Červená Lhota

Tipy na výlet, Jižní Čechy
Kam a jak jedeme?

Když jedete z Tábora na Červenou Lhotu je to přibližně 36km.Přijedete na parkoviště a pak se vydáte k zámku přibližně 5minut od parkoviště.

Za čím jedeme?

Za historií tohoto zámku jak je známo bylo zde i natočeno spousta pohádek a filmů.

obrázek pokuje ubytovny
obrázek pokuje ubytovny
lupa

Historický kalendář:
pol. 13. stol. Na severním okraji dominia Pánů z Hradce byla v rámci kolonizace založena ves Lhota.
1465 První písemná zpráva o existenci tvrze ve Lhotě. Petr ze Zásmuk získal tvrz ve Lhotě jako dědictví po svém otci Ctiborovi.
před 1530 Doložen jako majitel tvrze ve Lhotě Diviš Boubínský z Újezda.
kol. 1530 Lhotu zakoupila rytířská rodina Kábů z Rybňan.
1542 - 1555 Jan Kába nechal starou tvrz přestavět renesančně podle projektu italského stavitele Honse Vlacha.
1555 Poprvé se objevuje název Nová Lhota.
1557 Založena zámecká kaple Nejsvětější Trojice.
1597 Novou Lhotu kupil Vilém Rut z Dírné, čímž došlo k scelení panství Dírná a Deštná.
1602 Poprvé se v pramenech objevilo označení Červená Lhota, vycházející z nové barevnosti omítek tvrze.
1621 Červená Lhota byla Rutům jako utrakvistům konfiskována a byla obsazena císařským rytmistrem Antoniem Brucciem. Za jeho působení vznikly v Deštné Lázně.
1635 Zámecká kaple byla opravena znovu vysvěcena z získala statut filiálního kostela.
1639 Bruccio zemřel jako bezdětek a panství připadlo Zemské královské komoře.
1641 Lhotu koupil Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, nejvyšší kancléř Království Českého a majitel panství hradeckého.
1658 - 1678 Stavební úpravy proměnily někdejší tvrz v barokní zámeček užívaný jako letohrádek. Na náročné výzdobě interiérů nově koncipovaného prvního patra se podíleli i I. Cometta a G. G. Tencalla.
1693 Slavatové vymřeli po meči, a zámek sňatkem přešel do držení rodu Windischgrätzů.
1755 Zadlužený červenolhotský najetek koupil od Windischgrätzů rakouský šlechtic František de Paula z Gudenusu.
1774 Velký požár zničil zámecké hospodářské budovy i skladovanou úrodu. Zámek zůstal ohněm nedotčen.
1796 Červenou Lhotu kupil baron Ignác Stillfried, který zde poskytl útočiště hudebnímu skladateli K. Dittersovi z Dittersdorfu.
1814 Zámeckému kostelíku Nejsvětější Trojice byl odejmut statut filiálního kostela a následně byl jako zámecká kaple zrušen.
1820 Panství koupil Jakub Veith.
1835 Červenou Lhotu kupil Heinrich Eduard Schönburg - Hartenstein.
1841 - 1863 Probíhala neogotická přestavba zámku podle projektu stavitelů J. Schaffera a J. Kocába.
1901 Na návrší nad rybníkem byl založen anglický park.
1902-1910 Zámek byl přestavěn v neorenesančním slohu za účasti architekta Humberta Walchera z Moltheimu.
1907 Zásluhou faráře Bedřicha Kamarýta byl znovu obnoven statut zámeckého filiálního kostelíka Nejsvětější Trojice.
1934 Vznikla na Červené Lhotě hrobka rodiny Schönburg-Hartenstein.
1945 Zámek byl konfiskován na základě rakouské národnosti rodiny Schönburg- Hartenstein.
1946 Na zámku byla umístěna dětská ozdravovna.
1947 Zámek převzala do správy Národní kulturní komise.
1949 Zámek byl zpřístupněn veřejnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

obrázek pokuje ubytovny2
obrázek pokuje ubytovny2
lupa

PROČ SE LHOTA ČERVENÁ
ukázka z krásné literarury:

(…)„Zde v této síni jsem učinil před křížem otci svatý slib, že neuvedu do domu našeho ženu nevěřící. Než, kde je kříž? – Stěna, na které visel, je prázdná!“ Probíhá všecky komnaty – nikde ho nelze nalézt. Tu jej pojímá přehrozná lítost. – „Otče,“ volal, „ co se to děje – paladium našeho rodu je pryč! – Oh, toho duše má nesnese!“ Přistoupí k oknu- rám jest přeražen- zdá se, že na rozbitých kusech skla lpí krev. – Jakoby ledová ruka srdce mu smáčkla, ohromen hledí dolů do té syčící propasti, nyní ví vše- co se stalo.(…)
trocha literární teorie:

Takto popisuje Bedřich Kamarýt ve své próze Kábové z Rybňan pohnutí hlavního hrdiny, Rytíře Káby, ve chvíli, kdy je svědkem strašlivého skonu své ďáblem posedlé manželky. Bedřich Kamarýt, známý regionální malíř, spisovatel a v neposlední řadě dlouholetý zdejší farář, koncipuje tuto povídku jako jakousi parafrázi místní krajové pověsti o nehodné zámecké paní, kterou odnesl čert. I zde se setkáváme s krásnou zámeckou paní, kterou oknem odnese čert, její tělo není nikdy nalezeno a jen krvavé stopy na bělostných stěnách zámku svědčí o jejím strašném konci. Nesmazatelné skvrny jsou posléze podnětem k provedení krvavě červeného nátěru zámeckých zdí. K tomuto základnímu lidovému syžetu Kamarýt připojuje motiv konfesijního sporu mladého šlechtického páru a přidává rekvizitu – památný starý krucifix, který se jako symbol katolicity a pravověrnosti starého rytířského rodu prostupuje prózu v několika paralelách. V okamžiku tragického ďáblova ataku musí být odmrštěn a zneuctěn.
pravda nebo smyšlenka:

Co je na tomto romantickém vyprávění pravdy? Je to jen lidová báchorka vkusně stylizovaná do dojemně nabádavého textu katolického kněze? Odpověď je složitější. Zdá se, že žádná dáma ze zdejších oken nikdy nevypadla. Všechny dostupné historické prameny o tom mlčí. Odnesl-li někoho ďábel patrně zjistíme ještě hůře, protože o spáse či zatracení zdejších majitelů nemáme pochopitelně žádné písemné svědectví. Přesto se zdá, že příběh nemůžeme jen tak jednoduše odsunout do oblasti pověstí. Autor vyprávění poměrně rafinovaně použil motivy ze zdejších zámeckých dějin, které záměrně, snad s pietní úctou k nebožtíkům, zcizil, vložil do umělých příběhů smyšlených postav. Zrnka pravdy jsou tak roztroušena ve fiktivním textu. První pravdivý moment jsou hádky a sváry probíhající za zámeckými zdmi. Dědici stavebníka zámku Jana Káby, Bohuchval a Jiří, se spolu přeli o majetek. Dle svědectví kronikářů si jejich manželky vjely do vlasů tak, že nezřídka tekla krev. Tento spor měl i náboženský aspekt, neboť Bohuchval byl katolík, Jiří utrakvista. Zde tady máme další pravdivý motiv – konfesijní spor. Skutečná je také rekvizita příběhu- památný starý krucifix rodiny Kábů. Ten je dodnes chován v kostele sv. Ottona v Deštné. Ostatně i červená barva je na zámku nepůvodní. Stavba byla skutečně původně bílá, červenou barvu získala až začátkem 17. století. V té době se také objevuje poprvé místní jméno Červená Lhota. V tomto kontextu je tedy možné považovat celou pověst za etymologickou.

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

červená lhota
červená lhota
lupa

Červená Lhota Restaurant

Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístněna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost vychutnat si jídlo v neopakovatelné atmosféře s přímým výhledem na zámek. Restaurace nabízí jídla lehké mezinárodní kuchyně s důrazem na moderní vzhled pokrmu na talíři.

Restaurace je rozdělena do dvou salonků s celkovou kapacitou cca 70 míst. Pro vaši dopředu objednanou akci vám nabídneme možnost posezení v soukromí horní restaurace s kapacitou cca 80 míst. Také je zde možnost využít venkovního grilování nebo příjemného posezení na terase s přímým výhledem na zámek.

Každý den pro vás připravujeme denní nabídku jídel ve vysoké kvalitě a za přijatelnou cenu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

červená lhota ze zhora
červená lhota ze zhora
lupa

Ubytování

V objektu Červená Lhota Restaurant vám zároveň nabízíme i ubytování s kapacitou 32 míst. Cena za ubytování se pohybuje od 490Kč do 600Kč za osobu a noc. Snídaně je možné si objednat přímo v restauraci, formou výběru ze snídaňového menu. Parkování pro ubytované hosty je možné přímo v objektu zdarma. Sociální příslušenství je společné pro všechny pokoje.
Pokud byste měli zájem o ubytování v objektu nebo případně v nejbližším okolí Červené Lhoty, rádi ho pro vás zajistíme.

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?

Mocinky se nám tam líbilo bylo to moc fajn a velký zážitek vřele doporučuji!.

Ostatní informace

zámek Červená Lhota
zámek Červená Lhota
lupa

Vstupné výklad v ČJ
dospělí 90,- 70,- 30,-
děti, studenti, ZTP 50,- 40,- 25,-
senioři 70,- 50,- 25,
rodina 200,- 160,- 60,


* Součástí ceny je příplatek za výklad poskytovaný v cizím jazyce.
Prohlídky s cizojazyčným výkladem poskytujeme pro předem objednané skupiny.
K dispozici jsou cizojazyčné texty (v pokladně).
Objednané skupiny cizinců s vlastním tlumočníkem platí vstupné jako za prohlídku v českém jazyce.
Vedoucí skupiny nad 25 osob má vstup zdarma.
Děti do šesti let mají vstup zdarma, musí však být uvedeny na vstupence svého dospělého doprovodu (z důvodu omezeného počtu míst ve skupině).
Hromadné návštěvy dětí do 6 let (mateřské školy apod.) platí 20,- Kč za dítě.
Rodinnné vstupné platí pro dva dospělé s maximálně třemi dětmi.
Mimo otevírací dobu se vstupné zvyšuje o 100%.
--------------------------------------------------------------------------------------

zámek Červená Lhota
zámek Červená Lhota
lupa

duben
9:30 - 17:00
pouze o víkenech
16:00

květen
9:30 - 17:00
denně kromě pondělí
16:00

červen až srpen
9:30 - 18:00
denně kromě pondělí
17:00

září
9:30 - 17:00
denně kromě pondělí
16:00

říjen
9:30 - 17:00
pouze o víkendech
16:00

listopad až březen
zavřeno denně
--------------------------------------------------------------------------

půjčení loďky:

30min-80kč

60min-150kč

Podobné příspěvky
Kliknutím se rozbalí popisek příspěvku.

  • Červená LhotaDalší informace

Hodnocení:
1948. místo
Náročnost:
romantika
Druh:
za kulturou, do přírody, na kole
Bylo zde:
12 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Doňov
(vzdálenost od místa: 7.18 km)
Datum: Čas:

Diskuse k výletu Červená Lhota

25.07.2011 12:24
Byli jsme tam loni a opravdu bylo to super i počasí nám vyšlo
26.10.2011 17:29
Zámek hezký akorát zvenku,vevnitř to mají přeplácané.Já jsem ocenil víc nedalekou zříceninu hradu Landštejn.

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Sledovat diskusi e-mailem
Váš email:
Sledování můžete kdykoliv zrušit jedním kliknutím.
Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace