Místo královského sídla: Obecní dům stojí na místě královského sídla zvaného Králův dvůr, obydlí českých králů od počátku 80. let 14. století až do roku 1483. Již Václav IV: zde bydlel trvale. Na vratech tohoto dvora vyvěsil roku 1414 Jan Hus výzvu,

Místo královského sídla: Obecní dům stojí na místě královského sídla zvaného Králův dvůr, obydlí českých králů od počátku 80. let 14. století až do roku 1483. Již Václav IV: zde bydlel trvale. Na vratech tohoto dvora vyvěsil roku 1414 Jan Hus výzvu,  autor: davidova

Zpět na  
Obecní dům
1 / 24
cancel

Chcete použít tuto fotku na internetu?

Můžete, ale pouze pomocí kódu uvedeného níže, tj. musíte zachovat odkaz na turistika.cz


Kód pro zobrazení obrázku:



Pokud chcete fotografii použít jinak, musíte mít souhlas provozovatele stránek a autora fotografie!