Cernovický hájek

Tipy na výlet, Brno a okolí
Kam a jak jedeme?

lupa

Prírodní rezervace Cernovický hájek predstavuje nejseverneji položený fragment lužního lesa v Dyjsko-svrateckém úvalua je typickým príkladem ukazující bohatost puvodních ekosystému v dnes již silne urbanizovaném území.

Prestože tento ostruvek lužního lesa již dávno neoplývá velkým množstvím vzácných a chránených druhu rostlin ci živocichu, je unikátní práve pro svou velkou schopnost prežít v silne kulturní oblasti.V jeho bezprostrední blízkosti se nachází železnicní trat, dálnice, obchodní centrum, zahrádky, pole, prumyslové objekty a mestská skládka odpadu.

Za čím jedeme?

Historie

Nejstarší písemná zmínka o lužních lesích v J okolí Brna pochází z r. 1197, z doby Václava I.

Behem 17. a 18. století byla rozsáhlá plocha lužních lesu témer celá vykácena kvuli potrebe dreva pro opevnení mesta a hradu Špilberk.

Napoleonské války na zacátku 19. stol. s sebou nesly další potrebu dreva,která se opet hradila z lužního lesa podél Svitavy. Vykácené prostory byly premeneny v pole.

V letech 1948-1951 byly zregulovány toky obou brnenských rek. Tím se hladiny spodních vod snížily o 2 metry a zmenily se nekolik set let trvající hydrologické pomery oblasti.

Od zárí 1867 do srpna 1869 byla postavena železnicní trat Brno – Prerov. Tato trat pretala lužní lesy, rozdelila je na dve cásti. Tímto zásahem došlo k výronu podzemní vody a území bylo opet podmáceno což nejspíš vyvolalo obnovu lužního lesa jižne od trati a vznikl tak dnešní Cernovický hájek.

V roce 1954 byl celý lužní les ležící S od železnice, i pres odpor verejnosti, vykácen a premenen v neregulovanou skládku mestského odpadu. Z lužního lesa Rájecek zbylo pouhých necelých 12 ha.

Roku 1977 se lokalita Cernovický hájek stala prírodní rezervací.

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

Tipy na ubytování v okolí

najedli sme se doma máme to kousek. ale kdo by měl velký hlad tak u makra je rychlé občersvení

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?

Flóra

Podle Lesního hospodárského plánu na období 2002 – 2011 se lesní porosty mají nechat po celé ploše prirozenému vývoji s citlivými zdravotními probírkami.

Vysoká hladina podzemní vody a znacné plochy periodicky kolísající stojaté vody ovlivnují tvárnost rostlinných spolecenstev.

Stromové patro tvorí z nejvetší cásti olše lepkavá (Alnus glutinosa).

Kerové patro tvorí nejcasteji bez cerný (Sambucus nigra) a javor jasanolistý (Acer negundo).

Bylinné patro tvorí hlavne cesnek medvedí (Allium ursinum), který rozkvétá pocátkem kvetna, orsej jarní (Ficaria verna), dymnivka dutá (Corydalis cava), ostrice ostré (Carex acutiformis), potocník vzprímený (Berula erecta), ostrice rídkoklasá (Carex remota), netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), blatouch bahenní (Caltha palustris), preslicka porícní (Equisetum fluviatile), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a bledule letní (Leucojum aestivum). Podle cerveného seznamu rostlin zde dnes najdeme pouze tri druhy vzácnejších rostlin a to áron východní (Arum cylindraceum), jilm drsný(Ulmus glabra) a jilm vaz (Ulmus laevis).

Ostatní informace

žádné další informace nejsou ....Další informace

Hodnocení:
neumístěno
Náročnost:
rodina s dětmi, romantika, pro zdatnější
Délka:
vycházka (do 6 km), celodenní výlet (15-20 km)
Druh:
za kulturou, za sportem, do přírody, na kole
Byli zde:
2 turisté
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Bořetice
(vzdálenost od místa: 0.69 km)
Datum: Čas:

Diskuse k výletu Cernovický hájek

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo