Dům Tři Lilie ( 1793-94, Anton Loimann): Sgrafita jsou dílem Bojmíra Hutty. Zde bydleli např. J.W.Goethe, kancléř Metternich, V.Nezval atd.

Dům Tři Lilie ( 1793-94, Anton Loimann): Sgrafita jsou dílem Bojmíra Hutty. Zde bydleli např. J.W.Goethe, kancléř Metternich, V.Nezval atd.  autor: V.Macák

Zpět na  
Františkovy Lázně
1 / 130
cancel

Chcete použít tuto fotku na internetu?

Můžete, ale pouze pomocí kódu uvedeného níže, tj. musíte zachovat odkaz na turistika.cz


Kód pro zobrazení obrázku:Pokud chcete fotografii použít jinak, musíte mít souhlas provozovatele stránek a autora fotografie!