Střední část: Kolektivní dům neboli zkráceně Koldům je významný vývojový článek  moderní architektury po II.světové válce, stavebně technická památka světového významu.

Střední část: Kolektivní dům neboli zkráceně Koldům je významný vývojový článek moderní architektury po II.světové válce, stavebně technická památka světového významu.  autor: davidova

Zpět na  
Koldům
1 / 10
cancel

Chcete použít tuto fotku na internetu?

Můžete, ale pouze pomocí kódu uvedeného níže, tj. musíte zachovat odkaz na turistika.cz


Kód pro zobrazení obrázku:Pokud chcete fotografii použít jinak, musíte mít souhlas provozovatele stránek a autora fotografie!