Litomyšl

Město, Svitavsko
Pomník Aloise Jiráska: V parku pod zámkem
Pomník Aloise Jiráska: V parku pod zámkem
lupa

Litomyšl leží ve Východních Čechách, jižním směrem od města Ústí nad Orlicí. Město Litomyšl se rozkládá v srdci Svitavské pahorkatiny. Město je velmi známé především proto, že se tu v bývalém zámeckém pivovaru narodil hudební skladatel Bedřich Smetana. Každoročně se ve městě koná mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl. Městem protéká řeka Loučná, která má tu zvláštnost, že jižně od města v obci Benátky teče v podzemí a vyvěrá v severní části obce. Od západního okraje města se rozprostírají ovocné sady. Východním směrem nedaleko od města je rozsáhlá zalesněná oblast. Ve městě se křižují lokální cyklostezky s dálkovými a to s trasou Hradec Králové ? Břeclav a trasa nesoucí název krajem Smetany a Martinů. Město je rovněž výchozím bodem několika turistických cest. Východním a severním směrem z města dojdeme do oblasti lesa. Vydáme-li se změsta východním směrem dojdeme do míst zvaných Nedošínský háj, kolem kterého byla vyznačena Naučná stezka s informačními tabulemi.

Historie

Pomník Aloise Jiráska: V parku pod zámkem
Pomník Aloise Jiráska: V parku pod zámkem
lupa

Územím dnešního města vedla velmi frekventovaná obchodní stezka, která se nazývala Trstenická. Před obcí Benátky byla postavená brána, kterou střežilo hradiště Hrutov, které předcházelo Litomyšli. Koncem 11. století tu nechal kníže Břetislav II. založit benediktinský dům, ke kterému byl v první polovině 12. století přistaven klášter premonstrátů. Klášter se nazýval Hora olivetská a v jeho areálu byl vybudován kostel svatého Klimenta. V údolí pod klášterem vznikla osada, která byla v roce 1259 Přemyslem Otakarem II. povýšena na poddanské město. V roce 1344 bylo v Litomyšli vybudováno nové biskupství a klášter sloužil jako rezidence biskupa a byly kolem něj postaveny hradby. Kolem roku 1350 bylo vybudováno také opevnění kolem města. Za vlády Karla IV. byl ve městě postaven další klášter a to augustiánů a kostel. Biskupství bylo zničeno nepřímým způsobem biskupem Janem Železným. Tento biskup se velmi zasloužil o odsouzení Jana Husa a tak v roce 1421 husité jeho sídlo napadli a zničili. V roce 1432 se stal majitelem města Vilém Kostka z Postupic, členům jeho rodu město patřilo do roku 1547. V roce 1490 byly zbytky biskupova sídla kromě paláce rozebrány a byla tu vybudována nová městská část. Tato nová část města měla své vlastní opevnění, náměstí i radnici. Rod Kostků ale o majetek přišel jako trest za účast na protihabsburském povstání. Od roku 1567 je město v majetku Pernštejnů, kteří tu nechali postavit renesanční zámek, který byl sídlem rodu. V roce 1635 se městem prohnal velký požár, který zcela zničil novou městskou část. Na jejím původním místě je dnes piaristická kolej. Začátkem 18. století byly ve městě postaveny nové školy a velký barokní chrám. Koncem 18. a na počátku 19. století postihly město dva velmi ničivé požáry. V 19. století se Litomyšl stal střediskem obrozeneckého hnutí. V roce 1824 se v sousedství zámeckého pivovaru narodil Bedřich Smetana. V roce 1918 byla k původnímu města přistavěna nová Masarykova čtvrť. Historické centrum města se dochovalo v původním středověkém půdorysu a byla vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Většina domů na náměstí má středověké jádro, i když venkovní vzhled budov byl v důsledku oprav po požárech několikrát změněn. Řada domů má barokní či empírové průčelí a podloubí. Radnice byla postavena v roce 1418 a pyšní se hranolovou věží. Koncem 16. století radnice prodělala renesanční přestavbu a v roce 1785 byla rozšířena a spojena se sousedním domem. Jako nejpěknější je označen dům U rytířů postavený po roce 1546 a má kamenickou výzdobu na fasádě. Dům je součástí muzea Litomyšl. Na západní straně náměstí je pomník věnovaný Bedřich Smetanovi zhotovený v roce 1924. V budově nesoucí název Portmoneum je muzeum věnované práci grafika a spisovatele Josefa Váchala, ve kterém najdeme malby na stěnách. V budově bývalého pivovaru je z bytu kde se narodil B. Smetana vybudován památník věnovaný jeho památce. Naproti této budovy je renesanční zámek postavený italskými mistry v letech 1568 až 1582. Tato unikátní památka byla zapsána do seznamu UNESCO. Fasádu zámku zdobí velmi pěkné sgrafity. Z církevních památek ve městě jmenujme chrám Povýšení svatého Kříže s bývalým klášterem augustiánů, který byl postaven v roce 1758 až 1763. V 17. až 18. století byla postavena piaristická kolej s kostelem Nalezení svatého Kříže.Další informace

Hodnocení:
343. místo
Poloha:
320 metrů nad mořem
Bylo zde:
41 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Litomyšl
(vzdálenost od místa: 0.64 km)
Datum: Čas:

Diskuse k místu Litomyšl

11.07.2012 09:18
Krásný výlet do historie prosycený kouzelnou hudbou pana Smetany.
13.04.2015 11:45

Krásné
03.07.2016 13:26
Moc jsem to tam neprocházel, ale to autobusové nádraží byl děs běs. Na WC se bylo nutno probojovat přes matku se spoustou dětí jistého etnika. Ječeli tam jak paviáni. Na informacích jsem čekal deset minut, než se někdo uráčil přijít.

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Sledovat diskusi e-mailem
Váš email:
Sledování můžete kdykoliv zrušit jedním kliknutím.
Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace