Pulčínské skály trochu jinak - aneb kam značky nevedou

Tipy na výlet, Beskydy, Javorníky, Valašsko
Kam a jak jedeme?

cesta k přírodní vyhlídce nad Lidečkem
cesta k přírodní vyhlídce nad Lidečkem
lupa

Tak jako přináleží větším městům městské čtvrti a předměstí, mají i známé Pulčínské skály na Valašsku svoji periférii. Ta je běžným návštěvníkům těchto skal téměř neznámá, přitom nabízí místa romantická a překrásná, s četnými zákoutími nezdevastované přírody a ukázkou původního karpatského horského pralesa. Středobodem všeho jsou desítky - spíše stovky - mimořádně zajímavých pískovcových skalních útvarů, které zde ve flyšovém pásmu vnějších Západních Karpat kdysi vznikly.

1.skalní oblast za Lidečkem - Čertova stěna a okolí
1.skalní oblast za Lidečkem - Čertova stěna a okolí
lupa

Tento výlet je místy trochu náročnější - ne v délce ujítých kilometrů, ale čekají nás místy trochu krkolomnější "výšvihy" a tak ho doporučuji jenom opravdovým milovníkům skal , romantikům a " fajnšmekrům" - a samozřejmě je určen jen pěším poutníčkům ...

lupa

Naši pouť odstartujeme na zastávce busu Lidečko - Čertovy skály. Kolem motorestu jdeme po silnici směrem ke Vsetínu ... až k 0.5 km vzdálenému rozcestí k Pulčínu. Pak projdeme pod mostem a zamíříme po hlavní cestě k Pulčínu, a po 200 m odbočíme na strmou lesní cestu napravo do svahu. Stoupání se zmírní a vyjdeme na plošinku v lese, na níž jsou rozhozeny nízké, ale fantasticky modelované skalky. Najdeme tu "Trojčata" i skalku s názvem "Muzikální příšera", neboť to - co drží v ruce - vypadá jako opravdová kytara ! Celé prostranství ohraničují 3 mrazové sruby, z nichž ten prostřední zdobí ukloněná skalní věž - "Čertův zub".

Za čím jedeme?

lupa

Po prohlídce se vrátíme zpět na silnici a mírným stoupáním pokračujeme až po ohbí ostré zákruty. Nad ní se vypíná docela slušné skalisko o výšce až 12 m, my ale před zatáčkou odbočíme na skoro neznatelnou pěšinu vlevo od cesty a lesem zestoupíme k soutoku potoků a křižovatce cest. Napravo vidíme velikou plochu nové paseky, ale už vyčistěné a s výsadbou nových stromů. Zaujme nás pohled na delší, členitou a vysokou skalní stěnu. My k ní ale nepůjdeme, naše další cesta vede po lesní cestě po pasece proti toku potoka Pulčiňáku, kde musíme místy překonat i několik menších močálů. Po lesní cestě se zprvu vyšvihneme vysoko nad koryto potoka a pak už pohodlně klesáme k silničce s modrou turist.značkou.

lupa

Pokračujeme pořád proti toku potoka, ignorujeme lesní cestu vpravo, po níž odbočuje modrá značka k hlavním, asi 1 km vzdáleným Pulčínským skalám a po několika zatáčkách přicházíme na rozcestí několika cest. My se držíme stále té hlavní a ta stoupá do svahu, napravo je louka se zděným seníkem a na jejím horním konci ze silničky odbočuje rozježděná lesní cesta, vedoucí po vrstevnici. Po ní se dostaneme do lesa, zanedlouho vlevo v lese vidíme bloky balvanů a nižších skal, vede k nim ostře stoupající pěšina. Než se dostaneme na užší lesní cestu -( kdysi dávno tudy procházela modrá značka, která dnes vede jinudy) - pod skalními útvary "Pět Kostelů", projdeme kolem velmi zajímavých skalek. Jedna připomíná vykotlananou zubní stoličku. Už v těchto místech si všimneme toho, jak se "civilizovaný" les náhle změnil v naprostou divočinu horského lesa.

lupa

Nespíš zůstanete v úžasu stát jako já - ( i když už jsem tudy prošel snad 100 x) - pod obrovským členitým útesem, jehož výška prý dosahuje 40 metrů . "Pět kostelů" je v podstatě soustava mrazových srubů, s balvanitým rozpadem pod skalními stěnami a ty dvě nejvyšší skály jsou obrovité členité útesy, které z lesního svahu vystupují. Nalezneme zde i několik skalních věží - i když mnohem menších rozměrů než mají hlavní skaliska. Co nás ale nejspíš dostane " na kolena", tak je pohled na fantastickou výzdobu skalních stěn, doslova posetých dutinami, voštinami a jinými tvary zvětrávání a člověku se ani nechce věřit, že něco takového uvidí je k vidění i tady na Valašsku. Spíše si připadá jako návštěvník Hruboskalského skalního města. Pak si ale uvědomíte jeden podstatný rozdíl, který vás možná hned netrkne do očí : zatímco většina skalních měst v Čechách je obklopena borovicovými lesy, protože je tam všude kplem písčitá a velmi chudá půda, tady je kolem vás pravý nefalšovaný zbytek horského pralesa !!! Přední a Zadní kostel od sebe dělí vzdálenost necelých 100 metrů. Spojuje je uzounký horolezecký chodníček a zároveň jsou od sebe odděleny chaosem dalších menších skalních stěn, věžiček, věží a velkých balvanů. Všechny kameny jsou porostlé několika druhy šťavnatě zelených mechů o desítkách odstínů zeleně. Společnost jim dělají padlí lesní velikáni a samozřejmě "živé" stromy s překrásně tvarovanými kořeny. Než se vydáme k Zadnímu skalnímu útesu, vystupme po chodníčku odzadu pod temeno toho Předního a pokochejme se bizarní stěnou se zvláštními útvary a zbarvením. Na vrchol skalního útesu by se při troše šikovnosti dalo vystoupit, ale nebudeme pokoušet osud. ( Jen pro vaši informaci - vrchol skály je doslova proěravěn desítkami překrásných skalních mís. Kdysi dávno v čase mého dětství přístup umožňoval kmen stromu. Ten byl ale časem při vichřici vyvrácen - takže nechejme nyní nepřístupný vrchol ke zdolání horolezcům a my se vydejme dál ). Zadní kostel je druhé mohutné skalisko, jehož výška dosahuje "jen" asi 25 m, ale zde nás překvapí zase jinak vyzdobená skalní stěna a též krásně žlutooranžová barva pískovce a stejně zbarvených kruhových dutin - tafoni. Tento vrchol z druhé strany přístupný je a při troše opatrnosti se dá k vrcholové hraně útesu a pohledu do hlubin vyplazit... Možná vás napadne - a kde jsou ty další "kostely", když jich tu má být podle názvu 5 ?!? Tak to já nevím, ale myslím si, že je to pro skály daleko hezčí název, než třeba taková " Medvědica", jak nazývají Přední kostel horolezci...

lupa

Z překrásných míst pokračujeme po hřebeni kolem hezkých buků k výšvihu s další skalkou, která je pokryta uměle navršenými kamennými mužiky. Neptáme se proč to tu je, třeba tu vzniká nové kultovní místo pro ty, kteří tak jako já Pulčínské skály milují " až za hrob". A tak tu možná také přidáme kamínek, abychom se mohli na tato místa ještě někdy vrátit a pak nás čeká výšvih do pořádného, ale už "skáluprostého" krpálu. V polovině prudkého svahu přicházíme k dalšímu pozoruhodnému jevu : nachází se tu několik větších závrtů a vy si možná protřete oči, jestli jste se neocitli někde v Moravském krasu. Musím vás zklamat - nejedná se o pravé závrty, ale o deprese vzniklé propadem terénu a podzemních skalních bloků při hlubinném ploužení vrstev. Tento jev se v Karpatech nazývá pseudokrasem a pod těmito místy se vyskytují pískovcové jeskyně a sluje. V Beskydech jsou asi nejznámější Radhošťské ďůry, nad Čertovými skálami pod vrcholem kopců se ale také nachází soustava jeskyní, z nichž nejdelší dosahuje délky přes 100 metrů a mohli bychom tam spatřit i podzemní propast. Stejně tak tady - na Pulčinách se setkáme - s vícero pseudokrasovými jeskyněmi, jejich chodby jsou převážně velmi úzké a nějakou výzdobu bychom v nich hledali marně. Jsou to spíše sluje, ve kterých se schovávají draci a jiné pohádkové příšery a jimiž vedou cesty dolů do pekla... Ale teď vážně : v místech, kde se nyní nacházíme se nachází jedna větší, asi 25 m dlouhá jeskyně zvaná " Hliněná". Když se ale podíváme na ten chaos pod našima nohama a představíme si, že bychom se někam do neznáma měli plazit po břiše a v čvachtajícím blátě, chuť na průzkum nás dozajista přejde !

lupa

Cestou dál nás čeká krátký výšvih a stojíme v lesním průseku, kterým prochází také lesní cesta. ( Vpravo odbočuje dolů k hlavním Pulčínským skalám, ještě nedávno tudy vedla i modře značená trasa a tato cesta byla pozoruhodná tím, že jsme z ní absolutně nic zajímavého neviděli !!) My pokračujeme stoupáním několik set metrů k tur.rozcestníku pod Hradiskem. Kousíček se "svezeme" po červené značce - až na plošinu se zajímavými rozpláclými skalkami. Od nich odbočka vlevo do shluku skal a skalek Velkého skalního města. Zde můžeme vidět - obklopené horským pralesem - nesčetné skalní útvary, jako například skálu Kazatelnu, která by svým pozoruhodným tvarem mohla být symbolem tohoto rozlehlého skalního města, Jeskyni Hladomornu ( její délka dosahuje více jak 40 metrů) a která se nyní bůhvíproč nazývá " Velryba" ??? ( I objevitelé Nových světů respektovali původní domorodé názvy a tak to prosím vás ctěte i vy, vážená média a nezavádějte sem jakési exotické nepůvodní názvy !! ) Dále ve skalním bludišti můžeme vidět opravdovou raritu - skalní viklan v pískovcích, další pozoruhodné skály atd ... Mohutná stěna mrazového srubu v centru skalního města, tvořená jedinou skalní lavicí, je svými 19 m nejvyšší zdejší skálou, ale nejdelší soustavou skal je "Bílá stěna" v samém závěru skal. Kromě pozoruhodné skály - připomínající hlavu rošťáka ze slavného animovaného amerického seriálu - se tu setkáme např. také s nádhernými ukázkami skal, jejichž vrásy a lavice navozují představu obřích "harmonik". Po náhorní ploše Bílé stěny klesáme čím dál prudčeji ze svahu lesem, míjíme několik vstupů do neznámých jeskyní, mineme vrcholek skalní polověže Satana a najednou se před námi překvapivě objeví ústí skalní rokle. Je to dvojník té krásné rokle z druhé strany Hradiska, která se zove Propadlým hradem či po trampsku " Anconou", tato je ale menší, má prudší spád a je to ta ošklivější sestra...

lupa

Pod roklí nás čeká prudší zestup na lesní přibližovací cestu a až tady také končí ta -místy přerušovaná - " Bílá stěna", čímž můžeme její délku odhadnout na víc jak 250 m ! Po lesní cestě klesneme do údolí na lesní asfaltku a pak už pohodlně kráčíme kolem potoka k chatě Lesů ČR. Tady vidíme pěkný rybníček, nad cestou upravenou studánkou a můžeme si tu na lavičce vydechnout. Silnička dále klesá k loučce se seníkem, kde to už známe a tím jsme uzavřeli naše " kolečko" ... Klesáme dál po silničce, napojíme se na modrou od Pulčínských skal a necháme se jí dovést zpět na zastávku Lidečko - Čertovy skály, kde jsme začínali náš výlet - je to tam odsud jen 3 km ...

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

Tipy na ubytování v okolí

lupa

Protože nejdeme na hlavní skály, odkud je to blízko nahoru do Pulčína do Saloonu k Willymu anebo k obchůdku a bufetu u pana Žůrka, nezbývá než potravu a pitíčko vláčiti celou cestu na vlastním hŕbečku...

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?

skála nad zatáčkou silnice k Pulčínu
skála nad zatáčkou silnice k Pulčínu
lupa

Krásné je tu vše a to tak, že je člověk ochoten tolerovat i nějaké to štípnutí od mravence nebo agresivního létajícího hmyzu ... Když vám vyjde počasí, pochopíte, proč se o zdejších místech píše jako o jednom z nejkrásnějších koutů jižního Valašska !!!

Ostatní informace

Pokud budete ignorovat hlas křepelky, která na vás z louky zaječí, že chce svých " Pět peněz" - ... tak nic. ( Jen za dopravu sem a zpět k vašemu domovu).Další informace

Hodnocení:
1914. místo
Náročnost:
romantika, pro zdatnější
Délka:
celodenní výlet (15-20 km)
Druh:
do přírody
Bylo zde:
8 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Lidečko ves
(vzdálenost od místa: 1.42 km)
Datum: Čas:

Diskuse k výletu Pulčínské skály trochu jinak - aneb kam značky nevedou

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace