Loučná nad Desnou-zámek

Zámek, Hrubý Jeseník
Loučná nad Desnou-hlavní zámecké průčelí s portálem a dvěma věžemi z parku-Foto:Ulrych Mir.
Loučná nad Desnou-hlavní zámecké průčelí s portálem a dvěma věžemi z parku-Foto:Ulrych Mir.
lupa

Obec Loučná nad Desnou je v CHKO Jeseníky v hlubokém údolí říčky Desné pod horou Mravenečník, na které je horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, 14 km severovýchodně od Šumperka při silnici ze Šumperka do Jeseníku. K zámku se dostanete po hlavní silnici, po projetí místní části Filipová, uvidíte po levé straně zámecký park a po pravé straně příjemnou restauraci Na Staré poště, kde můžete zaparkovat, občerstvít se a jít na prohlídku exteriéru zámku a parku kolem něho.

Loučná nad Desnou-kaple na starém  hřbitově-Foto:Ulrych Mir.
Loučná nad Desnou-kaple na starém hřbitově-Foto:Ulrych Mir.
lupa

Na území obce Loučná nad Desnou, až do r.1938 Wiesenberg(Vízmberk) byla již ve 14.stol. osada havířů a lesních dělníků. Již na mapě J.A.Komenského jsou uvedeny zdejší doly na železnou rudu. Postupem času zde vybudovaly majitelé losinského panství na zpracování vytěžených rud hamry. Ke konci 16.stol. nechal postavit Viktor ze Žerotína na malé výšině nad říčkou Desnou dřevěný lovecký zámek Wiesenberg (Luční kopec), později zděný, ke kterému byly přistavěny další objekty. Po smrti Jana mladšího ze Žerotína v r.1608 došlo k dělení losínského panství mezi jeho syny Přemka(Přemysla) II. a Jana Jetřicha. Přemek II. získal nově založené Vízmberské panství a začal na místě loveckého zámku s výstavbou renesančního zámku s rozsáhlým parkem s řadou vzácných dřevin. V části parku vznikl ovocný a květinový sad. Založil také havířskou osadu Přemyslov. Přemek II. se v r.1617 oženil v Praze s dcerou významného šlechtice Jáchyma Ondřeje Šlika. Svatba byla okázalou událostí zvěčněnou spisem, jehož spoluautorem byl Jan Kampanus. Za účast na stavovském povstání byly Žerotínům tři čtvrtiny majetku konfiskovány a Vízmberk jako čtvrtina majetku jim byl ponechán. Po smrti Jana Jetřicha v r.1645 Přemek II. spojil obě žerotínská panství v jedno. Za Jana Ludvíka ze Žerotína byla postavena v r.1744 na východním průčelí zámecká kaple. V r.1761 po smrti Jana Ludvíka získal panství jeho syn Jan Karel hrabě ze Žerotína, který losínské panství zadlužil, musel panství rozdělit a vízmberský statek v r.1770 prodat velehradskému klášteru. Za velehradského opata Filipa Martina Zuri byla na zámku provedena barokní přestavba a v r. 1774 kaple přestavěna na farní kostel zasvěcený slovanským věrozvěstům sv.Cyrilu a Metodějovi, který vyzdobil barokní malíř Ignác Raab. Opat Filip založil také osadu s dnešním názvem Filipová. Zanedbaný zámecký park přeměnil v anglickém stylu Antonín Bedřich. Po zrušení velehradského kláštera v r.1784 přešel vízmberský statek do náboženského fondu, který jej prodal v r.1833 Antonínovi Fridrichovi hraběti Mitrovskému z Nemyšle, ten na Vízmberku soustředil vzácnou knihovnu a sbírku rukopisů. Započal také s přeměnou zámeckého přírodního parku v jeden botanicky znehodnotnějších na severní Moravě.

Loučná nad Desnou-bývalá salla terea-Foto:Ulrych Mir.
Loučná nad Desnou-bývalá salla terea-Foto:Ulrych Mir.
lupa

Po jeho smrti v r.1843 získali Vízmberk průmyslníci, majitelé hutí a stavitelé železnic bratři František, Hubert, Libor a Albert Kleinovi. Albert Klein byl v r.1859 povýšen do šlechtického stavu a obdařen predikátem „z Vízmberku (Weisenbergu)". Přestavbu zámku a parku dokončil v r.1849 František Klein, cestovatel a sběratel, který získal zkušenosti při budování zámeckého parku v Lednici. Místnosti v západním křídle Kleinové pronajali nově zřízenému okresnímu soudu a bernímu úřadu.Park byl vyzdoben pseudogotickou kašnou a litinovými plastikami sv. Alžběty, sv. Floriána a sv. Huberta vyrobenými v železárnách v Sobotíně, které koupili i se zámkem v r.1842. Ozdobný plot s několika brankami kolem parku, nechali Kleinové také vyrobit ve svých železárnách v Sobotíně. Kleinové prosperující železárny dále rozvíjeli a řídili také podniky po celé monarchii. Továrnu na zbraně a kovové zboží založenou v r.1811, převedli do Vrbna pod Pradědem. Ves Vízmberk(Loučná nad Desnou) vznikla pod zámkem na sklonku 18.stol.

Loučná nad Desnou-Domeček,bývalá fara a zámek
Loučná nad Desnou-Domeček,bývalá fara a zámek
lupa

Po r.1945 byl celý zámek i s parkem konfiskován a převeden do vlastnictví státu. Většina zařízení zámku byla odvezena na zámek do Velkých Losin. Po opravě v letech 1973-76 byl majetkem Severomoravského KNV v Ostravě, sloužil školským potřebám. Byl zde výchovný ústav pro děti a mládež. Dnes je opraven farní kostel sv.Cyrila a Metoděje na východním křídle zámku, ale v ostatní části zámku probíhá jen velmi pomalá rekonstrukce. Přes silnici na starém hřbitově, vedle restaurace Na Staré poště je hrobka rodiny Kleinů.Další informace

Hodnocení:
neumístěno
Poloha:
450 metrů nad mořem
Bylo zde:
6 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Loučná nad Desnou
(vzdálenost od místa: 0.26 km)
Datum: Čas:

Diskuse k místu Loučná nad Desnou-zámek

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace