TURISTIKU PODPORUJÍ
61 431 turistů a cestovatelů
108 488 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 350 816,- odměny za články

Staň se tváří obalu dětských náplastí Viacell a vyhraj iPad 2 - SOUTĚŽ S OZP

Soutěžit můžete od 1.5.2013 do 21.6.2013

Soutěž byla ukončena, už nejde hlasovat.

Chcete, aby se vaše dítě na rok stalo tváří dětských náplastí společnosti Viacell?

S OZP je to jednoduché. Stačí pořídit fotografii své holčičky nebo chlapečka přibližně ve věku 1-7 let a vložit ji do připravené aplikace na facebooku OZPáčka. Výherce navíc získá iPad 2.

Výhry: 
· 
Dětský výherce se stane na rok tváří obalu dětských náplastí společnosti Viacell, obdrží iPad 2 a dárkový balíček složený z výrobků společnosti Viacell a kosmetiky RYOR.

· Zbylých devět soutěžících získá dárkový balíček složený z výrobků společnosti Viacell a kosmetiky RYOR.

Až do uzávěrky soutěže budete moci o fotografiích hlasovat. Z deseti snímků, které získají nejvíce hlasů, vybere naše odborná porota vítěze.

Uzávěrka došlých soutěžních příspěvků: 21. června 2013

Vyhlášení výsledků soutěže: 28. června 2013

Hodně štěstí v soutěžení.
váš OZPáček, maskot Oborové zdravotní pojišťovnyAktuálně nejde hlasovat

Soutěž už skončila.

 

Podmínky soutěže:

Přihlášení musí být starší 18 let.

Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která je občanem České republiky a je starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci OZP a jejích dceřiných společností i jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci společnosti Viacell.

Pořadatelem soutěže je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP).

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Vstupem do soutěžní aplikace a odesláním soutěžní fotografie nebo hlasováním v soutěži souhlasí soutěžící nebo hlasující se zpracováním údajů v rozsahu - jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa - pořadatelem a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie nevhodné z hlediska respektování osobnostních práv zobrazované osoby.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Odesláním soutěžního díla do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku.

Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit.

Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžního příspěvku pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě.

Pořadatel si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat.

Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá pořadatel za jejich případné stažení či užití třetími osobami.

V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na internetu.

Po skončení soutěže se pořadatel s hlavním výhercem dohodne, jakou fotografii doporučí společnosti VIACELL k použití na obal dětských náplastí.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže.

Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti Oborová zdravotní pojišťovna a PromoAim.cz a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od společnosti Oborová zdravotní pojišťovna a PromoAim.cz. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Technickým provozovatelem je PromoAim.cz