TURISTIKU PODPORUJÍ
60 901 turistů a cestovatelů
104 589 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 200 464,- odměny za články

BorisJ.

Boris Jelínek

Příspěvky sleduje: 8 turistů
Počet příspěvků: 1 791
Průměrná známka příspěvků: 1,00
Počet přečtení příspěvků: 325 374

Příspěvky uživatele BorisJ.

Počet příspěvků: 1791

Biocentrum "U Vrbiček" ve Výravě
Biocentrum "U Vrbiček" ve Výravě
Fotogalerie
V roce 1992 byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy na katastru obce Výravy. Jejich náplní byla realizace revitalizačních úprav krajiny a obnova jejích retenčních schopností. Jedním z hlavních cílů těchto úprav b…
více »
Biocentrum "V ráji" u Výravy
Biocentrum "V ráji" u Výravy
Fotogalerie
Jak nám název lokality "Černilovský rybník" prozrazuje, tak se zde od nepaměti nacházel rybník téhož jména, jenž byl zrušen v 18. století. Nešlo však o jedinou vodní plochu na výravském katastru, neboť se zde dřív…
více »
Jak byl v Rybitví zřízen pomník bratrancům Veverkovým
Jak byl v Rybitví zřízen pomník bratrancům Veverkovým
Zajímavost
Většina českého národa zná jména dvou prostých českých sedláků - bratranců Františka a Václava Veverkových, protože přišli jako první s významným vynálezem pro zemědělství - ruchadlem. Oba se narodili v Rybitví, František spatřil světlo světa 3. března 1799 a Václav 10. prosince 1790, přičemž František již od mládí vynikal svým důmyslem a bádáním v různých oblastech. Vždyť již …
více »
Tvrz a poplužní dvůr v Malém Třebešově
Tvrz a poplužní dvůr v Malém Třebešově
Panský dvůr
Malý Třebešov je dnes součástí obce Velký Třebešov, ale dříve tato ves byla samostatným zbožím a navíc měla i vlastní tvrz. Kdo ji zde vybudoval a kdy, tak to stejně jako u obdobných staveb v okolí přesně nevíme, …
více »
Zaječí 1. a 2. díl (Dolany/Chvalkovice)
Zaječí 1. a 2. díl (Dolany/Chvalkovice)
Osada
Z naší historie každý ví, že se mnohdy celistvé obce rozdělovaly na více částí. Bylo to následkem politických, národnostních, kulturních nebo hospodářských podmínek. Můžeme jen jmenovat takové případy jako Český Těšín/Cieszyn či Česká Čermná/Czermna na česko-polském pomezí, ale na dělené osady i obce bychom narazili i v našem vnitrozemí. Příkladem budiž osada Zaječí (něm. Hasen…
více »
Semonice (Jaroměř)
Semonice (Jaroměř)
Městská část
Podle lidových vyprávění nosí tato ves svoje pojmenování podle kupce a vůdce kmenového slovanského svazu ze 7. století Sáma, neboť se měla původně nazývat jako Samonice. Ohledně původu názvu této starobylé vsi vša…
více »
Pekelská jezera
Pekelská jezera
Jezero
V době, kdy jsou příhodné srážkové poměry, jsou Pekelská jezera jednolitou vodní plochou, ale v sušším období z ní vznikají dvě – malé západní a velké podlouhlé východní jezero. Na rozdíl od jiných zdejších jezer …
více »
Binarovo jezero
Binarovo jezero
Jezero
Binarovo jezero je pozůstatkem původního koryta Orlice, které leží z jedné části na pozemcích v majetku královéhradecké firmy EXPAND HK s. r. o., Zdeňky Milerové z Hradce Králové a Pavlíny Uhrové ze Stašova (8 913…
více »
Kašparovo jezero
Kašparovo jezero
Fotogalerie
Jedná se o vodní plochu, jež bývala jedním ze zdejších záhybů původního toku Orlice, který byl kvůli svým častým meandrům narovnán během regulačních prací v letech 1923-1928 (délka 1 600 m, od Malšovic až po Malšo…
více »
Rybníček Šmídovka v Pohřebačce
Rybníček Šmídovka v Pohřebačce
Fotogalerie
Vzhledem k jeho umístění by člověk počítal, že tento rybník zde existoval odedávna, ale ve skutečnosti je novodobého původu, což můžeme zjistit pohledem do indikační skici stabilního katastru z roku 1840 od adjunk…
více »
Pamětní deska Josefu Františku Smetanovi ve Svinišťanech
Pamětní deska Josefu Františku Smetanovi ve Svinišťanech
Památník
Tento bratranec hudebního skladatele Bedřicha Smetany se narodil 11. března 1801 ve Svinišťanech, kde jeho otec Josef pracoval jako panský zahradník. Gymnázium vystudoval v Hradci Králové, filozofii a teologii v P…
více »
Čáslavky (Dolany)
Čáslavky (Dolany)
Místní část
První zmínka o této vsi pochází ze 4. ledna 1445, a to z dvojice listin císařovny vdovy Barbory, kterými byly potvrzeny městu Jaroměři výsady králů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a tamní rychta postoupena s …
více »
Holohlavský rybník
Holohlavský rybník
Rybník
Jméno tohoto rybníka, zásobovaného vodou nad Litíčí pramenícím potokem Jordánem, prošlo delším vývojem, ale i dnes bývá rozdílně nazýván. Záleží na autorovi a zdroji. Někdy se mu říká prostě "Holohlavy" nebo "Holo…
více »
Pamětní deska padlým v 1. světové válce ve Vestci
Pamětní deska padlým v 1. světové válce ve Vestci
Památník
První světová válka byla skutečně velkým neštěstím, které zasáhlo všechny obory lidské činnosti, ale nejhorším jejím efektem byly lidské ztráty, jež byly skutečně nezměrné. Většina obcí měla po ní nejen padlé, nýbrž řadu invalidů a různě nemocných lidí. Nejinak tomu bylo i ve Vestci a v jeho osadách Hostince, Větrníku, Heřmanickém Dvoře, k nimž ještě musíme připočíst přiškoleno…
více »
Sebuč (Dolany)
Sebuč (Dolany)
Místní část
O pojmenování této osady se dozvíme v díle prof. Antonína Profouse "Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl I. A-H" následující:"Sebuč (lid. ta S., v Sebuči, ze Sebuče), ves (m. o. Chvalk…
více »
Pomník obětem tragických událostí při výrobě trhavin a střelivin v Semtíně na hřbitově v Hrádku
Pomník obětem tragických událostí při výrobě trhavin a střelivin v Semtíně na hřbitově v Hrádku
Pomník
Když byla roku 1920 založena pod patronátem Živnostenské banky a za spoluúčasti některých velkých československých bank (České banky, Angločeskoslovenské, Pražské úvěrní, České agrární a České průmyslové) a průmyslových skupin (Nobel Industries Ltd. v Londýně) "Československá akciová továrna na látky výbušné" (v roce 1934 přejmenována na "Explosii"), jejíž kapitál činil původně…
více »
Zvonička v Srchu
Zvonička v Srchu
Zvonice
Některé prameny nesprávně soudí, že podle stáří zdejšího zvonu zde musela stávat zvonička již v 18. století, ale jde o tradovaný omyl, protože sám zvon nepochází přímo z obce, nýbrž až z Osic. To, že se v Srchu tehdy ani později žádná zvonička nenacházela, můžeme zjistit zejména nahlédnutím do indikační skici stabilního katastru z roku 1839 od adjunkta 2. třídy Roberta Tiefa a …
více »
Přírodní památka U Pohránovského rybníka
Přírodní památka U Pohránovského rybníka
Fotogalerie
Jedná se o blízké okolí Pohránovského rybníka, jehož ochrana byla zavedena nařízením Pardubického kraje č. 8/2014 ze 20. listopadu 2014 o zřízení přírodní památky U Pohránovského rybníka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (s účinností od 1. ledna 2015; viz http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2014/pu05-14.pdf), přičemž předmětem ochrany se staly populace vzácných a ohr…
více »
Jak pojmenování místního rybníka Starosty dalo příjmení zdejšímu nalezenci
Jak pojmenování místního rybníka Starosty dalo příjmení zdejšímu nalezenci
Zajímavost
Na západ od Dobřenic se dříve rozkládal velký rybník "Starosta" (viz https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=skicic&idrastru=BYD098018410), z něhož se ještě dochovala málo znatelná část hráze, která zarostla duby a dalšími dřevinami a kus od ní se nachází jeden ze zde původně vysazených dubů, jež měly za úkol zpevňovat hráz rybníka, tzv. "Dobřenický dub" (viz https://drusop…
více »
U Farského jezera
U Farského jezera
Fotogalerie
Několik obrázků od pražskopředměstského Farského jezera, jehož okolí se obléklo do množství jarních barev a člověk se zde cítí přinejmenším jak ve Vrchlického básni "Balada o jaru", kde se píše:"Na jabloně květ sl…
více »
Škola v Srchu
Škola v Srchu
Dům, budova
Podle tradice měl na konci 18. století vyučovat ve vsi jakýsi švec. Školní budova byla postavena až v roce 1804 společným nákladem vrchnosti a okolních přiškolených obcí (Starého a Nového Hradiště, Hrádku, Hradišt…
více »
Dům čp. 61 na náměstí Československé armády v Jaroměři
Dům čp. 61 na náměstí Československé armády v Jaroměři
Měšťanský dům
Tento dvoupatrový měšťanský dům renesančního původu se 3 arkádami podloubí vznikl v 16. století splynutím dvojice původních gotických objektů (z nich se nedochovaly ani sklepy, protože ty jsou podle názorů odborní…
více »
Jak se v Srchu odhalovala pamětní deska Františku Kmoníčkovi
Jak se v Srchu odhalovala pamětní deska Františku Kmoníčkovi
Zajímavost
Po 1. světové válce bylo velkým zvykem pořizovat pomníky padlým v tomto velmi krvavém konfliktu. Obdobně se tak dělo i v Srchu, kde byl vztyčen pomník 12 místním padlým v září 1922 nákladem 6 000 Kč. Ještě více se však snažili svoji tradici zdůraznit naši legionáři, ať již z ruské, francouzské či italské fronty, protože právě díky nim mohla ČSR vlastně vzniknout.Později tedy mě…
více »
Návesní parčík v Čeperce
Návesní parčík v Čeperce
Fotogalerie
Dnes je tato lokalita nazývána jako návesní, ale dříve se nacházela přímo mimo obec, což můžeme vidět z indikační skici stabilního katastru z roku 1839 od adjunkta 2. třídy Antona Czernyho a geometra 4. třídy Ludw…
více »
Hřbitov v Srchu
Hřbitov v Srchu
Hřbitov
Od dávných dob byla obec přifařena ke Kuněticím a tam byli rovněž pohřbíváni všichni zdejší zesnulí. Velkým problémem však byla větší vzdálenost od obce a rovněž provozování pohřebních průvodů za špatného počasí, ať již za vydatných dešťů, nebo v zimním období, kdy bylo mnoho sněhu. Z tohoto důvodu začalo obecní vedení přemýšlet o zřízení vlastního pohřebiště.První myšlenky ohl…
více »
Poslední obecní volby v Hradci Králové po starém způsobu a první chvíle 1. světové války
Poslední obecní volby v Hradci Králové po starém způsobu a první chvíle 1. světové války
Zajímavost
Přípravy k volbám byly v plném proudu snad již od počátku jara 1914, pokud ne dříve. Na všech stranách byl čilý ruch a shon za plnými mocemi. Všude se konaly debaty o kandidátech, jejich přednostech i vadách. Všec…
více »
Kaple sv. Vavřince na Sněžce
Kaple sv. Vavřince na Sněžce
Kaple
Ohledně období vzniku kaple se prameny výrazně liší. Příloha Světozoru ze 14. srpna 1873 tvrdí, že kaple byla založená v letech 1667-1681; Otakar Jedlička ve své „Pomněnce z hor“ (1882) její výstavbu klade do roku 1667; „Řivnáčův průvodce po království Českém“ (1882) píše jen o tom, že k jejímu posvěcení došlo roku 1681; v roce 1676 byla postavena podle Jana Dobeše v jeho díle „Vycházka na Krkonoše“ (1884); Antonín Kubišta ve svých …
více »
První návštěva T. G. Masaryka ve funkci prezidenta v Hradci Králové v roce 1919
První návštěva T. G. Masaryka ve funkci prezidenta v Hradci Králové v roce 1919
Zajímavost
Krátce po vzniku republiky si dosud poměrně malé město získávalo věhlas a oprávněnou pověst salonu republiky i tím, že pražské státní orgány přiváděly do Hradce Králové pravidelně význačné hosty, z nichž nejvýznamnějším návštěvníkem se stal 11. října 1919 sám prezident republiky.Jeho průvod, který zahrnoval mj. ministra zahraničních věcí JUDr. PhDr. Edvarda Beneše, minis…
více »
Jaroměř ve víru českého stavovského povstání a krátce po něm
Jaroměř ve víru českého stavovského povstání a krátce po něm
Zajímavost
Defenestrací nejvyšších zemských úředníků 23. května 1618 začali nespokojení protestantští stavové zjevný odboj proti panovníkovi. Zemské vlády se zmocnilo 30 prozatímních direktorů, kteří byli voleni ze všech 3 stavů, přičemž k nim přistoupila všechna města kromě katolické Plzně a Českých Budějovic. Hned poté začali odbojní stavové sbírat vojsko a peníze. První peníze jim Jaro…
více »
Rosice nad Labem (Pardubice)
Rosice nad Labem (Pardubice)
Městská část
O původu pojmenování Rosic nad Labem, dříve nazývaných jako Rosice Labské, píše prof. Antonín Profous ve své knize "Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. M-Ř" toto:"2. Rosice (R. n…
více »
stránka 1 z 60

zpět na profil uživatele BorisJ.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace