TURISTIKU PODPORUJÍ
61 263 turistů a cestovatelů
106 003 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 288 674,- odměny za články

Turistika.cz  >  Slovníček výtvarného umění a architektury

 

Slovníček výtvarného umění a architektury

autor: Jiří Glet

Předmluva

Umění nezná ani geografické hranice ani časové omezení, jeho počátky a vývoj souvisí se vznikem a rozvojem lidské společnosti. Výtvarným uměním označujeme v užším významu malířství, sochařství a grafiku, v širším smyslu taky architekturu a užité umění.

Můžete si prohlédnout pravěké malby ve Francii a Španělsku, nebo naši pravěkou Věstonickou venuši a Petřkovickou venuši. V zemích okolo Středozemního moře najdete mnoho památek staré řecké a římské architektury. V Evropě jsou stovky starobylých měst, které jako turisté navštěvujete. Jsou v nich honosné měšťanské domy, radnice, chrámy a mnohé z těchto měst mají taky zachovalé své středověké hradby. V naší zemi je taky mnoho hradů a zámků. Ve světově proslulých galeriích najdete krásná díla starých mistrů i díla moderního umění.

Jestliže však chcete výtvarnému umění lépe porozumět, musíte znát alespoň některé termíny a výrazy, které jsou ve výtvarném umění běžně používány. Měli bychom vědět co je freska a ikona v malířství, co je reliéf v sochařství, nebo atika a arkády v architektuře. Pokud se seznámíte se základními pojmy ve výtvarném umění, jednoduše poznáte, zdali je hrad vystavěn v románském nebo gotickém slohu a zámek třeba v renesančním nebo barokním slohu. U některých pojmů a výrazů budou taky uvedena některá významná umělecká díla, zejména v naší zemi.

Jistě, každý výběr je do jisté míry subjektivní a nejsou zde samozřejmě uvedeny všechny termíny a výrazy užívané ve výtvarném umění. To by musel být vyhotoven slovník s několika tisíci hesel. Tento malý slovníček je určen nejenom turistům, ale taky studentům uměleckých škol, galeristům, pracovníkům v kultuře a všem milovníkům výtvarného umění.

 

Obsah

A - Abstraktní umění, Akademie, Akrolit, Akropole, Akvarel, Akt, Anonym, Apsida, Archa, Armatura, Arkáda, Arkýř, Assumpta, Ateliér, Atika, Atlant, Atribut, Aukce umělecká, Autoportrét

B - Baldachýn, Balustráda, Baptisterium, Barkabán, Bastion, Bašta, Bazilika, Belvedér, Bergfrit, Bosáž, Bosovaná brána, Bozzetto, Bysta, Byzantské umění, Boží hrob

C - Cella, Centrální půdorys, Cinquacento, Cimbuří 

Č - Čárkovaný lept, Černofigurová keramika, Červenofigurová keramika

D - Damaskování, Deskový obraz, Design, Diptych, Dóm, Donjon, Draperie, Dripping, Duktus

E - Ecce Homo, Email - smalt, Empora, Enkaustika, En face, Expozice

F - Fajáns, Faksimile, Fasáda, Figurativní umění, Filiální kostel, Filigrián, Fortna, Francouzský park, Freska, Fresco – secco

G - Galerie, Gema, Gloriet, Glyptik, Grafický list, Grafika, Granulování, Grotta

H - Happening, Historické malířství, Hrad

CH - Chinoiserie, Chór, Chryselefantina

I - Ideální krajina, Ikona, Ikonografie, Ikonostas, Iluminace, Ilustrace, Iluzivní malba, Immaculata, Instalace, Intarzie

J - Japonerie, Jury

K - Kaligrafie, Karikatura, Kapitulní síň, Kaple, Karton, Kartuš, Kariadita, Katedrála, Kazatelna, Kazetový strop, Keramika, Klenba, Koláž, Kolorit, Kolorismus, Kopie, Kovotepectví, Krajinářství, Krakelura, Kresba, Kruchta, Kříž latinský, Kříž řecký, Kříž ondřejský, Křížová chodba, Křtitelnice, Kvaš

L - LakLapidáriumLazuraLoďLoď vedlejšíLokální barvaLoretaLucerna

M - Malba akrylováMalba iluzivníMalba na skleMalba pastózníMalířstvíMalířství podle druhuMalířství podle použité technikyMalířství podle žánruMaltaMandorlaMarínaMecenášMedaileMiniaturaModelModellettoModernaMonogramistaMonochromieMonolitMonumentální uměníMorový sloupMozaikaMúzy

N - NáčrtNaivní uměníNástěnné malířstvíNikaNovocento

O - ObeliskObrazOdlitekOlejomalbaOmítkaOranžerieOriginálOrnamentOttocento

Q - Quattrocento

P - PadělekPantrokratorParkánParnasPastelPastelová malbaPasionálPaletaPatinaPerspektivaPietaPigmentPlenérová malbaPolychromiePorcelánPortálPortrét nebo také podobiznaPresbytářProfil

R - Rajský dvůrRefektářReliéf, RelikviářRizalitRondelRotundaRukopis

Ř - Římsa

S - SalonSakrálníSakristieSala terrenaSbírky uměleckéSeccoSiecentoSgrafitoSkanzenSkicaSochaSochařská kresbaSochařstvíSousošíSynagoga

Š - Štuk

T -  TapiserieTemperaTerakota, TesseraTorzoTondoTranseptTrecentoTriptychTriumfální obloukTvrz

V -  VedutaVitrážVlysVýtvarné umění

Z - ZámekZátiší

Ž - Žánrové malířství

  

 

Abstraktní umění

Abstraktní, nepředmětné umění, není stylistický směr, ale široce rozšířený jev v umění 20. století. První abstraktní obraz vytvořil v roce 1910 ruský malíř Vasilij Kandinskij, a to na základě teoretických úvah. Tento obraz se nazývá Murnau s kostelem a nachází se v galerii v Mnichově. Abstraktní umění se člení na dva základní směry. První směr je geometrický směr, zvaný abstraktní konstruktivismus. Druhý směr vychází z duševních prožitků a bývá nazýván abstraktní expresionismus.

Akademie

Umělecká škola pro malíře, grafiky, sochaře, restaurátory a architekty.

Akrolit

Sochařská technika kombinující kámen s kovem, většinou zlatem.

Akropole

Sídlo vládce vybudované na nesnadno přístupném místě, v archeologii nejvyšší opevněná část hradiště.

Akvarel

Malba průsvitnými vodovými barvami na světlý podklad.

Akt

Zobrazení nahého lidského těla, původně studium pohybu.

Anonym

Ještě ve středověku bývali výtvarní umělci považování spíše jen za zručné řemeslníky, a proto mnozí z nich svá díla nepodepisovali. Neznámý umělec, jehož díla jsou stylově vyhraněna, ale nepodepsaná nebo označená pouze monogramem, bývá nazýván anonym. Často je označován názvem Mistr a názvem hlavního díla, například Mistr Třeboňského oltáře.

Apsida

Zpravidla půlkruhový, někdy mnohoúhelníkový prostor umístěný za oltářem křesťanského chrámu. Pěknou půlkruhovou apsidu má například románská rotunda sv. Petra a sv. Pavla ve Starém Plzenci.

Archa

Gotický skříňový oltář zdobený malbami, řezbami, někdy taky volnými sochami. Na hradě Křivoklátu, v hradní kapli, se nachází gotická archa s vyobrazením sv. Barbory a sv. Kateřiny.

Armatura

V sochařství kostra modelu například koně nebo lidské postavy, sestrojována z trubek, drátů apod. Na ní se pak nanáší hlína, sádra, sádra, vosk, popřípadě jiný modelovací materiál.

Arkáda

Řada oblouků nesených sloupy nebo pilíři. Některé naše zámky jsou zdobeny pěknými arkádami. Tak například je to zámek v Litomyšli, který byl zapsán do světových památek UNESCO. Dále pak zámky v Opočně, Velkých Losinách a v Bučovicích.

Arkýř

Krytý výstupek s okny, vystupující ze zdiva stavby. Krásný gotický arkýř je na Staroměstské radnici v Praze a ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře.

Assumpta

Panna Maria Nanebevzatá, v zobrazeních nesena postavami andělů.

Ateliér

Dílna výtvarných umělců.

Atika

Nízká zeď nad hlavní římsou stavby, zakrývající z pohledu střechu. Pěkné atiky na měšťanských domech najdete v Telči a ve Slavonicích.

Atlant

Socha mužské postavy podpírající břemeno, například balkón. V Brně na náměstí Svobody stojí dům zvaný U čtyř mamlasů se známými atlanty.

Atribut

Věc, rostlina nebo zvíře, které jsou přiřazovány k určité osobnosti a tuto osobnost zároveň charakterizují. Například klíč a sv. Petr, lev a sv. Jeroným a kolo a sv. Kateřina.

Aukce umělecká

Způsob prodeje uměleckého díla. Umělecké dílo se prodá tomu kupci, který nabídne nejvyšší cenu. Prodej díla formou umělecké aukce se v Evropě využívá od 16. století.

Autoportrét

Vlastní podobizna. Je to malířský nebo sochařský portrét, na kterém výtvarný umělec zobrazil sám sebe.

 

Baldachýn

Nebesa, střížka ze dřeva, mramoru, kovu apod. umístěna nad oltářem kostela či nad sochou.

Balustráda

Pochází z řeckého slova balustra tj. kuželka. Balustráda je zábradlí složené z článků ve tvaru kuželek.

Baptisterium

Budova postavená nedaleko kostela, v níž se do malé vodní nádrže zvané křtitelnice nořili lidé při křtu. Baptisterium může být taky kaple uvnitř kostela, kde jsou umístěny křtitelnice.

Barkabán

Předsunuté opevnění chránící bojovníky bránící přístup k hlavnímu opevnění.

Bastion

Základní obranný prvek ve tvaru pětiúhelníku. Vystupuje z hradební fronty špičkou do příkopu.

Bašta

předsunutá mnohdy věžovitá část opevnění obvykle navazující na hradební zdi. Z děl umístěných na baště tak bylo možno střílet i podél hradeb.

Bazilika

V raně křesťanské době kostel obdélného tvaru, členěný řadami sloupů na tři lodě. Dnes často taky důležitý kostel, nebo kostel na místě, kde došlo k zázraku.

Belvedér

Zahradní pavilón či terasa vévodící nějaké stavbě nebo návrší.

Bergfrit

Věž stojící o samotě, u hradu obvykle opevněná, sloužící jako poslední útočiště obléhaných.

Bosáž

způsob stavění zdí z kamenných bloků hrubě přitesaných, tak aby čela kvádrů ze zdiva plasticky vystupovala. Většinou se používá při základech budov.

Bosovaná brána

Kolem vrat plasticky zdobena zvýrazněnými stavebními články.

Bozzetto

Plastická skica sochařského díla zhotovena v menším měřítku. Definitivní podobě sochařského díla zpravidla předchází několik bozzett.

Bysta

Sochařský volný nebo reliéfní portrét zachycující hlavu a ramena, někdy taky poprsí.

Byzantské umění

pozdně antické a středověké umění Byzantské říše s hlavním městem Konstantinopolí, dnešní Istanbul, v období od 6. do 15. století. Pro byzantské umění je charakteristická slavnostní strnulost a taky zlaté pozadí. Byzantské umění mělo rozhodující vliv na umění středověku. V malířství překonal byzantskou tradici italský malíř Giotto ve 14. století.

Boží hrob

Architektura připomínající jeruzalémský hrob Ježíše Krista.

 

Cella

Ústřední síň řeckého a později taky římského chrámu, v níž byla uložena socha božstva.

Centrální půdorys

Půdorys kruhového nebo polygonálního tvaru.

Cinquacento

V italském umění a kultuře období 16. století.

Cimbuří

Zubatá hradební zeď, která tak lépe sloužila k ochraně obránců. Naši nejznámější hradební zeď s cimbuřím je takzvaná Hladová zeď na pražském Petříně, kterou nechal ve 14. století postavit císař Karel IV.

 

Čárkovaný lept

V umělecké grafice leptařská technika tisku z hloubi.

Černofigurová keramika

Řecká keramika s černě malo vanými motivy na okrovém až červeném povrchu nádob.

Červenofigurová keramika

Vrcholný styl řecké keramiky s postavami v přírodní barvě střepu s černým pozadím.

 

Damaskování

Orientální způsob zpracování železa ve vysoce kvalitní a tvrdý materiál. Slouží k výrobě zbraní. Vykované zbraně se leptají a vykládají drahými kovy. Damaskování nepravé je zdobení kovových předmětů rytím či leptáním a zlacením.

Deskový obraz

Obraz malovaný na dřevěné desce různými technikami olejem, temperou apod. Od 15. století byl postupně nahrazován obrazem malovaným na plátně. Naše nejznámější a jedny z nejkrásnějších deskových obrazů se nacházejí v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně. Je to kolekce celkem 129 deskových obrazů světců a světic od Mistra Theodorika ze 14. století. Toto Kristovo nebeské vojsko patří k vrcholům evropského středověkého malířství

Design

Dnes termín pro průmyslové výtvarnictví, vzorování a tvarování výrobků. Vychází z účelové funkce a směřuje k estetickému vjemu a ovlivňování životního prostředí.

Diptych

Malířské nebo sochařské dílo tvořené dvěma díly.

Dóm

Jméno pro některé, zejména honosné italské katedrály.

Donjon

Obytná věž středověkého hradu, oddělena od ostatních budov. Donjon najdete například na našich hradech Přimdě a Landštejně.

Draperie

Dekorativně zřasená látka, závěs, roucho, taky roucho soch.

Dripping

Malířský postup, při němž se nechává barva stékat na horizontální plochu a získávají se tak zaschlé pramínky barvy a stříkance. Duktus Malířovo vedení štětce.

Ecce Homo

Latinsky Ejhle člověk. Označení trním korunovaného Ježíše Krista.

Email, smalt

Sklovitá hmota, kterou se tavením při vysokých teplotách pokrývá keramika nebo kov a tak se chrání a zdobí. Jamkový email vzniká na kovové desce, do níž se vyplňují práškem různých barev prohlubně, vyryté přímo do povrchu desky. Email komůrkový vzniká tak, že na základní desku se naletují jednotlivé malé komůrky, které se vyplňují emailem.

Empora

Patro proti hlavnímu oltáři chrámu, určené pro šlechtice, nebo taky otevřený ochoz nad postranními loďmi chrámu.

Enkaustika

Malířská technika požívaná ve starověku v Egyptě a Řecku. Teplem roztavená barva, jejimž pojidlem je vosk, je při ní vpalována na podložku lampou nebo nanášena horkou špachtlí.

En face

Průčelní pohled na zobrazovanou tvář nebo figuru.

Expozice

Skupina předmětů vyložených k prohlídce, například na výstavě nebo v muzeu, ale taky určitý úsek výstavy a muzea.

 

Fajáns

Druh bílé keramiky s glazurou, která je zdobena plasticky nebo malbou.

Faksimile

Věrná kopie nebo reprodukce.

Fasáda

Konečná úprava stěn budovy.

Figurativní umění

Umění zobrazující konkrétní předměty či postavy, ať už skutečné nebo imaginární. Opakem je abstraktní umění.

Filiální kostel

Kostel, u něhož není fara, přísluší k farnímu kostelu.

Filigrián

Zlatnická dekorativní technika spočívající v splétání a letování jemných vláken ze zlata nebo stříbra.

Fortna

Malé dveře v opevnění, nebo taky prostor v bráně za jejími vraty.

Francouzský park

Zahrada s geometrickými tvary porostů a pěšin, doplněna fontánami, sochami a gloriety, často s terasovitou úpravou povrchu. Naši pěknou ukázkou francouzského parku je Květná zahrada v Kroměříži, která je zapsána do světových památek UNESCO. Rovněž francouzské parky u zámků v Lednici a Valticích byly zapsány do světových památek UNESCO.

Freska

Druh nástěnné malby. Nástěnná malba je provedena na vlhkou, nezaschlou, vápennou omítku, barvivy rozpuštěnými ve vápnem nasycené vodě, která se do omítky prolne.

Fresco – secco

Nástěnná malba provedená do suché, ale před malbou zvlhčené omítky, připravené ještě vrstvou vápna a mramorové moučky

Galerie

Sbírka výtvarného umění nebo taky instituce, která ji spravuje, například Národní galerie v Praze.

Gema

Drahý kámen nebo sklo s hlubokým reliéfem se zobrazením. Užívá se jako šperk nebo pečetidlo.

Gloriet

Malý zahradní zděný domek o jedné místnosti, často umělecky zdobený s vyhlídkovou funkcí. Pěkný gloriet najdete například v areálu hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

Glyptika

Technika řezání nebo rytí do drahého kamene, skla nebo kovu.

Grafický list

Dílo umělecké grafiky, vzniklé otiskem ze stočku. Je vytištěný v omezeném nákladu a signovaný autorem. Originálem je každý list z umělcem uzavřeného nákladu.

Grafika

Označení všech děl a výrobků vzniklých tiskařskými postupy. Tiskařské postupy jsou jednak ruční, vzniká tak umělecká grafika, a průmyslové, v těchto případech vzniká reprodukční a užitá grafika.

Granulování

Zlatnická výzdobní technika, při níž se na povrch šperku hustě natavují drobná zrnka zlata. Tento postup umožňuje osobité využití hry světel.

Grotta

Místnost napodobující jeskyni. Její stěny jsou uměle pokryty krápníkovým kamenem, škeblemi, úlomky skla apod. Grotta se například nachází na arcibiskupském zámku v Kroměříži, který byl zapsán do světových památek UNESCO.

 

Happening

Forma tvorby realizovaná jedním nebo více umělci, jež vyžaduje účast diváků, a která usiluje o to, aby se diváci zapojili do akce.

Historické malířství

Označení pro výjevy ze Starého a Nového zákona, z mytologie nebo z dějin. Po celá staletí, až do konce 19. století, bylo pokládáno za nejvznešenější druh malířství.

Hrad

Opevněné sídlo středověkého šlechtice. Hrad byl taky symbolem feudální moci a centrem polního a lesního hospodářství. V naší zemi jsou stovky hradů a jejich zřícenin, které tak dotvářejí kolorit půvabné české krajiny. Mezi naše nejznámější hrady patří Pražský hrad, Karlštejn, Křivoklát, Kokořín, Zvíkov, Špilberk nebo Bouzov.

 

Chinoiserie

Slohová evropská móda v 17. až 19. století. Byla podnícena dovozem uměleckých předmětů z Číny, inspirace a napodobení čínských vzorů, především v uměleckém řemesle a zahradní architektuře.

Chór

Také kněžiště nebo presbytář. V katolických kostelích prostor mezi hlavní lodí a apsidou, často se zvýšenou podlahou a oddělený od lodi přepážkou. Název pochází od původního označení pro sbor, chór.

Chryselefantina

V antickém sochařství technika kombinující slonovinu a zlato.

 

Ideální krajina

Krajina vybudována z různých krajinných prvků, z řek, hor, rovin, moře, měst apod., bez konkrétní topografické vazby.

Ikona

Obraz s náboženským motivem malovaným na dřevě. Vyskytuje se v byzantském a později v pravoslavném umění. Taky v naší zemi jsou pravoslavné kostely. Pěkné ikony najdete v pravoslavných kostelích sv. Vladimíra v Mariánských Lázních, sv. Petra a sv. Pavla v Karlových Varech a sv. Olgy ve Františkových Lázních.

Ikonografie

Věda zabývající se popisem výtvarných děl, určením témat, motivů, symbolů, barev apod. 

Ikonostas

V pravoslavných kostelích stěna s ikonami, která odděluje prostor oltáře od hlavního prostoru chrámu.

Iluminace

Knižní malba středověkých nebo náboženských textů.

Ilustrace

Výtvarný doprovod knih, novin a časopisů.

Iluzivní malba

Malba, která perspektivními, světelnými a jinými prostředky reprodukuje podobu skutečnosti tak přesvědčivě, že vyvolává dojem skutečného trojrozměrného prostoru.

Immaculata

Ikonografický typ neposkvrněné Panny Marie vznášející se v oblacích a stojící na zeměkouli nebo půlměsíci. V současném umění výtvarná realizace, jež za pojem výtvarného díla dosazuje spojení prvků tvorby v sepětí s místem, kde je vystaveno, nebo s přirozeným okolním prostředím.

Intarzie

Dekorativní vykládání dřeva dřevem nebo jiným materiálem, slonovinou, perletí, kovem apod.

 

Japonerie

Evropská slohová móda 18. až 19. století, podnícena dovozem uměleckých předmětů z Japonska.

Jeskynní a skalní malby

Pravěké kresby a malby na stěnách jeskyní nebo na venkovních stěnách pod skalními převisy.

Jury

Umělecká porota nebo komise, která posuzuje na výstavách předložená díla a rozhoduje o jejich přijetí, udělení cen apo

 

Kaligrafie

Krásné, ozdobné písmo. Uplatnilo se zejména v knižní malbě v Orientu.

Karikatura

Výtvarné dílo zveličující a zvýrazňující některé rysy postavy, jevu nebo objektu. Často bývá dílo zesměšňující.

Kapitulní síň

Místnost v klášteře, většinou přiléhající ke křížové chodbě. Slouží ke shromažďování mnichů.

Kaple

Oddělená část kostela, kde se nalézá menší oltář. Kaple je taky menší církevní stavba s oltářem, nebo místnost s oltářem, například hradní kaple nebo zámecká kaple.

Karton

Přípravná práce ve skutečné velikosti budoucího díla, obvykle na silném papíru, kartonu.

Kartuš

Ornamentálně orámovaná plocha, často oválná, nesoucí nápis, iniciály, znak nebo ozdobný motiv. Kariadita Socha ženské postavy, podepírající místo sloupu nebo pilíře architektonické břemeno. Je to ženský protějšek atlanta. Katedrála Kostel se sídlem biskupa diecéze. V širším smyslu je to typ chrámu, založený na dispozici francouzských gotických katedrál

Kazatelna

V kostele vyvýšené místo přístupné po schodišti, původně určené pro předčítání evangelia a později ke kázání.

Kazetový strop

Druh trámového stropu, do jehož nosných trámů jsou začepovány trámy příčné, takže vznikají po celé ploše orámována pole neboli kazety.

Keramika

Výrobky z pálené hlíny, někdy taky s polevou a dalšími složkami.

Klenba

Stavební útvar, který uzavírá prostor shora.

Koláž

Plošné výtvarné dílo, v němž se k sobě a přes sebe nalepují útržky různého materiálu, papíru, textilu apod.

Kolorit

Barevné pojetí malby nebo sochy.

Kolorismus

Založen na smyslových účincích barvy, malba zde potlačuje kresbu.

Kopie

Napodobenina konkrétního výtvarného díla. Je provedena zpravidla později a nikoliv autorem díla. Kopie bývá provedena většinou v původní technice a materiálu, avšak v jiné velikosti.

Kovotepectví

Reliéfní zpracování kovových plechů a plátků.

Krajinářství

Obraz, grafický list nebo reliéf, zachycující volnou reálnou nebo taky fantastickou krajinu.

Krakelura

Jemné spáry, vzniklé na malbě nebo porcelánu přirozeným procesem stárnutí. Krakelura bývá z dekorativních důvodů taky uměle napodobována, například u orientálního porcelánu.

Kresba

Výrazový prostředek výtvarného umění. Kresba je založena na lineární stopě kreslícího nástroje, například pera nebo štětce a na použitém materiálu, například tuši, rudce nebo uhlu. Kresba bývá provedena na papíře nebo jiných kreslících materiálech. Používá se především při návrzích, studiích a skicách.

Kruchta

Vyvýšený prostor v kostele pro varhany, zpěváky a hudebníky, přístupný zvláštním schodištěm.

Kříž latinský

Kříž, jehož příčné břevno je kratší, než břevno svislé. Půdorys latinského kříže má většina latinských, západních kostelů.

Kříž řecký

Kříž se všemi čtyřmi rameny stejné délky. Půdorys řeckého kříže má většina východních, pravoslavných kostelů.

Kříž ondřejský

Kříž, jehož dvě stejně dlouhá břevna jsou postaveny diagonálně, ve tvaru písmene X.

Křížová chodba

Ochoz kolem čtvercového dvora v klášteře. Směrem do dvora je otevřen arkádou a slouží k propojení různých budov klášterního komplexu.

Křtitelnice

Nádoba pro svěcenou vodu pro obřad křtu. Křtitelnice bývají dřevěné, kovové, kamenné nebo mramorové, mnohdy bohatě zdobené.

Kvaš

Technika malby barvou složenou z jednoho dílu barevného pigmentu a dvou dílů arabské gumy. Na rozdíl od akvarelu jsou barvy neprůsvitné a k jejich prosvětlení je třeba přidat bělobu.

Lak

Přípravek na bázi pryskyřice nanášený v jemných tazích a vytvářející na ploše ochranný, přilnavý a tvrdý film, který je průsvitný a lesklý.

Lapidárium

Sbírka kamenosochařských děl z různých dob, z fragmentů zaniklých objektů.

Lazura

Slabá průsvitná vrstva řídké malby nanášena na krycí malbu. Odrazem světla od spodní barvy skrze lazuru se dosahuje zářivé barevnosti.

Loď

Západní část kostela mezi hlavním průčelím a chórem či křížením transeptu. Kostel může mít jednu či více lodí.

Loď vedlejší

Vedlejší, taky postranní, lodě kostela, někdy nižší než loď hlavní. Jsou obvykle dvě, čtyři i více.

Lokální barva

Základní, hlavní barva předmětu.

Loreta

Dostala název podle italského poutního místa Loretto. Podle pověsti byl do tohoto místa roku 1295 přenesen anděly domek, ve kterém bydlela Panna Maria. Na základě této pověsti zde vybudovali v druhé polovině 15. století trojlodní gotický kostelík. Podle tohoto vzoru se stavěly další podobné kaple v ostatních zemích. Naši nejkrásnější Loretou je Loreta na pražských Hradčanech. Je zde umístěn loretánský poklad se vzácnou diamantovou monstrancí, která se nazývá Pražské slunce.

Lucerna

Stavba ve formě věžičky na střeše a je opatřena otvory nebo okny. 

Malba akrylová

Malba vytvořená disperzí barevných pigmentů, rozpuštěných ve vodě, v termoplastické pryskyřici nebo latexu.

Malba iluzivní

Malba, která vyvolává iluzi reality.

Malba na skle

Zobrazení vytvořená sesazením různě barevných skel, například na oknech gotických katedrál. Dále je to taky malba krycími barvami na líc nebo rub skla.

Malba pastózní

Reliéf vzniklý na obraze nanášením silných vrstev barev.

Malířství

Druh výtvarného umění, při kterém umělec barvou, malířským materiálem a malířskou technikou pokrývá plochu. Malířskými prostředky a barevností lze však docílit taky objemových a prostorových tvarů a hloubky.

Malířství podle druhu

Dělí se na nástěnné, deskové, knižní, mozaiku, sgrafito a malbu na skle.

Malířství podle použité techniky

Dělí se na olejomalbu, pastel, kvaš, akvarel, temperu, enkaustiku, fresku apod.

Malířství podle žánru

Dělí se na portrét, marínu, zátiší, krajinu apod.

Malta

Směs různých materiálů spojených do mazlavé hmoty, která má schopnost ztvrdnout a silně přilnout ke stavebním materiálům, s nimiž se dostává do kontaktu.

Mandorla

Svatozář neboli aureola mandlovitého tvaru, která obklopuje celou postavu Ježíše Krista. Vznikla v románském umění a je spojována s určitými ikonografickými motivy, zejména s typem Maiestas Domini, to jest Kristus ve slávě.

Marína

Obraz s námětem moří nebo lodí.

Mecenáš

Název podle bohatého Římana jménem Gaius Maecenas, který podporoval umělce. Mecenáš je přítel umění, který umění a umělce štědře podporuje.

Medaile

Kovová destička, většinou kruhová nebo oválná, která je po obou stranách zdobena reliéfy. Medaile s reliéfem pouze o jedné straně se nazývá medaile.

Miniatura

Jemná malířská práce malých rozměrů. Původně knižní malovaná ilustrace středověkých rukopisů.

Model

Předloha uměleckého díla. Může být živý, například člověk, nebo věcný, například zátiší. V sochařství je model rovněž dílo. V sochařství je modelem rovněž dílo vytvořené ve zmenšeném nebo ve stejném měřítku jako dílo konečné. Slouží jako předloha a bývá zhotovován z vosku, hlíny apod.

Modelletto

Skica sochařského díla. Je to rozpracovaný model určený pro informaci pro objednavatele a zároveň jako předloha pro realizaci.

Moderna

Označení avantgardního umění 20. století, které znamenalo prudký rozchod s podstatnými výdobytky renesance. Základy moderny položili zejména malíři Vincent van Gogh, Munch a Cézanne.

Monogramista

To je zejména středověký umělec, který je známý jen monogramem, jímž signoval svá díla. V odborné literatuře je označován jako monografista P D, K Z apod.

Monochromie

Výtvarné dílo založené na tónech jedné barvy. Opakem monochromie je polychromie, výtvarné dílo, které se vyznačuje mnohobarevností.

Monolit

Dílo zhotovené z jediného kamenného bloku.

Monumentální umění

Architektonické nebo sochařské dílo vyznačující se velikostí, vznešeností a vážností.

Morový sloup

Barokní monumentální sloup se sochami světců, světic, zemských patronů a ochránců před morem a živelnými pohromami. Na vrcholu sloupu často stojí Panna Maria, pak se takový sloup nazývá mariánským sloupem. V mnoha našich městech najdete krásné morové a mariánské sloupy. Našim nejkrásnějším morovým sloupem je sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Je vysoký 35 m a zdobený více než padesáti sochami a sousošími světců. Na vrcholu sloupu je sousoší Nejsvětější trojice. Tento morový sloup byl zapsán do světových památek UNESCO.

Mozaika

Plocha na zdi nebo podlaze sestavená z malých barevných kamínků, skla nebo keramiky. Skládají se a upevňují cementem tak, aby vytvářely obraz.

Múzy

Devět sester, v antice ochranné bohyně umění v družině Apollónově. Jejich sídlem byla hora Parnas. Svatyně zasvěcené Múzám se nazývaly músaion, z toho pak vzniklo slovo muzeum.

 

Náčrt

První stadium vzniku díla. Je záznamem rozvrhu díla, jeho jednotlivých částí.

Naivní umění

Výtvarná tvorba neškolených samouků.

Nástěnné malířství

Malba na venkovních i vnitřních zdech architektury. Nástěnná malba bývá prováděná technikou freska, secca, fresco – secca, tempery, enkaustiky a olejomalby. K nástěnnému malířství bývá přiřazováno taky sgrafito a mozaika. Naše nejstarší nástěnné malby najdete v rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny na znojemském hradu. Románské nástěnné malby jsou datovány k roku 1134 a tato rotunda je tedy naši nejstarší obrazárnou. Na románských freskách lze spatřit cyklus s novozákonními motivy, výjev Libušina poselství k Přemyslu Oráči ze Stadic a rodokmen celkem 19 přemyslovských knížat, přičemž určit lze toliko prvního českého krále Vratislava s korunou a mečem.

Nika

Výklenek ve zdi, většinou zaklenutý a určený k umístění sochy.

Novocento

V italském umění a kultuře období 20. století

 

Obelisk

Má své počátky v egyptském umění. Je to vysoký, monolitický kámen, čtverhranného průřezu, zakončený špičkou ve tvaru nižší pyramidy. V naší zemi je nejznámější štíhlý žulový monolit na III. nádvoří Pražského hradu. Je to hranol připomínající obelisk. Monolit je vysoký 16 m a byl zhotoven z jediného kusu mrákotínské žuly.

Obraz

Dvojrozměrné umělecké dílo, ať již malba nebo kresba, jehož výrazovými prostředky jsou linie a barva.

Odlitek

V sochařství je to přesné zmnožení sochy nebo reliéfu odlitím do tvárné hmoty, zpravidla sádry nebo hlíny. Složí k zhotovení modelů.

 

Olejomalba

Velice známá a oblíbená malířská technika. Je to malba barvami rozpuštěnými v olejových pojidlech na plátně, dřevě a jiných materiálech, opatřených podkladovým nátěrem, takzvaným šepsem.

Omítka

Vrstva malty nanesená na přední plochy díla, aby je chránila nebo zdobila. Fresky se realizují do mokré omítky.

Oranžerie

Stavba určená pro přezimování jižních rostlin, například citronovníků, pomerančovníků nebo fíkovníků. V naší zemi se oranžerie stavěly zejména u zámků, v zámeckých parcích. Pěknou oranžerii najdete například u zámku v Raduni nebo u zámku ve Veltrusích.

Originál

Původní umělecké dílo, nemusí však být dílem jedinečným. Tak například v umělecké grafice jsou všechny listy předem určeného nákladu originály. V sochařství je to zase pět odlitků téže sochy, další jsou reprodukce. 

Ornament

Ozdobný prvek lineární nebo plastický. Ornament je tvořený pravidelným opakováním prvků abstraktních, jedná se pak o geometrický ornament, nebo prvků přírodních, ornamenty lidské, zvířecí nebo rostlinné.

Ottocento

V italském umění a kultuře období 19. století.

 

Padělek

Vytvoření nepravého díla, který napodobuje umělecký originál nebo styl jednotlivého umělce, školy apod. Padělek je vytvořen vědomě, zpravidla za účelem výhodného prodeje.

Pantrokrator

Řecký přívlastek pro Ježíše Krista vševládce, užívaný v byzantském umění pro zobrazení Ježíše Krista v majestátu mezi anděly.

Parkán

Původně ochoz na vnější straně hradeb, později prostor mezi hradbami.

Parnas

Hora u Delf ve středním Řecku, sídlo Múz.

Pastel

Barevný pigment ve tvaru tyčinky. Přidáním kaolínu se dosahuje pastelů různé tvrdosti. Je-li jako pojiva použito oleje nebo vosku, jde o mastný pastel.

Pastelová malba

Malba nebo kresba pastelem, křídou nebo hlinkou spojovanou pojidly na papír.

Pasionál

Sbírka legend ze života světců a světic, obvykle bohatě zdobena.

Paleta

Dřevěná nebo kovová deska, která slouží malíři při olejomalbě k míchání barev.

Patina

Změna kovových uměleckých děl, způsobená oxidací. Ke změnám dochází přirozeně v průběhu času. Na povrchu se vytváří barevný povlak podle druhu kovu, bělavý, modrý nebo zelenkavý, který brání dalšímu narušování kovu. Patina se dnes vytváří taky uměle, v širším smyslu taky na jiných materiálech, kameni, dřevu.

Perspektiva

Optický jev, který způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Ve výtvarném umění je to způsob zobrazení prostoru a objektů v něm. Nejvýrazněji se perspektiva projevuje v malířství, grafice a mozaice, které jsou plošným dvourozměrným zobrazením na dvou základních prvcích, linii a barvě, jejichž pomocí lze perspektivu vytvářet.

Pieta

Ve výtvarném umění zpodobení truchlící Panny Marie s mrtvým, z kříže sňatým, tělem Kristovým na klíně.

Pigment

Barvivo přírodního nebo chemického původu, používané k výrobě barev nebo pastelů.

Plenérová malba

Krajina, portrét nebo figurální výjev malovaný nikoliv v ateliéru, ale ve volné přírodě.

Polychromie

Mnohobarevnost výtvarného díla.

Porcelán

Jemná hliněná hmota k výrobě nádobí či plastiky. Bílá hlína obsahující kaolín a jiné minerální látky se vypaluje při vysokých teplotách. Porcelánové výrobky bývají opatřeny průsvitnou polevou.

Portál

Architektonicky upravený vchod nebo vjezd do význačné budovy.

Portrét nebo také podobizna

Malířské, grafické nebo sochařské zpodobení člověka v jeho výjimečnosti. Podstatnou složkou portrétu je vystižení podoby portrétovaného. Druhem portrétu je autoportrét.

Presbytář

Neboli kněžiště, je ústřední část kostela, v níž je umístěn hlavní oltář.

Profil

V malířství, grafice a sochařství u reliéfu je to figura nebo tvář zachycena z bočního pohledu.

 

Quattrocento

V italském umění a kultuře období 15. století.

 

Rajský dvůr

Ústřední čtvercový dvůr v klášterech. Přiléhá obvykle k jižní straně kostela a je obklopený křídly ambitu se studnou uprostřed.

Refektář

Klášterní jídelna.

Reliéf

Obor sochařství, v němž je zobrazení tvarů podáno plasticky tak, že zůstávají spojeny se základní plochou materiálu, z něhož jsou vytvořeny. Je tedy určen pouze k čelnímu pohledu.

Relikviář

Bohatě zdobená schránka na ostatky těl svatých, relikvií, ve tvaru skříňky, paže, kříže apod. Našim nejznámějším a nejkrásnějším relikviářem je románský relikviář sv. Maura, který se nachází v areálu hradu a zámku v Bečově nad Teplou.

Rizalit

Část budovy vystupující před ostatní průčelí a rozšiřující tak její půdorys.

Rondel

Okrouhlá bašta vystupující z líce opevnění, umožňující tak obranu podél hradeb, nebo taky okrouhlá stavba.

Rotunda

Románský kostel postavený na kruhovém půdoryse.

Rukopis

Ve výtvarném umění individuální styl umělce nebo školy.

 

Římsa

Vodorovný architektonický článek různého profilu, který vystupuje ze zdiva. Jeho funkce je buď dekorativní nebo členící, ale může být i ochranná, například proti dešti.

 

Salon

Výstava obrazů a soch. Výstavy pořádané pařížskou Akademií výtvarných umění se nejprve, od roku 1667, konaly v takzvaném Čtvercovém salonu v Louvru. Název Salon se pak tradičně používal pro výstavy oficiálního rázu.

Sakrální

Ve výtvarném umění dílo s náboženskou funkcí.

Sakristie

Místnost u východní části kostela určená k uložení předmětů potřebných pro bohoslužbu a pro přípravu kněze.

Sala terrena

Arkádou otevřená monumentální přízemní síň přístupná přímo ze zahrady. Je to ústřední společenský prostor při zahradních slavnostech. Pěkná sala terrena se například nachází na arcibiskupském zámku v Kroměříži, který byl zapsán do světových památek UNESCO.

Sbírky umělecké

Veřejné nebo soukromé soubory uměleckých děl, které jsou uspořádané podle určitých hledisek. Podle uměleckého druhu, časového období, umělců, motivů apod.

Secco

Nástěnná malba provedena na zaschlou vápennou omítku.

Siecento

V italském umění a kultuře období 17. století.

Settecento

V italském umění a kultuře období 18. století.

Sgrafito

Technika rýsování ve vlhké dvoubarevné omítce, kresba se vyškrabává do spodní barevné omítky. Tato technika se v nástěnném malířství používala především k výzdobě renesančních budov. Pěkné renesanční, měšťanské domy zdobené sgrafity najdete například v Prachaticích nebo ve Slavonicích.

Skanzen

Muzeum lidové architektury v přírodě.

Skica

První studie zamyšleného díla provedená v hrubých obrysech a obvykle ve zmenšeném poměru.

Socha

Sochařské dílo vytvořené ze sochařských materiálů sochařskými nástroji.

Sochařská kresba

Přípravná fáze sochařské tvorby, kresba je provedená sochařem, například náčrt nebo studie.

Sochařství

Druh výtvarného umění vytvářející sochu. Ta může být volná, trojrozměrná, nebo reliéfní, to jest rozvinutá na ploše, dvourozměrná.

Sousoší

Kompozice dvou nebo více soch, které tvoří výtvarný a významový celek.

Synagoga

Shromaždiště a modlitebna příslušníků židovského náboženství.

 

Štuk

Směs sádry, rozemletého kamene a klihu, z níž se tvoří plastická výzdoba zdí a stropů. Štuk může být barven nebo zlacen.

 

Tapiserie

Tkanina vytvářející barevnými vlněnými vlákny figurativní obrazy. Zdobí se jimi zdi obydlí nebo velkých budov.

Tempera

Malířská technika prováděná barvou rozpustnou ve vodě, v níž se jako pojivo pigmentu používá vajec, klihu apod. Barvy se ředí vodou nebo olejem.

Terakota

Výrobky z pálené hlíny bez glazury.

Tessera

Název kamenů používaných k tvorbě mozaiky.

Torzo

Socha zobrazující lidské tělo bez hlavy, rukou a nohou, tedy pouze trup. Torzo vzniká náhodou poškozením staré sochy nebo taky úmyslně jako nové sochařské dílo vytvořené jako torzo.

Tondo

Vzniklo v renesanci, je to kruhový obraz nebo reliéf.

Transept

V kostele s půdorysem latinského kříže je to příčná loď, která odděluje chór od hlavní lodi a tvoří ramena kříže.

Trecento

V italském umění a kultuře je to období 14. století.

Triptych

Malba nebo reliéf o třech dílech, například malba na hlavní desce a křídlech gotického oltáře.

Triumfální oblouk

Původně památník na oslavu vítězství nebo slavných činů římských císařů. V křesťanských chrámech je to oblouk ve zdi oddělující chór od lodi.

Tvrz

Menší, opevněné sídlo příslušníků nižší šlechty. Poněvadž tvrze se většinou stavěly přímo ve vsi, v dalších staletích byly většinou zbourány nebo zcela přestavěny. Zachovalé tvrze najdete například v Hluku, v pražském Chodově, Drslavicích a Třebotově. V Kestřanech stojí dokonce dvě zachovalé tvrze.

 

Veduta

Topograficky přesně malovaný nebo grafický záznam krajiny nebo pohledu na město.

Vitráž

Průsvitná kompozice tvořená kousky barevného skla, které jsou spojeny olověnou nebo štukovou kostrou. Je určena k uzavření okenního otvoru a zároveň vytváří světelnou stěnu a světelný efekt.

Vlys

Vodorovný pás na budově zdobený malbou nebo reliéfy.

Výtvarné umění

Označení zahrnující v užším významu malířství, sochařství a grafiku v širším významu taky architekturu a architekturu a užité umění.

 

Zámek

Šlechtické sídlo. V době renesance šlechta opouští nepohodlné staré hrady a začíná si stavět nová sídla, přepychové zámky. V průběhu dalších staletí byly u nás postaveny stovky zámků a mnohé z těchto zámků se zachovaly dodnes. Mezi naše nejkrásnější zámky patří zámky v Hradci nad Moravicí, v Buchlovicích, Miloticích, Pardubicích, Veltrusích a Litomyšli.

Zátiší

Zobrazení věcí, jejichž uspořádání je věcí malíře. Zátiší byla oblíbena zejména v nizozemském umění v 17. století. V něm bylo rozlišováno mimo jiné zátiší se zbraněmi, květinami, ovocem a loveckým zátiším.

 

Žánrové malířství

Označení malířství, které čerpalo své náměty ze všedního, každodenního života. Vznikala tak díla zobrazující výjevy zpravidla z městského prostředí a venkova. Našim známým žánrovým dílem je obraz Luďka Marolda Vaječný trh v Praze.