Křtiny

Vesnice, Moravský kras a okolí
Rozcestník - Křtiny
Rozcestník - Křtiny
lupa

Křtiny jsou nejstarší poutní obcí na Moravě. Obec se rozkládá u východního okraje chráněné krajinné oblasti Moravský kras, jihovýchodním směrem od města Blanska a východně od města Adamov.

Rozcestník - Křtiny
Rozcestník - Křtiny
lupa

Křtiny jsou větší obcí se 790 (stav k 1.1.2013) obyvateli a mají onačení městys. Významnou dominantou obce je barokní mariánský chrám, postavený italským stavitelem českého původu Giovannem Santinim, (přesnější jméno je Jan Blažej Santini-Aichel, podrobněji viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bla%C5%BEej_Santini-Aichel). Kostel je postaven v půdorysu řeckého kříže a s téměř 35 vysokou centrální kupolí. Součástí areálu je kaple svaté Anny, spojená s chrámem ambity a zdobí ji cenné malby a sochy, v interiéru ambitu je umístěna zvonohra zbudovaná bývalým křtinským farářem otcem Tomášem Prknou a která má dnes 33 zvonů (pro informaci je to více zvonů, než má pražská zvonkohra v Loretě, která má 30 zvonků – z toho 27 hrajících, a jedná se tak o největší zvonohru ve střední Evropě, viz http://www.kostely.bk.cz/2011/02/17/krtinska-zvonohra/). Na hlavním oltáři v chrámu je umístěna socha Panny Marie Křtinské a samotný interiér chrámu, resp. jeho kupole zdobí asi 3.000 m2 fresek od význačných barokních malířů. Kromě mariánského poutního chrámu najdeme v obci dvě zámecké budovy, dnes účelově využité. Obcí protéká Křtinský potok, jež v okolí obce vytváří malebné údolí. (Rybníky jihovýchodně od obce nejsou žádné. Kdysi zde byly, ale cca od poloviny 20. stol. již nejsou. Poblíž toku potoka se nachází koupaliště s rekreačním areálem, viz http://www.krtiny.over.cz/. Severně od obce jsou tři rybníky, z nichž jeden je v rámci tzv. křtinského arboreta pod správou ŠLP Křtiny, další dva jsou soukromé.) Od okrajových částí obce se rozprostírají malebné lesy. Jihozápadně nedaleko obce je oblast přírodní rezervace U Výpustku, kterou tvoří přirozený lesní porost na vápencovém pokladu a ve svahu kopce několik veřejnosti nepřístupných jeskyní. Nejvýznamnější je jeskyně Výpustek s 2 km dlouhým labyrintem chodeb ve třech úrovních. Část těchto chodeb byla v období druhé světové války zničena výstavbou podzemní továrny. (Jeskyně Výpustek je již několik let přístupna veřejnosti, viz http://www.cavemk.cz/jeskyne-vypustek/). Severním směrem od obce je Křtinské arboretum se sbírkou cizokrajných dřevin, které v roce 1929 až 1930 založil profesor Augustin Bayer. Křtiny jsou výchozím místem do oblasti Moravského krasu, křižují se tu žlutá, zelená, modrá a červená turistická značka. Po modré se můžeme vydat Do Josefovského údolí, po žluté k výše uvedenému arboretu, po červené do oblasti přírodní rezervace U Výpustku a po zelené do obce Rudice a nedaleko ní k zajímavé přírodní památce Rudické propadání.

Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: 2. část křížové cesty v ambitu kostela.
Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: 2. část křížové cesty v ambitu kostela.
lupa

Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1237. Obec a její okolí bylo již ve 13. století vyhledávané místo premonstráty z Zábrdovic u Brna. Tito mniši tu nechali na počátku 13. století postavit kostel a malý klášter. V 15. století byl v blízkosti kláštera postaven gotický německý kostel. V roce 1650 proběhla rozsáhlá přestavba obou kostelů, jež zahrnovala i jejich rozšíření. V místě původních kostelů byl v letech 1718 až 1744 vystavěn chrám Jména Panny Marie, podle projektu Santiniho. Tento chrám je označován jako nejcennější barokní památka na Moravě. Součástí chrámu je i nevelký ambit vedoucí přes malý dvorek k barokní kapli svaté Anny. V obci Křtiny stával velkostatek a jeho majitelem se v roce 1830 stal rod Dietrichštejnů, Dalšími významnými majiteli obce a velkostatku se stal v roce 1854 rod Mensdorff-Pouilly a v roce 1864 hrabě Vincenc z Bubna a Litic. Z budovy bývalé kněžské rezidence postavené v roce 1718, jež byla součásti areálu chrámu, byl vybudován rodem Bubnů z Litic honosný zámek a v kapli svaté Anny nechal tento rod vybudovat hrobku pro svůj rod. V roce 1882 byl zámek a obec prodány Mořici Teuberovi. Bubnové z Litic nechali v obci vybudovat druhý zámek. Nový zámek byl původně postavený v roce 1828 jako panský dvůr, později přebudovaný na ovčín a v roce 1882 rodem Bubnů z Litic ovčín přestavěn na zámeček. Posledními majiteli obce se stávají v roce 1894 Lichtenštejnové. V roce 1923 tento rod svůj zdejší majetek ztrácí v budovy zámků jsou využívány pro účely školy a nejsou přístupné veřejnosti.
(Dnešní stav je takový, že budova tzv. horního zámku zbudovaná "z ovčína" hrabaty z Bubna a z Litic je opuštěna a škola z ní se v roce 2001 přesunula do nově postavené budovy, která v současnosti tvoří jednu z dominant obce a je vysvěna na oválném půdorysu, aby korespondovala s tvarem kostelního ambitu. Budova zámku za chrámem je dnes nově rekonstruována a využívá ji Mendelova univerzita jako školící zázemí a také je v ní dnes hotel a restaurace. Hotel slouží k běžnému ubytování a restaurace je veřejně přístupná, viz http://www.zamek-krtiny.cz/)

Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: 1. část křížové cesty v ambitu kostela.
Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: 1. část křížové cesty v ambitu kostela.
lupa

Z hlediska turistického jistě stojí za zmínku křtinská kostnice, která se nachází pod chrámem a ve které je uloženo mj. také 12 lebek s ojedinělou kresbou vavřínového věnce a písmene T na čele, viz http://www.penzionkrtiny.cz/krtinska-kostnice/t1022.

Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: 3. část křížové cesty.
Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: 3. část křížové cesty.
lupa

Další zajímavostí v blízkém okolí Křtin je tzv. Radostná cesta, která se nachází jihozápadně od chrámu a která obsahuje 7 zastavení s kapličkami a je zakončena studánkou s pitnou vodou (viz http://krtiny.katolik.cz/index.php?page=/soucasnost/radostna_cesta).Další informace

Hodnocení:
678. místo
Poloha:
420 metrů nad mořem
Bylo zde:
21 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Babice nad Svitavou
(vzdálenost od místa: 5.71 km)
Datum: Čas:

Diskuse k místu Křtiny

Kostnice
27.06.2006 15:32

Větrovcová Blanka
Pokud zamíříte do Křtin, udělejte to v době, kdy je otevřená kostnice. Je sice malá, ale za návštěvu rozhodně stojí. Bývá otevřena při různých církevních slavnostech.
18.10.2013 19:29
Nádherné dílo

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Sledovat diskusi e-mailem
Váš email:
Sledování můžete kdykoliv zrušit jedním kliknutím.
Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace