Vranov nad Dyjí

ikonka na mape Vranov nad Dyjí

Zámek

Barokní zámek se vypíná na skalním ostrohu nad řekou Dyjí ve Vranově nad Dyjí. Zámek se nachází v Jihočeském kraji. Zámek je přístupný od června do září každý den kromě pondělí a v říjnu pouze o víkendech. Dominantou zámku je Sál předků s galerií rodu Althanů. Většina interiérů je vybavena v duchu klasicismu. U zámku je krásný park. Na zámku jsou pořádány tradiční sezónní výstavy a oblíbené zámecké kulturní léto. Aktuální informace nalezenete na stránce: http://www.zamekvranov.cz.

Historie

Původní gotický hrad z 13. století, jehož majitelé se v držení velmi často střídali, za třicetileté války vydrancovali Švédové a ke zkáze hradu přispěl také požár v roce 1665, hrad začal velmi rychle chátrat. Teprve na přelomu 17. a 18. století byl zchátralý hrad rodem Althanů radikálně přestavěn podle projektu architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu a vznikl barokní zámek. V období klasicismu došlo k úpravám okolí zámku; na vytvoření okolního krajinářského parku se výrazně podílel český zemský advokát Josef Hilgartner z Lilienbornu, který se na konci 18. století nakrátko stal majitelem zámku. Na počátku 2. světové války získal zámek jako konfiskát německý baron Gebhard von Wense. V roce 1948 stát zpřístupnil zámek veřejnosti. V 70. letech 20. století proběhla nákladná obnova větší části areálu a postupně dochází také k úpravám okolního přírodního prostředí, které je součástí přísně chráněné zóny Národního parku Podyjí.

GPS: 48°53'44.15"N 15°48'48.08"E

ikonka na mape Hardeggská vyhlídka

Vyhlídka

Patří mezi jednu z nejkrásnějších vyhlídek v Národním parku Podyjí. Na 90 m vysokém skalisku je postaven stylový dřevěný altán, z něhož je nejenom jedinečný rozhled po širokém údolí řeky Dyje, ale rozhodně i nejkrásnější pohled "za hranice" na nejmenší rakouské město Hardegg. Původní vyhlídkový altánek z roku 1885 se nazýval Luitgardinou vyhlídkou. Později zpustl a byl zcela zničen. Altánek byl rekonstruován Rakouským klubem turistů a v roce 1990 byl jako dar předán tehdejší Správě CHKO Podyjí.

K vyhlídce se dostaneme po modré značce lesní asfaltkou z obce Čížov, kde před prudkým klesáním vede k ní krátká značená odbočka.

Turistická mapa KČT 1:50 000 č.81 Podyjí-Vranovská přehrada

GPS: 48°51'28.15"N 15°51'41.11"E

ikonka na mape Ledové sluje u Vranova

Jeskyně

Jedná se o příkrý suťový svah s množstvím podzemních puklinových prostor vzniklých posunem nestabilních skalních bloků. V důsledku zvláštního mikroklimatu se v podzemí vytváří koncem zimy ledová výzdoba, která v některých letech zde vydrží až do pozdního jara. V okolí vchodů těchto puklin vzniklo společenstvo chladnomilných a stínomilných druhů rostlin a živočichů V podzemních prostorách žije nejméně 17 druhů netopýrů. Z vyhlídky nad jeskyněmi u obelisku pohledy do hlubokého údolí Dyje a protější svah lesního komplexu Braitavy.

Lokalita se nachází na území Národního parku Podyjí, v jeho první zóně.

Turistická mapa KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada

GPS: 48°52'58.48"N 15°50'23.82"E

ikonka na mape Skály nad Přehradou

Skalní útvar

Nachází se v údolí řeky Dyje pod přehradní hrází. Skály zde vystupují z příkrého svahu a jsou rozčleněny na tři samostatné celky. Nejvyšší dosahuje téměř šedesátimetrové výšky a na jejím vrcholu, více jak 80 m nad řekou, je umístěn litinový Claryho kříž. Od něho je jedinečný pohled na vodní plochu přehradní nádrže, na vlastní hráz i do pokračujícího údolí Dyje. Vyhlídka je přístupná vycházkovou trasou, která začíná na náměstí ve Vranově, vede přes obec Onšov a končí na Přehradě v Granátové zátoce. Je vyznačena místní modrou značkou.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal

GPS: 48°54'23.76"N 15°49'19.02"E

ikonka na mape Vranovská pláž

Výletní místo

Vranovská pláž se nachází na levém (severním) břehu Vranovské přehrady poblíž její hráze za výraznou Švýcarskou zátokou. Příjezd do areálu pro motorizované je odbočkou z hlavní silnice mezi Štítary a Zálesím. Pro ostatní pak z Vranova nad Dyjí ulicí proti toku Dyje, přejít hráz přehrady, po jejím břehu kolem přístaviště a po lávce přes Švýcarskou zátoku. Nebo od Zámeckého hotelu dojet sem rekreačním vláčkem.

V oploceném areálu je velký výběr ubytovacích a stravovacích zařízení, samoobsluhy s potravinami i prodejní stánky s dalším zbožím. Rozlehlá písčitá a travnatá pláž mírně klesá do vodní hladiny. Pro děti i dospělé je celodenně v provozu vodní tobogán. Dále jsou zde hříště na volejbal, nohejbal, odbíjenou a stolní tenis. Lze využít i tenisové kurty a navštívit zdejší wellness centrum. Zdatnější si mohou vyzkoušet i zdejší lanové centrum. Jsou zde i půjčovny sportovních potřeb, loděk a surfů. Výborné podmínky jsou zde i pro rybaření, povolenky lze zakoupit přímo v areálu. Na své si přijdou i houbaři, rozlehlé lesy jsou všude okolo. Na pláži promítá o prázdninách zdarma letní kino a probíhají další zajímavé akce.

Kvalita vody je pravidelně sledována hygieniky, dění v areálu průběžně zobrazuje zdejší webkamera.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal 

 

GPS: 48°54'45.90"N 15°48'48.49"E

ikonka na mape Claryho kříž

Vyhlídka

Stojí na vcholu mohutného, více jak 80 m vysokého skaliska nad řekou Dyjí, těsně pod hrází Vranovské přehrady. Nechal jej zde postavit majitel vranovského zámku hrabě Stanislav z Mniszku jako památku na svého přítele - spisovatele, malíře a humanisty knížete Karla Claryho. Ten se při svém pobytu ve Vranově v době cholerové epidemie nemocí nakazil, onemocněl a v březnu roku 1831 ve Vídni zemřel.

Čtyři metry vysoký kříž z blanenské litiny nejenom dominuje zdejšímu okolí, ale od něho je i jedinečný rozhled na Vranov, údolí Dyje, hráz a rozlehlou hladinu Vranovské přehrady. Z Vranova přes obec Onšov k němu vede okružní vycházková trasa, která pak schází na hráz a vrací se zpět do Vranova.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal

GPS: 48°54'24.34"N 15°49'15.28"E

ikonka na mape Vranov nad Dyjí - vyhlídka nad serpentinou

Vyhlídka

Nachází se na výrazné serpentině silnice stoupající z údolí Dyje nad Vranovem směrem na Onšov. Při rekonstrukci komunikace byl svah pod silnicí vyčištěn od náletových dřevin a  byla zde vybudována vyhlídková terasa. Otevírá se zde jedinečný pohled do celého údolí na místní část Benátky a řeku Dyji s jezem. Odtud je bezpochyby i nejkrásnější pohled na zdejší zámek, vypínající se na mohutné skále.

Turistická mapa KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada

GPS: 48°53'42.72"N 15°49'8.76"E

ikonka na mape Cornštejn

Zřícenina

Zřícenina gotického hradu Cornštejn stojí na skalnatém ostrohu nad jezerem Vranovské přehrady v nadmořské výšce cca 440 metrů nad mořem. Cornštejn patřil k nejlépe opevněným moravským hradům. Cornštejn se nachází na Znojemsku v Jihomoravském kraji. Z hradu se dochovaly rozsáhlé zříceniny, nejlépe se zachovala bašta na jižní straně a předsunutá věž. Hradní zříceniny jsou oblíbeným cílem návštěvníků zdejší rekreační oblasti.

Historie

Hrad Cornštejn nechali vybudovat v 1. polovině 14. století čeští panovníci zřejmě k zabezpečení moravsko-rakouské hranice. První zmínka o hradu pochází z roku 1343, kdy jej získali jako léno páni z Lichtenburka. Původně nevelký hrad s jedním palácem a hranolovou věží byl během 14. a 15. století dále rozšiřován a nově opevňován. V roce 1464 obléhalo Cornštejn vojsko Jiřího z Poděbrad, protože jeho majitel Hynek Bítovský z Lichtenburka byl jedním z hlavních králových odpůrců. Hradní posádka odolávala plných 10 měsíců, než byla nucena se vzdát. Poškozený objekt pak darem získali Krajířové z Krajku, kteří jej obnovili a rozšířili o předhradí se dvěma baštami. Bylo zdokonaleno i předsunuté opevnění a před hradem byla postavena mohutná štítová zeď a dělová bašta. Cornštejn se tak stal mohutnou pevností, jeho sláva však netrvala dlouho. Ve 2. polovině 16. století přestal být trvale obýván a postupně chátral. Již v roce 1612 je poprvé připomínán jako pustý.

GPS: 48°55'44.19"N 15°43'15.95"E

ikonka na mape Thayatal

Národní park

Rakouský národní park navazující na NP Podyjí.

GPS: 48°50'49.74"N 15°54'15.34"E

ikonka na mape Šenkenberk

Zřícenina

Šenkenberk je jednou z nejmalebnějších hradních zřícenin na Moravě. Zřícenina hradu Šenkenberk se ukrývá uprostřed lesů na ostrohu ze tří stran obtékaném Plenkovickým potokem. Na jihu omývají úpatí hradního vrchu vody krásného rybníka Vlkova. Šenkenberk, zvaný také Šimperk, se nachází na Znojemsku v Jihomoravském kraji. Hradiště je na východní straně od planiny odděleno hlubokým příkopem, další příkop dělil vlastní hrad od rozlehlého předhradí. Dochovaly se zříceniny obvodových zdí a malé zbytky paláce. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Historie

Hrad vznikl pravděpodobně již v polovině 13. století, i když první zmínka o něm je až z roku 1325. Na počátku 15. století patřil hrad markraběti Joštovi, později Enzingerům. Zřejmě za česko-uherských válek ve 2. polovině 15. století byl pobořen. Jako pustý se poprvé připomíná v roce 1517.

GPS: 48°55'50.69"N 15°54'38.97"E

ikonka na mape Hallamasskova vyhlídka

Vyhlídka

Nejkrásnější pohled na Vranov nad Dyjí se bezpochyby otevírá z vyhlídky, která se nachází ve stěně Vranovské skály pod zámkem. Je přístupná modře značenou odbočkou z turistické cesty vedoucí z městyse na zámek. Byla zbudována ve dvacátých letech minulého století a znovuobnovena pak v roce 2001.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal.

GPS: 48°53'35.45"N 15°48'38.09"E

ikonka na mape Hamerské vrásy

Skalní útvar

Skalní útvar na levém břehu Dyje mezi Vranovem a osadou Zadní Hamry. Chráněný přírodní výtvor. Geologická lokalita se silně zklikacenými (ptygmatickými) vrásami jako doklad horotvorných pochodů při injekci migmatické hmoty do rul. Lesostepní lokalita s hojným výskytem z jara žlutě kvetoucí tařice skalní, netřesku výběžkatého, koniklece velkokvětého a jiných rostlin.

GPS: 48°53'39.29"N 15°49'22.56"E

ikonka na mape Tisová stráň - přírodní rezervace

Rezervace

Druhově i věkově rozdílný porost v příkré stráni nad Vranovskou přehradou, 2 km severně od obce Lančov, s nejhojnějším přirozeným výskytem tisu na Znojemsku. Lokalita o rozloze 7,10 ha je chráněna od roku 1995.

Turistická mapa KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada

GPS: 48°55'41.91"N 15°47'1.03"E

ikonka na mape Vranov nad Dyjí - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel

Původně se jedná o pozdně románskou stavbu z poloviny 13. století, přestavěnou a rozšířenou v gotice a renesančním období. Barokní přestavbou prošel kostel podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu kolem roku 1717. Úpravy fasád a interiérů pocházejí pak z první poloviny 19. století. Dominantní věž kostela je z počátku 18. století. V kostelním areálu se nachází ještě v jádru románský karner, přestavěný později na hřbitovní kapli a socha Panny Marie pocházející z 2. čtvrtiny 18. století

Areálem prochází vycházková modře značená Clatyho stezka, která začíná u turistického rozcestí na náměstí.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal 

GPS: 48°53'42.94"N 15°48'47.02"E

ikonka na mape Vranov nad Dyjí - kaple sv. Ondřeje

Kaple

Jedná se o hřbitovní kapli, která se nachází v areálu farního kostela. Základem je v jádru pozdně románský karner z první čtvrtiny 13. století s kostnicí, která je pravděpodobně ještě staršího původu. Na kapli byl upraven v 19. století.

Kolem objektu prochází modře značená vycházková Claryho stezka, která začíná u turistického rozcestí na náměstí.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal

GPS: 48°53'42.43"N 15°48'48.74"E

ikonka na mape Vranovská přehrada - lávka přes Švýcarskou zátoku

Most

V minulosti přes Švýcarskou zátoku mezi Hrází a Pláží byl v provozu přívoz. Nárůstem návštěvnosti Vranovské pláže bylo přikročeno k výstavbě lávky pro pěší. Bylo zde zbudováno jedinečné architektonické dílo, které velice dobře zapadá do zdejšího prostředí. Jeho autory jsou moravští mostní konstruktéři J. Stráský, I. Hustý a J. Jordán. Lávka je 252 m dlouhá a její dva nosné pylony na okrajích dosahují výšky 28 m. Celou mostovku pak drží 2x108 ocelových lan o průměru 15,5 mm. Mostovka se nachází 6,5 až 9,7 m nad vodní hladinou.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal

Tip Turistika.cz: Ubytování kemp a chatová osada SVOREA

GPS: 48°54'42.37"N 15°49'12.36"E

ikonka na mape Mlýn v Lesné

Mlýn
Větrný mlýn na východním okraji obce kóta 471. V současné době využíván jako restaurace a kavárna.

GPS: 48°54'28.70"N 15°52'6.52"E

ikonka na mape Čížov - Železná opona

Památník

Nachází se na jižním okraji obce poblíž Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí. Zde podél pohraniční silnice je zachována část linie drátěných zátarasů, oplocení a strážní věže, které v minulém režimu vedlo po celé délce státní hranice mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Rakouskem či Německou spolkovou republikou.

Turistická mapa KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada

GPS: 48°52'36.12"N 15°52'18.98"E

ikonka na mape Obelisk nad Ledovými slujemi

Památník

Památník postavený na Ledových slujích asi v roce 1860 Okrašlovacím spolkem ve Vranově k poctě hraběnky Heleny z Mníšku, jako projev díků za zpřístupnění Ledových slují - Pozor sluje dnes nepřístupny!!! Podle legendy je v základech obelisku zazděn hrnec mincí a pahýl borovice, která rostla na vrcholu skály. Místo pěkného zozhledu do údolí Dyje směrem k Vranovu, přístupné po odbočce z červené tur. trasy Vranov-Čížov.

GPS: 48°53'2.51"N 15°50'37.69"E

ikonka na mape 1. České muzeum motocyklů v Lesné u Znojma

Muzeum

1. České muzeum motocyklů, jedna z největších soukromých sbírek, která obsahuje asi 130 vystavených exponátů hlavně motocyklů, sidecarů, automobilů a dalších technických zajímavostí. Expozice je umístěna v restauraci. Provozní doba celoročně.

GPS: 48°54'25.21"N 15°52'13.44"E

ikonka na mape Vranov nad Dyjí - Pážecí dům

Měšťanský dům

Nachází se v rohové části náměstí. Tato pozdně barokní patrová budova pochází z roku 1720. V tehdejší době sloužila nejenom k ubytování pážecímu služebnictvu ze zámku, ale i pro jejich společenské a kulturní příležitosti. Po nákladné rekonstrukci v letech 2001-02 je zde dnes stylový pension s restaurací, vinárnou a cukrárnou. V letním období je v provozu ještě zahradní restaurace s fontánou a kavárna na terase s výhledem na náměstí.

Turistické mapy: KČT 1:50 000 č.81 Podyjí a Vranovská přehrada, GOL 1:25 000 Národní Park Podyjí-Thayatal

GPS: 48°53'40.16"N 15°48'41.18"E

ikonka na mape Lovecký letohrádek - Lusthaus

Letohrad
Letohrádek- Lusthaus se nachází na zalesněné plošině 1,5 km jihozápadně od obce Lesná a asi 2,5 km severozápadně od obce Čížov v Národním parku Podyjí v nadm. výšce asi 490 m.

GPS: 48°53'54.35"N 15°51'22.91"EDalší práce s průvodcem

zobrazit v prohlížeči


Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace