TURISTIKU PODPORUJÍ
61 433 turistů a cestovatelů
108 565 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 351 971,- odměny za články
fotografie Hribal

Hribal

Václav Hříbal

Příspěvky sleduje: 20 turistů
Počet příspěvků: 1 988
Průměrná známka příspěvků: 1,00
Počet přečtení příspěvků: 2 299 485

Příspěvky uživatele Hribal

Počet příspěvků: 1986

Červený kostel ve Varnsdorfu.
Červený kostel ve Varnsdorfu.
Kostel
Památkově chráněný novogotický kostel, kterému se podle barvy cihel, ze kterých je postaven, říká červený. Byl postaven v roce 1905 a byl pojmenován Kostel míru. Po roce 1945 patřil Československé církvi. Poslední kněz zde sloužil do roku 1960. Od té doby kostel začal chátrat. V posledních letech převzalo město kostel do vlastnictví od státu. Kostel prochází generální opravou. …
více »
Muzeum panenek
Muzeum panenek
Muzeum
V městečku Seifhennersdorf, které sousedí s Varnsdorfem, je muzeum panenek. V hrázděném domě je rozsáhlá soukromá sbírka panenek, medvídků a domečků pro panenky. V expozici je vidět vývoj panenek od středověku, kd…
více »
Karáskovo muzeum
Karáskovo muzeum
Muzeum
V městečku Seifhennersdorf, které sousedí s Varnsdorfem, je Karáskovo muzeum.Byl to hrdina mnoha pověstí z česko-saského pohraničí a šlechetný loupežník, který bohatým bral a chudým dával. Karásek se narodil v roc…
více »
Morový sloup ve Varnsdorfu
Morový sloup ve Varnsdorfu
Drobné památky
Morový sloup stojí na zahradě domu č.p.2081 v ulici Pohraniční stráže. Má čtyřboký podstavec ozdobený výjevy ze Starého a Nového zákona. Na vrcholu vysokého pískovcového sloupu je sousoší Nejsvětější trojice. Morový sloup byl postaven v roce 1773 jako připomínka epidemie, která postihla Varnsdorf v letech 1771 – 1772, kdy ve městě zemřelo 419 lidí. Pravděpodobně nešlo o morovou…
více »
Protestantský kostel v Ebersbachu
Protestantský kostel v Ebersbachu
Kostel
První zmínka o kostele je z konce 15. století. V roce1682 je kostel rozšířen a dostává věž. Přistavením zaobleného východního sálu v letech 1726 – 1729 získal kostel současnou podobu. Ve zvonici kostela byly zavěš…
více »
Křížová cesta v Jiříkově
Křížová cesta v Jiříkově
Kříž
V letech 1817 – 1826 byly podél ohradní zdi bývalého hřbitova u kostela svatého Jiří postaveny výklenkové kaple křížové cesty. Byla to pátá křížová cesta ze čtrnácti ve Šluknovském výběžku.Byla založena nadací občanů Jiříkova. V roce 2005 byla křížová cesta opravena a je chráněna jako Kulturní památka České republiky.
více »
Saský královský milník v Ebersbachu
Saský královský milník v Ebersbachu
Drobné památky
U hlavní silnice vedoucí z Ebersbachu do Neugersdorfu, u kostela, stojí poštovní sloup. Bývala zde zastávka poštovního dostavníku. Na sloupu jsou vyznačeny vzdálenosti do dalších zastávek dostavníku. Poblíž stojí žulová stéla s reliéfem poštovního jezdce a s reliéfem poštovního dostavníku. Dnes je zde symbolicky zastávka autobusů.
více »
Schlechteberg
Schlechteberg
Kopec
V blízkosti hraničního přechodu Jiříkov – Ebersbach je zalesněný kopec Schlechteberg, na který vede od přechodu červeně značená cesta. Na vrcholu stojí od roku 1912 Humboldtova chata. Nad chatou stávala od roku 1998 železná rozhledna vysoká 22 metrů. Pro špatný stav byla v roce 2020 zbourána. Pod chatou je alpská zahrada, která původně obsahovala pouze zástupce vysokohorské kvě…
více »
Muzeum kávy
Muzeum kávy
Muzeum
V městečku Ebersbach, které sousedí s Jiříkovem ve Šluknovském výběžku, je ve 200 let starých budovách muzeum kávy. Ve výstavních prostorách je přes 300 exponátů na pražení a vaření kávy. Na nádvoří je pražírna, k…
více »
Křížová cesta ve Starých Křečanech
Křížová cesta ve Starých Křečanech
Kříž
V letech 1825 – 1833 byly podél ohradní zdi bývalého hřbitova u kostela svatého Jana Nepomuckého postaveny výklenkové kaple křížové cesty. Byla to šestá křížová cesta ve Šluknovském výběžku. V roce 2005 byla křížová cesta opravena a je chráněna jako Kulturní památka České republiky.
více »
Pomník Františka Antonína Bernarda ve Starých Křečanech.
Pomník Františka Antonína Bernarda ve Starých Křečanech.
Pomník
Naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech stojí pomník zdejšího rodáka Františka Antonína Bernarda stíhacího letce čsl. jednotek RAF za II. světové války. Po vpádu německého vojska do Čech uprchl přes Polsko a Francii do Anglie, kde byl zařazen jako stíhací pilot československých jednotek RAF. Po skončení války se vrátil do Československa. V roce 1948 byl perzek…
více »
Pamětní desky na Lužickém náměstí v Rumburku
Pamětní desky na Lužickém náměstí v Rumburku
Drobné památky
Na severní straně lužického náměstí v Rumburku se nacházejí chráněné měšťanské domy s podloubím. Spolek přátel Rumburku zde umístil dvě pamětní desky. První je věnovaná rumburskému měšťanovi Augustu Wenschuchovi, …
více »
Smírčí kříž Staré Křečany
Smírčí kříž Staré Křečany
Drobné památky
Smírčí kříž stojí na okraji lesa pod vrcholem Světlého kopce. Poblíž vede zeleně značená cesta z Jiříkova přes Valdek do Nových Křečan. 350 let starý smírčí kříž byl nedávno při kácení stromů poničen. Následně byl slepen do původní podoby. Na kříži je nápis, že zde 24. října 1666 byl u cesty do Starých Křečan zavražděn obchodník Martin Kraus. Další nápis uvádí, že v roce 1840 b…
více »
Pamětní desky na náměstí v Sebnitz.
Pamětní desky na náměstí v Sebnitz.
Náměstí
Město Sebnitz leží v údolí řeky Sebnitz sevřené Lužickými horami a kopci Saského Švýcarska. Při založení města na přelomu 12. a 13. století byla postavena velká tržnice /dnešní náměstí/. Ve středu tržiště byla v r…
více »
Pomník Mistra Jana Husa v Dolní Poustevně
Pomník Mistra Jana Husa v Dolní Poustevně
Pomník
Pomník stojí schovaný za keři na travnatém prostranství před rodinným domem č.p. 116 u hlavní silnice vedoucí obcí. Pomník tvoří vysoký rýhami zdobený žulový kvádr. Na přední straně je kruhová deska s profilem Mistra Jana Husa, pod kterou je nápis - Miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdy až do smrti. Před pomníkem stojí na soklu kamenný kalich.
více »
Sebnitzská vyhlídka
Sebnitzská vyhlídka
Vyhlídka
Blízko centra města je upravené vyhlídkové místo s lavičkami, odkud je výhled na pomalovaný rohový dům, který je jednou z dominant města.
více »
Rozhledna na Buchbergu.
Rozhledna na Buchbergu.
Rozhledna
Ve svahu Buchbergu, který se tyčí nad městem Sebnitz, byla v roce 1878 postavena horská bouda nazvaná Granadierburg. Před I. světovou válkou se zde scházeli sebnitzští horolezci a brzy se také stala vyhledávaným v…
více »
Křížová cesta v Rumburku.
Křížová cesta v Rumburku.
Drobné památky
Nedaleko od centra města, na Strážném vrchu, je jedna ze čtrnácti křížových cest ve Šluknovském výběžku. Křížová cesta byla vybudována v letech 1899-1900 u barokního kostelíka Stětí svatého Jana Křtitele. 14 výklenkových kapliček bylo uspořádáno do tvaru podkovy. Ve středu křížové cesty pak bylo umístěno sousoší Ukřižování.
více »
Památník Büttnerborn
Památník Büttnerborn
Památník
Poblíž hraničního přechodu Rumburk – Neugersdorf stojí památník, který připomíná založení města Neugersdorf v roce 1657. Tehdejší majitel rumburského panství Franz Eusebius von Pötting nechal postavit na svém poze…
více »
Bismarckova věž
Bismarckova věž
Rozhledna
Poblíž hraničního přechodu Rumburk – Neugersdorf stojí na vrcholu Hutengsbergu 19,5 metru vysoká kamenná Bismarckova věž. Výstavbu této rozhledny inicioval v roce 1902 místní přírodovědný spolek na počest říšského kancléře Otto von Bismarska, který zemřel v roce 1898. Věž byla zpřístupněna v roce 1904. Po I. světové válce byla rozhledna přejmenována na Hraniční věž, po II. svět…
více »
Pramen Sprévy.
Pramen Sprévy.
Pramen
V městě Eberbach-Neugersdorf, které leží na hranici s Českou republikou, je jeden z pramenů řeky Sprévy. První zmínky o prameni jsou z roku 1575. Na popud tehdejšího knížete a pozdějšího pruského krále Fridricha II., který pramen navštívil, byl v roce 1736 postaven na prameni osmiboký dřevěný pavilon s cibulovou střechou. Ten však neměl dlouhého trvání a musel být pro svou zchá…
více »
Zaniklá tvrz Červený dvůr
Zaniklá tvrz Červený dvůr
Tvrz
Na severním úbočí Červeného vrchu u Braňan stával manský statek a tvrz Červený dvůr. Jeho majitelé byli také většinou držiteli vsi Braňany a byli povinni manskou službou ke královskému hradu v Mostě. První zmínky …
více »
Vrch Na Skalce
Vrch Na Skalce
Kopec
Braňany jsou obklopeny čtyřmi vrchy - Červený vrch (366 metrů), vrch Kaňkov (436 metrů), vrch Na Skalce (328 metrů) a Mnišský les (379 metrů). Holý vrch Na Skalce je jeden kilometr jihozápadně od Braňan. Po celém vrchu jsou pozůstatky několika starých malých lomů. Z vrcholu je hezký výhled na hřeben Krušných hor od Komáří hůrky po Jedlovou a na vrcholy Českého středohoří Hněvín…
více »
Židovský hřbitov v Podbořanech.
Židovský hřbitov v Podbořanech.
Hřbitov
U silnice z Podbořan na Očihov je torzo židovského hřbitova založeného v roce 1889. Po roce 1938 byl hřbitov těžce poničen nacisty. Další devastace pokračovala až do devadesátých let minulého století. Ze hřbitova se dochovaly zbytky obvodové zdi a torzo malé smuteční místnosti. V roce 2019 bylo 20 poškozených náhrobků vykopáno ze země. Ty pak byly vztyčeny.
více »
Schillerův památník v Podbořanech
Schillerův památník v Podbořanech
Památník
Na východním okraji Podbořan stojí v malém parčíku vysoký kamenný památník věnovaný německému básníku Friedrichu Schillerovi. Tyto památníky se většinou stavěly na počátku 20. století ke 100. výročí úmrtí básníka.
více »
Jubilejní pomník Josefa II. v Teplicích.
Jubilejní pomník Josefa II. v Teplicích.
Pomník
Již za svého života požíval císař Josef II. velké popularity a to díky reformám tehdejší společnosti. Zrušil nevolnictví, vydal toleranční patent a zasadil se o občanskou rovnoprávnost. Při svých inspekčních cestách několikrát navštívil Teplice. Při příležitosti stého výročí návštěvy císaře Josefa II. v Teplicích nechalo město postavit v šanovském parku /dnes sady Čs. armády/ p…
více »
Kameny zmizelých vTeplicích.
Kameny zmizelých vTeplicích.
Drobné památky
Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, které jsou vsazeny do chodníku před domem, kde žily oběti holokaustu a nacistického režimu. Připomínají tak osudy lidí, kteří byli nacisty vyhnáni ze svých domovů, odvlečeni do koncentračních táborů a poté zavražděni. Většinou se jednalo o židy. V Teplicích tyto kameny připomínají: - v ulici U Kamenných lázní 339 Dr. Br…
více »
Vrch Vinice
Vrch Vinice
Kopec
Nevýrazný zalesněný kopec nedaleko od obce Vlastislav v Českém středohoří. Vrcholová travnatá plošina je obrostlá trnitými keři a je špatně přístupná. Je z ní hezký výhled na velkou část Českého středohoří, na Lipskou horu, Solanskou horu, Hrádek a Plešivec.
více »
Vrch Vinička
Vrch Vinička
Kopec
Vrch Vinička se nachází nedaleko od obce Kocourov v Českém středohoří. Plochý vrchol je dnes součástí pole a tak je přístupný jen v zimním období. Z vrcholu je pěkný výhled n a okolní vrcholky Českého středohoří, …
více »
Mokrý vrch a vrch Mokraj
Mokrý vrch a vrch Mokraj
Kopec
Nevýrazný zalesněný Mokrý vrch se nachází nedaleko obce Březno v Českém středohoří. Vrchol je zarostlý trnitými keři a je špatně přístupný. Je bez výhledu. Z cesty k vrchu jsou hezké výhledy na Milešovku. Nedaleko…
více »
stránka 1 z 67

zpět na profil uživatele Hribal