Město Prostějov - muzeum a městské hradby

Muzeum, Střední Morava - Haná
Město Prostějov - Stará radnice a muzeum
Město Prostějov - Stará radnice a muzeum
lupa

Město Prostějov mělo hradby již v roce 1406, kdy bylo město uzavřeno dřevěnými hradbami s dvěma branami-Selskou a Soukenickou (později Vodní a Olomouckou). Ty ležely při hlavní cestě na Brno a Olomouc. Město tehdy čítalo asi 60 domů. Dřevěné opevnění bylo poničeno roku 1423 husitským vojskem a následně v roce 1431 vojsky markraběte Albrechta. Po těchto krutých dobách se město znovu opevňovalo.

V letech 1438-1439 byly obnoveny původní brány a přistavěna nová, zvaná Plumlovská. Za ní vznikalo Nové město. Kolem poloviny 15. stol. přibyla další brána-Kostelecká.

Město Prostějov - městské hradby - bašta
Město Prostějov - městské hradby - bašta
lupa

Od roku 1445 město začalo budovat nové hrazení. Bylo opět dřevěnné, protože na kamenné hradby nebyly peníze. Těmi se Prostějov opevňoval od roku1495. Před kamennými hradbami byl vybudován val a vnější obranná zídka, které byly postupně doplněny baštami. Definitivní podoba opevnění nastala roku 1526, kdy Jan z Pernštejna zboural Kosteleckou bránu a část hradeb. Tento prostor využil ke stavbě zámku a ten začlenil do obranného systému města. Místo brány byla zbudována malá branka.

Město Prostějov - městské hradby
Město Prostějov - městské hradby
lupa

Nejvíc utrpělo opevnění za třicetileté války. Od roku 1865 byly postupně rozebírány. Do dnešní doby se dochovalo velmi málo. Z původních hradeb zbylo jen torzo asi 300 m dlouhé, v prostorách Smetanových sadů. Na jeho konci je zachovaná bašta, dnes galerie, dříve i městská šatlava. Zachovala se i bašta v Knihařské ulici, která slouží jako soukromé obydlí.

Město Prostějov - městské hradby
Město Prostějov - městské hradby
lupa

Muzeum v Prostějově sídlí v budově 16. století, která stojí v srdci města na Náměstí T.G. Masaryka. Tato budova dříve sloužila jako Městská radnice. O založení muzea ve městě se zasloužila Průmyslová jednota, která soustřeďovala předměty pro budoucí ústav. První výstavu jednota zahájila 5. července 1885. Dne 14. srpna 1887 slavnostně otevřela ve dvorním traktu Waitova domu na Žerotínově náměstí první prostějovské muzeum. Dne 25. května 1894 bylo v Prostějově otevřeno v bývalém pernštýnském zámku nové Národopisné muzeum. Veřejnosti bylo zpřístupněno 17. září 1905 v nových prostorách bývalé renesanční radnice. Činnost muzea však přerušila první světová válka. Ve 30. letech byly budovány stálé expozice, muzeum rozvíjelo činnost výzkumnou, výstavní a ediční. Na konci 30. let došlo k útlumu muzejní práce. Za druhé světové války byly cenné exponáty ukryty na několika místech.

Město Prostějov - městské hradby - branka v hradbách
Město Prostějov - městské hradby - branka v hradbách
lupa

Po roce 1945 se do muzea sbírky opět vrátily. 26. srpna 1945 město Prostějov jako jedno z prvních na Moravě opět po válce otevřelo a zpřístupnilo sbírky veřejnosti. Dnes můžete zhlédnout čtyři stálé expozice Pravěk Prostějovska, Geologie a paleontologie Prostějovska, expozici věnovanou prostějovskému rodákovi básníkovi Jiřímu Wolkerovi (1900-1924) a poslední s názvem Hodiny, hodinky - ze sbírek muzea. Kromě těchto stálých expozic můžete navštívit i příležitostné výstavy různého zaměření.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=4325

http://www.muzeumpv.cz/

Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle 9:30 - 12 a 13 až 17 hodin.

Vstupné je 40 kč, děti 20 kč, na výstavy 60 kč a 30 kč, rodinné 150 kč.

Další informace

Hodnocení:
neumístěno
Poloha:
227 metrů nad mořem
Dostupnost:
Dostupné autem po celý rok
Město Prostějov - muzeum a městské hradby navštívili 3 turisté.

Doprava vlakem

Odkud: Datum:
Kam: Prostějov hlavní nádraží
(vzdálenost od místa: 1.17 km)
Čas:

Diskuse k místu Město Prostějov - muzeum a městské hradby

31.03.2012 20:50
Muzeum je na náměstí T.G.Masaryka v budově Staré radnice. Když z náměstí projdete uličkou k parkovišti u hradeb, otevře se vám pohled na široký pás zdí. Projděte brankou a ocitnete se u bludného balvanu. Krásná je i bašta na konci hradeb.

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Sledovat diskusi e-mailem
Váš email:
Sledování můžete kdykoliv zrušit jedním kliknutím.
Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo