Ze severu: Bez ohledu na řadu pozdějších úprav představuje Staronová synagoga jednu z nejhezčích ukázek raně gotické architektury na našem území a svým charakterem je spojována s architekturou cisterciáckých klášterů ve Zlaté Koruně a Vyšším Brodu.

Ze severu: Bez ohledu na řadu pozdějších úprav představuje Staronová synagoga jednu z nejhezčích ukázek raně gotické architektury na našem území a svým charakterem je spojována s architekturou cisterciáckých klášterů ve Zlaté Koruně a Vyšším Brodu.  autor: davidova

Zpět na  
Staronová synagoga
1 / 19
cancel

Chcete použít tuto fotku na internetu?

Můžete, ale pouze pomocí kódu uvedeného níže, tj. musíte zachovat odkaz na turistika.cz


Kód pro zobrazení obrázku:Pokud chcete fotografii použít jinak, musíte mít souhlas provozovatele stránek a autora fotografie!