TURISTIKU PODPORUJÍ
60 594 turistů a cestovatelů
101 930 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 148 953,- odměny za články
fotografie starostka

starostka

Vlasta Miketová

Příspěvky sleduje: 3 turisté
Počet příspěvků: 170
Průměrná známka příspěvků: 2,19
Počet přečtení příspěvků: 126 896

Příspěvky uživatele starostka

Počet příspěvků: 170

Líšnice - kříž k Vyšehorkám
Líšnice - kříž k Vyšehorkám
Kříž
Historie :oblast Mohelnicka patří k oblastem s velkým množstvím drobných architektonických památek.Jsou to kříže. Proto je můžete často vidět ve volné přírodě.Tento líšnický kříž pocházi z 1.poloviny 19.století a je zhotoven z maletínského pískovce.Současnost:kříž najdete ve volné přírodě, rozhlíží se do KRAJINY u cesty z Líšnice na Vyšehorky.Něco k historii křížů :kříže byly…
více »
Vyšehorky kříž v obci
Vyšehorky kříž v obci
Kříž
Historie :pískovcový kříž z roku 1827 s vytesaným srdcem na čelní straně a s nápisem ze zadní strany.Současnost:křížek stojí na návsi ve Vyšehorkách, je ohrazen malým dřevěným plotem.Že se vyšehorští o svoji památku starají je vidět na posečeném a upravené trávníku kolem. Obec Vyšehorky jsou součástí obce Líšnice. V letech 2007 - 2009 připravila obec 35 míst s infrastrukturou…
více »
Pavlov- kříž z roku 1816
Pavlov- kříž z roku 1816
Kříž
Historie :pískovcový kříž z roku 1816 nese na zadní straně nápis " Georg Weigiaczek funidator 1816".Současnost :kříž je umístěný na okraji státní cesty ve směru z Loštic do Pavlova. Stojí na soukromém pozemku pavlovského občana a tudíž i on je jeho majitelem. V současné době je natřen okrovou barvou.Jak je to vlastně s vlastnictvím křížů a jiných drobných památek na území…
více »
Pavlov - zděná boží muka
Pavlov - zděná boží muka
Boží muka
Historie :zděná čtyřboká pilířová boží muka jsou ukončená stanovou stříškou a kovovým křížem.Na přední straně je obdélníková nika s obrázkem Panny Marie , po stranách a v dolní části jsou obdélné vpadliny.Klasicistní boží muka pochází z přelomu 18. a 19.století.Boží muka jsou zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek.Současnost :boží muka jsou velmi dobře udržovaná, jsou…
více »
Pavlov  kaple sv.Cyrila a Metoděje
Pavlov kaple sv.Cyrila a Metoděje
Kaple
Historie :velká kaple sv.Cyrila a Metoděje v Pavlově pochází z roku 1918. Současnost :kaple je postavena uprostřed návsi.Je udržovaná.Patří pod Loštickou farnost a bohoslužby se zde konají každý týden.Jaké památky má Pavlov na svém území? Celková rozloha je složena ze sedmi katastrálních území .Jen v Pavlově najdete :- hřbitov s křížem- kříž na návsi- památnou lípu- sochu…
více »
Pavlov - kříž na návsi
Pavlov - kříž na návsi
Kříž
Historie :kříž na návsi byl postaven v roce 1864, jak je uvedeno na vytesaném nápise "Pod praporcem Pane Kříže tvého jista obec štěstí svého.Postaven L.P.1864 S přispěním dobrodinců Florian Lavička, Jozef Wyjidáček, Jozef Bílek a manželka Kateřina a s obecní kasy pod představem obce.Jozef Wykydal, Jozef Kuba a Jozef Honig". Kříž je zhotoven z maletínského pískovce.Současnost …
více »
Pavlov - socha Panny Marie
Pavlov - socha Panny Marie
Socha
Historie :socha Panny Marie pochází ze začátku 19.století. Nese nápis " O Maria bez poskvrny a hříchu prvotného počata, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme."Současnost :socha Panny Marie stojí u vchodu do kaple sv.Cyrila a Metoděje v Pavlově. Každoročně v její blízkosti jsou farníky vysazovány květiny, což svědčí o dobré péči občanů o pěkný vzhled obce. Socha je drobnou…
více »
Pavlov - památná lípa
Pavlov - památná lípa
Památný strom
Koukalova lípa :takto je nazývána lípa srdčitá (lat. Tilia cordata ) v Pavlov.Památným stromem byla vyhlášena ke dni 4.3.1995 . Stojí v blízkosti kaple sv.Cyrila a Metoděje . Dorostla již do výšky 28 m a obvod kmene má až 555 cm. Její věk se odhaduje na 120 let. Strom je v dobrém zdravotním stavu, jedna z hlavních větví je v současnosti odřezána a překryta dřevěnou stříškou.…
více »
Pavlov - hřbitov
Pavlov - hřbitov
Hřbitov
Hřbitov:sice nepatří do turistických cílů, ale člověk nemá věnovat péči jen současnému životu, ale má přinášet i pietní a důstojné podmínky pro naše zemřelé. Tak vlastně i hřbitovy patří do našeho života a je zvlá…
více »
Pavlov - kříž na hřbitově
Pavlov - kříž na hřbitově
Kříž
Historie :každý hřbitov má zpravidla svůj kříž s Kristem. Tak je tomu i v Pavlově. Kříž byl pořízen v roce 1932 a nese nápisy zepředu : "Postaveno roku 1932 , hřbitovní výbor", zadní strana nese nápis "Dík darům Jozefu,Marii a Bohumila Wyjidáčkovým".Současnost :kříž je zhotoven z maletínského pískovce a je v přiměřeném stavu.Jaké památky má Pavlov na svém území? Celková…
více »
Bohuslavice - pamětní deska Hynka Voráče
Bohuslavice - pamětní deska Hynka Voráče
Památník
Historie :pamětní deska k uctění památky hrdiny Československých legií na domě v Bohuslavicích nese nápis "V tomto domě se narodil hrdina Čs.legií Hynek Voráč ,rotmistr pěchoty, nar.10.11.1914, který padl za svobo…
více »
Bohuslavice - kaplička na návsi
Bohuslavice - kaplička na návsi
Kaple
Historie:kaplička na návsi v Bohuslavicích pochází ze druhé poloviny 19.století ,stejně jako kříž, který je postaven před vchodem do kapličky.Současnost :kapličku v Bohuslavicích nemůžete přehlédnout. Stojí v těsn…
více »
Zvole - památník padlým
Zvole - památník padlým
Památník
Historie :památník je zhotoven z kamenného bloku před kterým stojí voják s vavřínovým věncem. Na památku padlým v 1.světové válce , byl postaven ve Zvoli v roce 1922. Na čelni straně jsou vyryta jména padlých. Celkem zahynulo v první válce 30 vojáků, z toho byli 3 legionáři. Památník nese i jména padlých ve 2.světové válce, která jsou vyryta na dodatečně doložené černé desce.…
více »
Hutisko - Solanec - památník padlým
Hutisko - Solanec - památník padlým
Památník
Historie : památník padlým ve 2.světové válce je socha vojáka sedícího na podstavci. Jsou na něm umístěny dvě desky se jmény. Na první ,horní desce, je celkem patnáct jmen a druhá, spodní deska ,nese nápis " Těm kteří v letech 1939 - 1945 padli a obětovali se za vlast a těm, kteří se dosud nevrátili" a pět jmen. Současnost : památník stojí uprostřed upraveného náměstí obce…
více »
Vigantice - památník padlým
Vigantice - památník padlým
Památník
Historie : postava ženy na podstavci s křížem a pamětní deskou u nohou je Památník padlým ve Viganticích. Deska připomíná oběti z 1.světové války a nese nápis "Památce těch, kteří se nevrátili". Pod nápisem je dá…
více »
Zubří - památník padlým ve  2.světové válce
Zubří - památník padlým ve 2.světové válce
Památník
Historie : klasický hřbitovní pomník připomíná osud partyzánů v Zubří. Nese nápis " Zde na tomto místě skončili dne 5.listopadu 1944 svoje životy za vlast partyzáni Václav Procházka z Prahy nar.17.9.1912 a poprav…
více »
Vsetín - památník padlým
Vsetín - památník padlým
Památník
Historie : památník obětem válek ve Vsetíně nese vytesaný nápis " Obětem světové války". Za období 1914 - 1918 je na horní pamětní desce 20 jmen , ve spodní části jsou na pamětní desce pod nápisem " Padlí a umuč…
více »
Police - socha sv.Jana Nepomuckého
Police - socha sv.Jana Nepomuckého
Socha
Historie :socha sv.Jana Nepomuckého je kamenická práce z roku 1908. Na zadní straně je darovací nápis "Věnováno rodinou Kopopvou z čís.43 1908".Současnost:socha je umístěna v malém parčíku u státní cesty směřující z Police do Zábřeha, v těsné blízkosti křižovatky do Třeštiny. Patří mezi drobné nezapsané památky obce Police.Co ještě v Polici , obci s 250 obyvateli , najdete :-…
více »
Police - kříž s Pietou
Police - kříž s Pietou
Kříž
Historie :kamenný kříž se sousoším Piety je na dvojdílném podstvci. V horní části podstavce jsou reliéfy :Kristus na hoře Olivetské, sv.Jan Nepomucký a sv.Gotthard se čtyřádkovým nápisem a letopočtem. Na přední straně v dolní části podstavce je reliéf sv.Floriana. Empírové sousoší je z roku 1843, ale s novějším křížem.Dílo pochází z dílny Cyrila Kutzera.Současnost :kříž s…
více »
Mohelnice - novodobý pomník
Mohelnice - novodobý pomník
Drobné památky
Historie a současnost :začalo se psát nové tisíciletí. Česká republika vstoupila do Evropské unie, získává finanční prostředky na rozvoj svého území ve všech směrech a s tím vznikají i nové pomníky. Jaké? Sami …
více »
Lukavice - boží muka
Lukavice - boží muka
Boží muka
Historie :raně barokní boží muka z roku 1662 jsou sloupková s hranolovou kaplicí ukončená stanovou střechou.Na přední straně je reliéf Kalvárie, vpravo osmiřádkový německý nápis s letopočtem.Současnost :boží muka stojí těsně u domu č.51, u silnice na konci obce vedoucí z Lukavice směrem na Vlachov. V horní části jsou poškozená a pevněná železnými pásky.Pokud si je chcete…
více »
Lukavice - kaple Cyrila a Metoděje
Lukavice - kaple Cyrila a Metoděje
Kaple
Historie :kaple Cyrila a Metoděje v Lukavici nese tabulku "Postaveno na náklady obce v roce 1937".Současnost:kapli najdete uprostřed obce v těsné blízkosti obecního úřadu. Byla postavena na náklady obce a tak se o ni i obec stará. Má velmi pěkně upravenou fasádu, stejně tak okolí je upraveno. Co je zvláštností kaple ? Má nový zvon "Barboru", který nechala obec dle starého…
více »
Lukavice - kříž u kaple Cyrila a Metoděje
Lukavice - kříž u kaple Cyrila a Metoděje
Kříž
Historie :kříž u kaple Cyrila a Metoděje v Lukavici byl dle nápisu na kříži "Tento kříž dal postavit roku 1842 v Lukavici Jan Reichl erb.rychtář se svou manželkou Evou . Obnoven roku 1931 nákladem obce Lukavice".Současnost :pískovcový kříž z první poloviny 19.století stojí u vchodu do kaple Cyrila a Metoděje v Lukavici. Stejně jako kaple je ve velmi dobrém stavu.Kaple i kříž…
více »
Zvole - smírčí kříž
Zvole - smírčí kříž
Kříž
Historie :torzo smírčího kříže, který byl zhotoven z maletínského pískovce .Na přední straně je zahloubená kresba kříže. Je zabudován v podstvci z betonu.Současnost :kříž je umístěn v malé části veřejné zeleně.Obcí Zvole na Zábřežsku probíhá vemi frekventovaná státní komunikace.Takže pokud chcete u kříže zastavit a prohlédnou si jej, pak vám doporučuji, zaparkujte auto v…
více »
Lukavice - smírčí kříž
Lukavice - smírčí kříž
Kříž
Historie :mohutný klínový kříž z maletínského pískovce .Na dříku je do hloubky vytesaná kresba , kterou znalci těchto památek posuzují ve dvou rovinách a to že je : buď kopí a nebo vidle.Současnost :přestože je tento kříž mohutný, můžete jej minout, protože je umístěn v sousedství vzrostlé zeleně. Je k nalezení těsně za křižovatkou při státní komunikaci, která směřuje do Zvole…
více »
Lukavice - památník padlých v 1.světové válce
Lukavice - památník padlých v 1.světové válce
Památník
Historie :památník obětem 1.světové války má obdélníkový tavar.Na desce je státní znak ČSR a letopočet 1914 - 1918.Nápis zní : "Obětem světové války , z níž vzešla svoboda československého národa". V další části je válečný kříž a 11 jmen padlých vojákůobce Lukavice.Autorkou památníku ja p.Šauerová ze Zábřeha.Současnost :památník je umístěn u zdi malotřídní základní školy v…
více »
Lukavice - pamětní deska
Lukavice - pamětní deska
Památník
Historie :druhou světovou válku připomíná občanům Lukavice pamětní deska s nápisem.S tímto nápisem je spojeno jméno oběti : " nar.9.října 1908 br.Antonín Blechta který následkem utrpení v kon.táb. zemřel 24.květn…
více »
Mírov - památník 2.světové války
Mírov - památník 2.světové války
Památník
Historie :Mírovský hrad byl v 60. letech 19. století adaptován na státní trestnici a v době okupace zde byli vězněni čeští vlastenci.Od roku 1942 sem byli soustřeďováni nemocní tuberkulózní vězni, hlavně Češi a Po…
více »
Mírov - hřbitov politických vězňů  na Mírově
Mírov - hřbitov politických vězňů na Mírově
Památník
Historie :Ti, kteří přežili útrapy mírovského vězení, krátce po osvobození uctili památku umučených vlastenců odhalením památníku před věznicí. Později byly pozůstatky pohřbených přemístěny do společného hrobu, na…
více »
Mírov - pamětní deska na budově mírovské věznice
Mírov - pamětní deska na budově mírovské věznice
Památník
Historie :v roce 1989 byla na Mírově odhalena pamětní deska za účlelem uctění památky politických vězňů s nápisem " Uctění památky politických vězňů na Mírově 1939 - 1989 "Současnost :pamětní deska je umístěna při…
více »
stránka 1 z 6

zpět na profil uživatele starostka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace