Český ráj

Vytvořte si průvodce Český ráj
Můžete si ho vytisknout, poslat emailem, uložit do navigace, nebo mít v počítači jako pdf.
Změna oblasti

Vybrat na mapě
Nastavit aktuální polohu

Nejlépe hodnocená místa našimi uživateli

Mapa oblasti

Ubytovaní v oblasti

Popis oblasti

Český ráj leží necelých sto kilometrů severovýchodně od Prahy a z větší části se rozkládá v královehradeckém kraji, pouze menší část zasahuje do kraje středočeského. Oblast zhruba vymezují města Turnov, Mladějov, Sobotka a Mnichovo Hradiště. Sousedí s Ralskou pahorkatinou, Jizerskou tabulí, Polabím, Východolabskou tabulí a Podkrkonoším. Na východ, směrem k Jičínu, na Český ráj navazují Prachovské skály.Český ráj je oblastí, kde se prolínají rozmanité přírodní krásy s bohatými historickými památkami. Český ráj nepatří mezi geologicky rozmanitá území. Oblast vznikla ve druhohorách a charakteristické jsou pro ni kvádrové pískovce, které vznikly zpevněním písku naplaveného do druhohorního moře. V třetihorách tu probíhala sopečná činnost, kdy horká láva vypálila a nadzdvihla okolní sedimenty. Protože jsou sopečné horniny pevnější než usazeniny v jejich okolí, byly při zvětrávání a odnosu vypreparovány a tvoří kopce. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 240 až 488 metrů. K nejvyšším vrcholům patří Trosky (488 m), Mužský (463 m), Stávek (415 m), Vyskeř (466 m), Rovná Radeč (398 m), Vrchy (397 m), Hůra (392 m), Kobylí hlava (388 m), Na Rovinách (362 m), Hrada (404 m). Ze třetihor pocházejí také nánosy říčních štěrkopísků, které často leží vysoko nad dnem dnešního údolí, ze čtvrtohor pak uloženiny říčních sedimentů, relikty spraší navátých v dobách ledových, suťových plášťů a smíšených svahovin. V současné době převládá zvětrávání a odnos. Nové horniny vznikají jen usazováním v rašeliništích a slatiništích nebo srážením vápenců ze silně zmineralizovaných pramenů. Atraktivitou této oblasti jsou skalní města. Jejich základem je pískovcová vrstva, která byla v době křídové uložena na dně moře. Působením tlaku v zemské kůře ve třetihorách došlo k rozpadu pískovců v mohutné kvádry. Jejich stěny byly vystaveny působení vody, větru, mrazu i vegetace a tak se vše poddajné časem rozpadlo. Tak došlo k vymodelování fantastických sklaních scenérií ? věží, sloupů, cimbuří, komínů a pilířů a úzkých a hlubokých chodeb a uliček, které připomínají chaoticky uspořádané středověké město. Do oblasti Českého ráje patří i Prachovské skály, které jsou vlastně sklaní město tvořené kvádrovými pískovci s výraznými čedičovými suky. Nejvyšší vrcholy jsou Přivýšiny (464 m), Brada (485 m), Svinčice (451 m), a Velké hůry (458 m), najdeme zde i četné rokle a strže.Český ráj leží v povodí Labe, v dílčím povodí Jizery a s malou částí jižních svahů Prachovských skal v dílčím povodí Cidliny. Českým rájem pak protékají některé přítoky Jizery - Žehrovka, Libuňka, Kněžmostka, Klenice a četné potoky. Vyskytují se zde také mnohé rybníky a přírodní vodní nádrže.Český ráj leží ve dvou klimatických oblastech - chladné a mírně teplé. Chladnou oblast najdeme na Kozákově, je charakterizována létem velmi krátkým až krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým, přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Největší část území je řazena do mírně teplé oblasti, charakterizované dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Během roku se průměrně vyskytuje 110 - 140 dnů se srážkovým úhrnem nad 1,0 mm a 20 - 30 dnů se srážkovým úhrnem nad 10,0 mm.


Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace