Deštěm smáčená Kadaň.

Tipy na výlet, Krušné hory a Podkrušnohoří
Kam a jak jedeme?

Kadaň, hrad
Kadaň, hrad
lupa

Jak daleko do minulosti sahá osídlení tohoto místa a jeho okolí se již asi nikdy nedozvíme. Skutečností je, že zde byl od pradávna brod přes řeku Ohři a jistě ho využívali i lidé v dávnověku. Z archeologických nálezů dnes víme, že zde lidé žili již v 18. až 13. století př. Kristem a v osadě u řeky se střídala jedna kultura za druhou. Našli se zde pozůstatky kultury knovízské, bylanské, halštatské a laténské. Sídlili tu i Keltové, které vystřídali Germáni, ti zde údajně žili až do 6. století po Kristu Zřejmě následovali Slované a k první písemné zmínce o místě již nebylo daleko.

Kadaň, radnice
Kadaň, radnice
lupa

Již ve 2. polovině 12. století chránil brod hrad, který byl postaven na skále, nad levým břehem řeky. Hrad byl v této době v držení rytířů johanitského řádu. O důležitosti místa jistě dobře věděl král Přemysl Otakar II. a mezi roky 1260 až 1270 bylo nad původní trhovou osadou založeno královské město. Na hradě po této době začal působit kadaňský purkrabí. V roce 1362 vyhořelo město a při požáru byl poškozen i hrad. Na kadaňském hradě pobýval i císař Karel IV. se svojí družinou, a to v roce 1367 a v roce 1374. Kadaň od císaře získala významná městská práva, které městu potvrdil i král Václav IV. Ve městě v této době žili převážně němečtí katolíci a v době husitských válek bylo město roku 1421 husity dobyto.

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže
lupa

Výrazný rozvoj města začal po roce 1469, kdy se stal kadaňským purkrabím Jan Hasištejnský z Lobkovic. Ten zde působil celé půlstoletí a v této době byl založen Františkánský klášter. Občané Kadaně se v 16. století stali podílníky na těžbě rud v oblasti Krušných hor a to také městu dopomohlo k jeho rozkvětu. Války nikdy nic dobrého nepřinesly a to také platí,pro Kadaň. Za třicetileté války bylo město několikrát oběma stranami vydrancováno a postihly jej i další válečné události. A nezůstalo jen u válek. V roce 1361 město vyhořelo a velké požáry postihly město ještě několikrát. Při posledním velkém požáru v roce 1811 byla zničena velká část města. Klid zde nebyl ani v období první republiky a po II. světové válce došlo k odsunu značné části německého obyvatelstva. Přesto si město zachovalo svoji středověkou tvář a patří mezi nejvíce dochovaná historická města v celé zemi. Od roku 1978 je městskou památkovou rezervací.

Za čím jedeme?

Kadaň, Katova ulička
Kadaň, Katova ulička
lupa

Jeden den, který navíc celý propršel, je na poznání města, jakým je Kadaň, poměrně málo. A tak jsme alespoň chtěli poznat nejznámější památky tohoto zajímavého místa. Naše vycházka začíná u hotelu Mova v novější části města. Cestou k městským hradbám procházíme kolem kostela Stětí Jana Křtitele. Kostelík zde již stál koncem 12. století a jeho dnešní vzhled je z let 1812 až 1813. Poté již vstupujeme barbakánem z roku 1458 do starého města. Jedná se o předsunuté opevnění bývalé Žatecké brány, která byla zbořena v roce 1832. Pokračujeme na náměstí a tady člověk neví kde začít. Většina domů má gotické prvky a každý nabízí něco zajímavého. U několika domů se zachovalo podloubí. Každého jistě na první pohled upoutá Radnice s 53, 7 metrů vysokou gotickou věží. Budova byla kdysi tržnicí a po požáru v roce 1361 se stala Radnicí. Současný vzhled dostala při úpravách v roce 1811.

Kadaň, barbakán Žatecké brány
Kadaň, barbakán Žatecké brány
lupa

Další dominantou náměstí je původně gotický kostel Povýšení sv. Kříže ze 13. století. Ten byl následně přestavován v roce 1520 a opět postaven v raně barokním slohu v letech 1654 až 1684 a konečnou podobu dostal při úpravách mezi roky1746 až 1755. Kazatelna a hlavní oltář jsou raně barokní. Výjimečnou církevní památkou je pozdně barokní Sloup Nejsvětější Trojice z let 1750 až 1753. Kašna na náměstí se jmenuje Šlikovský rybník. Barokní balustráda se na kašnu dostala ze zámecké zahrady v Klášterci nad Ohří v roce 1882. Hezká je i nedaleká menší kašnička pro pejsky.

Kadaň, bašta
Kadaň, bašta
lupa

Z náměstí pokračujeme k Mikulovické ( Svaté ) bráně, která je jedinou zachovalou ve městě. Věž hranolovitého tvaru je zakončena vysokou valbovou střechou. Poslední výrazná oprava proběhla mezi roky 1877 až 1878. Vycházíme ze starého města a jdeme parkem k bývalému Františkánskému klášteru. Procházíme kolem výklenkových kaplí křížové cesty z konce 17. století. V parku je i několik smírčích křížů a blíže klášteru socha sv. Jana z Nepomuku. Kaple sv. Jana Křtitele před klášterem je z roku 1641. Samotný klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků je národní kulturní památkou. Gotická svatyně byla dokončena v roce 1480 a je nejstarším poutním místem v Čechách. Dnes v klášteře sídlí městské muzeum.

Kadaň, cestou ke starému městu
Kadaň, cestou ke starému městu
lupa

Vracíme se na náměstí ke Katově uličce. Je dlouhá 51 metrů a v nejužším místě má pouze 66,10 cm. Tento rozměr ji řadí na první místo v zemi. Po projití uličkou se dostáváme na městské hradby. Středověké opevnění města je ze 13. století, bylo doplněno v 15. století během husitských válek. Obepíná skoro celé město a je přerušené pouze na severozápadě starého města. Zachovalo se několik bašt a dělových věží. Po hradbách se dostáváme ke Kadaňskému hradu. O něm je první zmínka z roku 1289. Nádvoří obepínají čtyři křídla s dvoupatrovým palácem a velkou čtverhrannou obytnou věží. Hrad byl několikrát přestavován a od roku 1757 zde byly kasárny. Poslední větší přestavba proběhla v letech 1816 až 1818. V tomto roce bylo přistavěno i křídlo stájí.

Kadaň, domek na hradbách
Kadaň, domek na hradbách
lupa

Deštík přidal na vydatnosti a tak ještě stiháme dojít ke kostelíku sv. Anny. Ten stojí na místě dřevěného hřbitovního kostela a byl postaven v letech 1592 až 1600. Poté již opouštíme staré město a jdeme k bývalému klášteru alžbětinek. Barokní kostel sv. Alžběty a sv. Rodiny byl postaven mezi roky 1753 až 1755 a naše putování za památkami Kadaně končíme u transformátoru z roku 1908. K zajímavým památkám města jistě patří i bývalý minoritský klášter. Jeho počátky jsou v roce 1234. V roce 1784 byl klášter zrušen a kostel v roce 1786 rozbourán. A to je konec povídání o Kadani.

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

Byli jsme ubytování v hotelu Mova, kde jsme se i stravovali. Vařili tam dobře a prostředí hotelu bylo příjemné.

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?

Kadaň, budova fary
Kadaň, budova fary
lupa

Kadaň je velmi pěkné město a i když nám celý den dosti pršelo, tak se nám tady líbilo. Především procházka po hradbách je kouzelná. Většina domů města je opravená a dá se říci, že i s čistotou ulic tady nemají větší problémy.

Ostatní informace

Kadaň, fontána na náměst
Kadaň, fontána na náměst
lupa

Informační centrum je v budově Radnice. Trochu nás zklamalo městské muzeum v klášteře, které bylo zavřené a nikde nebylo oznámené proč. Počasí nám nedovolilo návštěvu rozhledny na Svatém vrchu. I tak než se celé město projde, tak to je jistě kolem 5 km. Kadaň je na mapě KČT č. 7 Žatecko.Další informace

Hodnocení:
4057. místo
Náročnost:
rodina s dětmi, romantika
Délka:
vycházka (do 6 km)
Bylo zde:
7 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Kadaň
(vzdálenost od místa: 0.46 km)
Datum: Čas:

Diskuse k výletu Deštěm smáčená Kadaň.

12.03.2013 14:51

Hezké místo, hezký článek. Já měl v Kadani - relativně - štěstí na počasí, ale většinu města jsem viděl stejně ...

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Sledovat diskusi e-mailem
Váš email:
Sledování můžete kdykoliv zrušit jedním kliknutím.
Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace