TURISTIKU PODPORUJÍ
61 458 turistů a cestovatelů
109 017 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 360 087,- odměny za články

Soutěž o ZAJÍMAVÉ KNÍŽKY

Soutěžit můžete od 1.7.2015 do 31.7.2015

Soutěž byla ukončena, už nejde hlasovat.

O co soutěžíme: Tři výherci obdrží publikaci o římskokatolickém knězi, českém středověkém náboženském mysliteli, vysokoškolském pedagogovi, reformátorovi a kazateli Mistru Janu Husovi.

Soutěžní otázka k příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa: Ve kterém roce byl postaven na Husově náměstí v parku pomník Mistra Jana Husa sochařem Františkem Bílkem?

Nápovědu naleznete zde...

 Aktuálně nejde hlasovat

Soutěž už skončila.

Mistr Jan Hus

V roce 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa, největšího českého reformátora katolické církve, rektora pražské univerzity a kazatele.

Narodil se v jihočeské vsi, ale většinu života prožil v Praze na Karlově univerzitě, kde studoval i přednášel. Do jižních Čech se vrátil jako vyhnanec, protože veřejně kritizoval prodávání odpustků a jiné nedostatky v chování tehdejší církve. V Sezimově Ústí nalezl klid pro práci a pro další veřejná kázání. Nedaleký Kozí Hrádek, kde pobýval, je dnes i díky Husovi oblíbeným cílem výletníků. Na Husově náměstí v parku před nádražím se nachází jeho pomník, který byl postaven Spolkem pro postavení Husova pomníku, a je dílem sochaře Františka Bílka. A právem, neboť Husovo lpění na mravních ideálech třeba za cenu vlastního života nemá pro Čechy jen význam klíčové historické epochy. Nastavuje i nepříliš lichotivé zrcadlo poměrům naší současnosti.

Jan Hus je domácí i světové veřejnosti znám jako jeden z největších reformátorů katolické církve. Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic. Od roku 1390 studoval na Karlově univerzitě v Praze, kde získal roku 1393 titul bakaláře a o tři roky později i titul mistra svobodných umění. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. V letech 1401-1402 byl děkanem artistické fakulty a od roku 1402 kázal v Betlémské kapli na Starém Městě pražském. Od roku 1409 působil rok jako rektor Karlovy univerzity v Praze. Jan Hus je především znám jako představitel a vůdce českého reformního hnutí, který usiloval o nápravu křesťanské církve a společnosti důsledným respektováním novozákonních ideálů. Za svůj vzor Jan Hus považoval anglického myslitele Johna Viklefa. Spojovaly je názory o zbavení církve pozemkového majetku zásahem světské moci a obnovení jejího apoštolského poslání. Svými názory se dostal do sporu s dogmatickým výkladem víry, reprezentované papežským stolicem. Zejména od roku 1408 se však on i jeho příznivci stále častěji dostávali do sporů s ideovými protivníky, mezi než patřili především němečtí mistři na univerzitě v Praze a česká církevní hierarchie. Po vyhlášení interdiktu nad Prahou roku 1412 město Hus opouští a žije pod ochranou šlechtických příznivců na venkově, nejprve na Kozím Hrádku a v Sezimově Ústí, poté na hradě Krakovci u Rakovníka. Jan Hus získal podporu vlivných kruhů, včetně předních osobností královského dvora, mezi jinými i krále Václava IV. Dne 14. října 1414 se vydal Jan Hus do Kostnice. Doprovázela ho menší družina asi třiceti jezdců, u konce cesty byl 3.listopadu. Po několika formálních slyšení u koncilu, který shledal některé jeho učení jako kacířské, byl Hus zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením dne 6. července 1415. Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek.František Bílek

Františka Bílka obdařila nebesa všestranným výtvarným talentem. tento skvělý malíř, grafik, sochař a řezbář se ve své práci nechal plně inspirovat křesťanskou vírou. Jihočeský původ poznamenal Bílkův vztah k husitství. Díla věnovaná především Janu Husovi, jsou k vidění převážně v Táboře. Ale také muzeum v rodném Bílkově domě v Chýnově ukazuj šíři umělcova nadání.

Podmínky soutěže

Výsledky soutěže

Blahopřejeme výhercům: Markéta Jirgalová, Veronika Walterová, Otto Horký!