Radnice a Samson: Se stavbou Radnice je spojena pověst o Samsonovi, jak je nazývána socha, která stávala od roku 1820 do roku 1957 na rohu protější fary. O ní uvádí lidová podání, že představuje silného člověka, který pomáhal stavět starou Radnici. S

Radnice a Samson: Se stavbou Radnice je spojena pověst o Samsonovi, jak je nazývána socha, která stávala od roku 1820 do roku 1957 na rohu protější fary. O ní uvádí lidová podání, že představuje silného člověka, který pomáhal stavět starou Radnici. S  autor: davidova

Zpět na  
Radniční sklípek
1 / 6
cancel

Chcete použít tuto fotku na internetu?

Můžete, ale pouze pomocí kódu uvedeného níže, tj. musíte zachovat odkaz na turistika.cz


Kód pro zobrazení obrázku:Pokud chcete fotografii použít jinak, musíte mít souhlas provozovatele stránek a autora fotografie!