Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Tipy na výlet, Polabí
Kam a jak jedeme?

Jedeme do malebného historického města, které leží asi 40km východně od Prahy.

Za čím jedeme?

Muzeum
Muzeum
lupa

Kouřim je ideálním místem pro jednodenní výlet. Za návštěvu rozhodně stojí Muzeum Kouřimska, které sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce tři atraktivní expozice.

Muzeum - středověký model města
Muzeum - středověký model města
lupa

První expozice "Staroslovanská Kouřim"je zaměřena na prezentování unikátních archeologických nálezů ze slovanského hradiště Stará Kouřim. Návštěvník se zde může díky trojrozměrným modelům seznámit s vývojem hradiště od jeho vzniku až do 10. století, kdy bylo opuštěno a nahrazeno novým opevněním na ostrožně sv. Jiří. Kromě keramiky jsou zde k vidění hrobové nálezy vyzvednuté na knížecím pohřebišti v blízkosti jezírka "Libuše" - především zbraně a šperky ovlivněné tehdejší evropskou módou.

Druhá expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" představuje vývoj města a jeho okolí ve středověku. Interiéry místností se stylizovanými architektonickými prvky posilují dojem návštěvníka, že se skutečně nachází v dobách dávno minulých. Začátek je věnován období raného středověku (od konce 10.století do roku 1250). Dokladem této doby jsou vystavené předměty denní potřeby objevené při archeologických výzkumech - keramika, železné a kostěné nástroje, mince, obchodní vážky atd. Součástí expozice jsou i fotografie s ukázkami dobové architektury, model kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem nebo kopie plastiky "kouřimských lvů", která snad původně byla součástí kazatelny nebo křtitelnice. Druhá část expozice je věnována vzniku a rozvoji královského města Kouřim (1250 až 1450). Dominantou výstavního sálu je interaktivní model středověké Kouřimi v podobě kolem roku 1400. Vystavené exponáty znatelně ukazují rozdíly mezi jednotlivými sociálními vrstvami - venkov, město, šlechta a církev. Návštěvníka zaujmou hlavně keramické kachle, skleněné číše a poháry, fragmenty architektonických článků a především kopie dnes již nezvěstné madony z kostela v Tismicích.

Třetí expozice „Historická Kouřim a Kouřimský kraj“ se zabývá dějinami kraje a města od 16. století do poloviny 19. století. Její autoři se pokusili netradiční formou instalace zobrazit a popsat v obecnější i konkrétnější rovině historický vývoj regionu v různých společenských vrstvách (město, církev a šlechta) a pomocí architektonických a výtvarných prvků podtrhnout dojem z vnímání interiérů. Velký důraz je kladen především na exponáty, které pocházejí výhradně ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně, Muzea Kouřimska a jeho dalších poboček. Tématicky, chronologicky i prostorově se expozice člení na tři části – renesanci a ranný barok, období vrcholného baroka a 1. polovinu 19.století. Nechybí ani stylizovaný měšťanský interiér 1. poloviny 19. století, vybavený originálním nábytkem a dalšími umělecko-řemeslnými předměty a obrazy, dokumentujícími nejen vkus a dobový styl bydlení, ale i řemeslnou zručnost našich předků.

Muzeum zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony.

Muzeum - expozice středověku
Muzeum - expozice středověku
lupa

V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Celoročně se zde odehrává mnoho národopisných pořadů s bohatým doprovodným programem vhodným pro rodiče s dětmi. Aktuální informace naleznete vždy na www.skanzenkourim.cz.

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

Tipy na ubytování v okolí

Na náměstí je příjemná restaurace i kavárna.

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?

Líbila se nám expozice v muzeu, zajímavá prohlídka kostela a zvonice a velký zážitek jsme si odnesli ze skanzenu, kde se právě konal jeden z národopisných pořadů.

Ostatní informace

Muzeum Kouřimska - základní 30kč, snížené 15kč, rodinné 60kč

Muzeum lidových staveb - základní 60kč, snížené 30kč, rodinné 150kčDalší informace

neumístěno
Náročnost:
rodina s dětmi
Druh:
za kulturou
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Kouřim
(vzdálenost od místa: 0.83 km)
Datum: Čas:

Diskuse k výletu Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace