina, mokřady, Ústecko-Orlicko
Mezi silnicí spojující Semanín s Novým Rybníkem a úpatím Kozlovského hřbetu se rozprostírá zajímavá a...
    Autor: dupis

Brno-Chrlice - biocentrum

Bažina, mokřady, Brno a okolí
Biocentrum se nachází severovýchodně od Chrlic a navazuje na přírodní tůň Splavisko, kterou jej od ní odděluje pouze regulovaný Ivanovický potok. Celková plocha biocentra...
    Autor: pasatur

Podkopná Lhota

Hostýnské a Vizovické vrchy, Podkopná Lhota
Valašsko. Podkopná Lhota, dům se nachází v obci.
Cena od: 3400,-Kč,
reklama

Rajhradice - mokřad Habřina

Bažina, mokřady, Brno a okolí
Vodní plochy, které jsou součástí mokřadu Habřina se nacházejí severně od obce Rajhradice na jižním brněnském předměstí. Rozlehlý areál představuje rozsáhlé biocentrum...
    Autor: pasatur

Mokřad pod Kolibou v Bělském lese

Bažina, mokřady, Ostravsko
Původně to zřejmě byla nádrž o rozloze asi 100x25 metrů, ale co si pamatuji, nikdy jsem ji neviděl napuštěnou. Spíše jen odhaduji, že hlavním účelem nádrže je...
    Autor: Hrabosata

Kobylské jezero

Bažina, mokřady, Lednicko - Valtický areál
Různé informace o bývalém Kobylském jezeře: První zmínka o existenci tzv. Kobylského jezera, situovaného do poměrně rozlehlé údolní nivy Trkmanky nad obcí Kobylí,...
    Autor: pasatur

Drnholecký luh

Bažina, mokřady, Lednicko - Valtický areál
Nachází se jižně od městyse Drnholec. Jeho západním okrajem prochází komunikace z Drnholce do Jevišovky a podél východního okraje protéká řeka Dyje. Zde poblíž soutoku...
    Autor: pasatur

Rebušín

Bažina, mokřady, Brno a okolí
Bývalý malebný rybník Rebušín, kterému starousedlíci občas také říkají Rebošiny. Místo se nachází v katastrálním území obce Tetčice a rybáři lokalitu označují jako...
    Autor: glogloman

Brodský luh

Bažina, mokřady, Lednicko - Valtický areál
Nachází se v plochém údolí řeky Dyje, dnes sevřené do širokého koryta začínající Horní (Mušovské) Novomlýnské nádrže, západně od obce Brod nad Dyjí. Je pozůstatkem...
    Autor: pasatur

Jedovnice - mokřad na rybníku Olšovci

Bažina, mokřady, Moravský kras a okolí
Nachází se na jihovýchodním okraji rybníka Olšovec. Mokřad zde byl zbudován v místě rozhlehlých zarůstajících mokřin a bažin a oddělen od rybniční části hrází. Bylo...
    Autor: pasatur

Lužní les - Mokrá-Horákov

Bažina, mokřady, Brno a okolí
Nad místem, kde se do Roketnice vlévá Mokerský potok se nalézá přírodní zajímavost - lužní les. Vodu mu dodává potok Roketnice, který pramení na Stráních pod Velkou...
    Autor: Strnadci

Hartoušovské mofety

Bažina, mokřady, Ašsko - Chebsko
Významný krajinný prvek.Mofety na Březích potoka Plesná hned pod osadou Hartoušov představují poslední zbytky zdejší původní bažinaté krajiny;
    Autor: zirafahana

Mokřad pod Tipečkem - přírodní rezervace

Bažina, mokřady, Moravský kras a okolí
Lokalita se nachází na dně Lučního údolí poblíž silnice ze Křtin do Jedovnic. Prameniště, podmáčená louka a mokřad s charakteristickými rostlinnými a živočišnými...
    Autor: pasatur

Ploník - přírodní rezervace

Bažina, mokřady, Moravský kras a okolí
Mělké údolí v pramenné oblasti Chlébského potoka s drobnými rašeliništi a vodními Tůněmi. Krajinářsky, botanicky i zoologicky významný mokřad. Území bylo vyhlášeno v...
    Autor: pasatur

Perla šumavské přírody - Jezerní slať

Bažina, mokřady, Šumava
Perla šumavské přírody – Jezerní slať Máloco je pro Šumavu tak typické, jako zdejší slatě. Místa svým zjevem, faunou i flórou připomínající tundru nebo lesotundru...
    Autor: pavka07

Plačkův les a říčka Šatava - přírodní rezervace

Bažina, mokřady, Lednicko - Valtický areál
Významná přírodní rezervace na dolním toku říčky Šatavy. Jedná se o zachovalý komplex lužního lesa s...
    Autor: pasatur

Černovický hájek

Bažina, mokřady, Brno a okolí
Černovický hájek neboli Paradajz je unikátní přírodní rezervace o rozloze 12 ha. Jedná se poslední část lužního lesa v Brně, kde se vyskytují mokřadní a vlhkomilné...
    Autor: Hippo

Mokřady Orlice u Blešna

Bažina, mokřady, Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko
Lokalita mokřadů u Blešna se nalézá na levém břehu toku řeky Orlice. Najdeme zde Zbytky starých říčních ramen Orlice a přilehlé, druhově bohaté, louky. No a na podzim tu...
    Autor: Martens
Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace