Horní hrad (Hauenštejn)

Tipy na výlet, Krušné hory a Podkrušnohoří
Kam a jak jedeme?

Jeden z prvních pohledů na Horní hrad z delší cesty
Jeden z prvních pohledů na Horní hrad z delší cesty
lupa

Rozhodli jsme se vyrazit na výlet do oblasti Podkrušnohoří, dá se říct do oblasti mezi Krušnými a Doupovskými horami. Hlavní cíl cesty bylo nově opravené historické jádro Ostrova a o kousek dál stále opravovaný Horní Hrad. A proto jsme zvolili jako dopravní prostředek auto.

Pohled na Horní hrad z delší cesty
Pohled na Horní hrad z delší cesty
lupa

Ten se rozkládá na výběžku skalnatého ostrohu nad soutokem dvou potoků nad obcí Krásný Les. Odbočku k Hornímu Hradu najdete, když pojedete po silnici 13/E442 z Ostrova do Klášterce nad Ohří (mezi obcemi Stráž nad Ohří a Damice).

Pohled na Horní hrad z delší cesty
Pohled na Horní hrad z delší cesty
lupa

Jedeme se podívat, jak zvládá soukromý majitel hrad opravovat. Moc jsme o tom slyšeli a už se tam nejméně 2 roky chystáme. Majitel je nadšenec, který vše obětoval hradu. Zpočátku i s manželkou a dítětem bydleli v maringotce na nádvoří.

Za čím jedeme?

Krajinářský park pod hradem
Krajinářský park pod hradem
lupa

Hrad Hauenštejn (Horní hrad) byl založen ve 13. století pravděpodobně králem Přemyslem Otakarem II. k ochraně obchodních stezek vedoucích údolím Ohře. Současně sloužil i k ochraně dolů, kde se těžilo stříbro, ruda i drahé kamení. Vždyť nedaleko hradu stále ústí některé štoly.

Krajinářský park pod hradem
Krajinářský park pod hradem
lupa

První písemná zmínka je z roku 1320 - byl zde maličký hrádek s obrannou kamennou věží a patrně dřevěnou strážnicí. Hrad vystřídal v průběhu staletí desítky majitelů, kteří byli příslušníky významných rodů Českého království a vždy byl stavebně upravován a rozšiřován.

Krajinářský park pod hradem
Krajinářský park pod hradem
lupa

Za Satanéřů ve 2. polovině 15. století byl hrad přestavěn pozdně goticky. Z té doby jsou pouze základy, část sklepení a válcová 15 m vysoká strážní věž, nazývaná Purkmistrovská. Věž je vybudována z lomového čedičového kamene, zeď je v přízemí 2,20 m silná. Z další zástavby se zachovala již jen obvodová zeď terasy, která je ve spodní části gotická. Dnešní vstup do věže z této terasy je z pozdější - dá se říct současné doby.

Vstup do hradu - zadní vchod
Vstup do hradu - zadní vchod
lupa

Na nádvoří byla odhalena souvislá gotická zeď , která je pravděpodobně pozůstatkem vstupu do tehdy menšího hradního areálu. Původní terén byl u paláce o 175 cm nižší než dnes. Vybíhal zde poměrně úzký skalní hřbet, který vedl ke věži. Podle vyzděných pilířků se usuzuje, že do hradu se vstupovalo po dřevěném mostku.

Nádvoří - hlavní vchod a arkádová chodba - vede ke šnekovitému schodišti ve věži a k pokladně
Nádvoří - hlavní vchod a arkádová chodba - vede ke šnekovitému schodišti ve věži a k pokladně
lupa

V polovině 16. století za Šliků byl hrad přestavěn renesančně – hlavně obytný palác. Pravděpodobně v té době byl prostor u paláce postupně zasypáván, nádvoří bylo srovnáno do jedné úrovně a obestavěno provozními budovami. Uvnitř hradeb byl pravděpodobně i pivovar. Na zámek byla přiváděna voda dřevěným vodovodem.

Rytířský sál - pohled ze Sněmovního sálu
Rytířský sál - pohled ze Sněmovního sálu
lupa

Při barokní přestavbě těsně u starého pivovaru nechal Julius Jindřich postavit v letech 1663-1666 novou sladovnu. Hradní budovy byly nově upraveny, jihovýchodní palác byl přeměněn v úřednický dům. V účtech jsou zmínky o jednotlivých místnostech, nazývané podle výmalby – Ptačí, Zelená, Žlutá, Modrá a dokonce i Perlová (či Slavnostní). Střechy byly kryty vesměs šindelem. Mezi palácem a úřednickým domem byla vybudována kuchyně, údajně „přední“. Dodnes jsou zde viditelné velké otvory topenišť. Věž byla zastřešena mohutnou cibulovou bání.

Rytířský sál - zachovaný dřevěný strop s vyřezávanou konstrukcí s využitím gotizujících kružeb
Rytířský sál - zachovaný dřevěný strop s vyřezávanou konstrukcí s využitím gotizujících kružeb
lupa

Vstup do hradu (původně více vlevo od současného ) byl veden po dřevěném můstku nad příkopem. Vstupní brána na nádvoří byl samostatný objekt se sedlovou střechou, malou zvoničkou s cibulovou stříškou. V prostoru u brány existoval pivovarský sklep vytesaný přímo do skály. Jeho pozůstatky jsou dosud patrné.

Rytířský sál - z terasy
Rytířský sál - z terasy
lupa

Roku 1839 hrad koupila hraběnka Gabriela Buquoyová a začala s novogotickou přestavbou. V letech 1840 - 1850 navýšila věž z 8 m na dnešní výšku 15 m. Vrchol upravila romanticky – nechala jen otevřenou terasu. Vchod a dubové šnekové schodiště ponechala původní.

Pohled z terasy na neogotický rizalit s gotizujícím arkýřem
Pohled z terasy na neogotický rizalit s gotizujícím arkýřem
lupa

Novogotickou podobu dostala i vstupní brána, barokní strážní domek je ponechán. Na nedalekém návrší, na místě kde již v r. 1528 byl určitý objekt, byla postavena novogotická Zámecká kaple, vysvěcená v roce 1851.

Jihovýchodní palác (úřednický dům) s výstavou plastik
Jihovýchodní palác (úřednický dům) s výstavou plastik
lupa

Druhá etapa přestavby, kterou řídil již její syn Ferdinand Buquoye, v letech 1878-1882 již zcela změnila starobylý a nevelký hrad na prostorný zámek ve stylu tehdy módní anglické novogotiky. Nesourodé hradní objekty byly sceleny v jeden komplex, který nemá u nás ani v celé střední Evropě obdoby. Jedná se o unikátní horskou neogotiku s mnoha věžičkami a cimbuřím.

Jihozápadní  palác s věží
Jihozápadní palác s věží
lupa

Byl přistavěn Rytířský sál s velkými okny s gotizujícími kružbami a s dřevěným trámovým stropem (ten jako zázrakem se uchoval). Byl ukončen terasou, na které byla později zřízena prosklená zimní zahrada. Pěstovaly se zde v nádobách citrusy, vavříny, fuchsie, klívie, které se v létě zdobily terasu. Před Rytířským sálem byla upravena i dolní zahrada s fontánou.

Vchod do jihozápadního paláce
Vchod do jihozápadního paláce
lupa

Na terase u věže byla vybudována další zahrada s malým altánkem. Budovy byly doplněny cimbuřím s obrannými věžičkami a stupňovitými štíty, okna doplnily gotizující nadokenní římsy. Nově upraven byl i objekt sladovny na nádvoří, pivovar však byl zřejmě již odstraněn, místo něj zde byla umístěna kamenná novogotická kašna.

Ukázka nového krovu jihozápadního palác
Ukázka nového krovu jihozápadního palác
lupa

Bezprostřední okolí zámku bylo upraveno v romanticky přírodně krajinářský park. Od terasy Rytířského sálu park přechází do celého údolí jako romantizovaná anglická krajina s důmyslně vedenými průhledy a pohledy na zámecký areál. Vysazené buky byly v kontrastu s tmavým stále zeleným břečťanem a tisem. Na protékajícím Hornohradském potoce byla vytvořena řada rybníčků s kamennými mostky.

Nový krov jihozápadního paláce
Nový krov jihozápadního paláce
lupa

Součástí parku byla i terasová zahrada s oranžérií pod zámeckou kaplí (v místech dnešního arboreta), přístupná přímo z patra zámku. Skleníky se sbírkou tropických rostlin umožňovaly pobyt jako v zámeckém salonu.

Celý tento kraj byl pak protkán cestami a cestičkami pro jízdu na koni i pro pěší procházky. Na promenádní cestě byly výletní restaurace, odpočinkové altány.

Z historie nedávné:

Jihozápadního paláce sestou k východu směr věž
Jihozápadního paláce sestou k východu směr věž
lupa

Rod Buquoyů vlastnil Hauenštejn až do konce 2. světové války, ale trvale zde nebydlel. Po válce byl zámek zkonfiskován. Na zámku byla zřízena ubytovna jáchymovských dolů a později výchovný ústav pro mládež. Pro neudržovaný stav a nákladnost vytápění byl objekt po roce 1965 opuštěn.

Terasa před věží
Terasa před věží
lupa

Náklady na celkovou opravu byly odhadovány na 600 000,- až 800 000,- Kčs. Nakonec měla být zastřešena jen válcová věž, ostatní objekty měly být ponechány na dožití. V říjnu roku 1967 byly provedeny nejnutnější provizorní opravy střechy. Krovy byly v poměrně v dobrém stavu. Unikátní renesanční malované trámové stropy byly poškozeny pouze na krajích. Zdivo bylo po statické stránce v pořádku. Proto se začalo uvažovat o vybudování luxusního hotelu. V 80. letech se uvažuje jen o jeho demolici.

V r. 1994 tuto ruinu uviděl pan Pavel Palacký a začal jednat. A jak to vše dopadlo - to se můžete přijít podívat sami.

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

V Horním hradě jsou připraveni na vše.

Je možno koupit klobásu i něco sladkého na smlsnutí, koupit si pivo, čaj, kávu nebo minerálku. Takže hlady určtě trpět nebudete.

Pohled z terasy na jihozápadní palác
Pohled z terasy na jihozápadní palác
lupa

A dokonce po domluvě s hradním pánem je možno na hradu i přespat. Je k tomu nutný vlastní spacák, možná i karimatka, ale ta možnost zde je. Protože jsme to nepotřebovali, tak jsme podrobnosti nezjišťovali.

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?

Věž
Věž
lupa

Je vidět, že ten, kdo hrad vlastní, ho miluje a taky se k němu tak chová. Už na parkovišti pod hradem vás upoutá cedule se základními informacemi, ale i s nabídkou dvou možných přístupů k hradu.

Jedna cesta je přímá, kratší a dovede vás přímo k hlavní opravené bráně hradu. My jsme se touto cestou vraceli.

Pohled z věže na terasu před věží
Pohled z věže na terasu před věží
lupa

Druhá cesta vede oklikou - spodem okolo hradu, přes upravený přírodní park s potokem, rybníčky a s krásným průhledem na hrad. Na této trase je vybudovaný i dřevěný altánek. Tuto cestu jsme zvolili na cestu tam a mohu ji jen doporučit. Protože krása hradu se postupně otevírá a vy se postupně připravujete na celou tu krásu. Je to poměrně krátká příjemná procházka. A stojí za to.

Ostatní informace

Pohled z věže - do parku
Pohled z věže - do parku
lupa

Další zajímavostí je, že do hradu vstupujete dvěma vchody, ale majitel spoléhá na poctivost návštěvníků. Pokladna není ani u jednoho vchodu. Dostanete se k ní arkádovou chodbou a točitým schodištěm. Můžete si zde koupit turistickou známku, publikaci o hradu, pohledy, grafiky, trička, sazeničky okrasných dřevin a alpinek ze zámeckého arboreta a další suvenýry a drobnosti.

Pohled z věže - na hrad
Pohled z věže - na hrad
lupa

Prohlídka je individuální, po zaplacení vstupného dostanete několikastránkového tištěného průvodce a pak už můžete sami jít a sami si to vše v klidu prohlížet. A to ještě cestou máte informační panely, které vás seznamují s tím, kde právě jste, i s tím, jak to zde dřív vypadalo. Prohlédnout si můžetetéměř celý areál hradu, navštívit patrová gotická sklepení, Rytířský sál s původním dřevěným vyřezávaným stropem, řadu dalších místností, vystoupat na hradní věž, navštívit zámeckou kapli, zhlédnout výstavu dřevěných plastik v hradní galerii, projít se rozlehlým zámeckým lesoparkem.

Vstupné - zámek:
dospělí 30,- Kč
děti do 10 let zdarma
rodinné 80,- Kč (2 dospělí max. 3 děti)
(mimo návštěvní dobu 45,- Kč)

Vstupné - arboretum:
dospělí 30,- Kč
děti 20,- Kč
rodinné 80,- Kč

Park je volně přístupný po celý rok


Podobné příspěvky
Kliknutím se rozbalí popisek příspěvku.

  • Hauenštejn - Horní HradDalší informace

Hodnocení:
neumístěno
Náročnost:
rodina s dětmi, romantika
Délka:
vycházka (do 6 km), celodenní výlet (15-20 km)
Druh:
do přírody
Bylo zde:
7 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Stráž nad Ohří
(vzdálenost od místa: 2.87 km)
Datum: Čas:

Diskuse k výletu Horní hrad (Hauenštejn)

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace