Sokolov - tvrz

Tvrz, Krušné hory a Podkrušnohoří
pravděpodobný vzhled tvrze a paláce se záchodovým rizalitem
pravděpodobný vzhled tvrze a paláce se záchodovým rizalitem
lupa

V letech 1992-1994 proběhl záchranný výzkum Karlovarského muzea v prostoru sokolovského zámku. Tento výzkum pod vedením Mgr. Jiřího Klsáka odhalil základy zaniklé středověké tvrze. Etapa výzkumu z roku 1993 se soustředila na prostor zámeckých sklepů v jižním křídle zámku . Druhá jeho část se realizovala v létě 1994 a soustředila se na prostor nádvoří. Na podzim roku 1994 byl učiněn při stavebních pracích ještě náhodný objev zahloubené části záchodového rizalitu přiléhajícího k paláci.

středověké kahany nalezené při výzkumu tvrze
středověké kahany nalezené při výzkumu tvrze
lupa

První historická zmínka o Sokolovu pochází z roku 1279. Tehdy jsou uváděni jeho držitelé bratři Erhard, Engelhard a Albert z Nothaftů, jako svědci na listině Fridricha a Gebharda z Leuchtenberku. Po roce 1324 dědí zdejší větev Nothaftů hrad Tierstein v Bavorsku. Roku 1339 je jako vlastník tvrze a Městečka uváděn Nikolaus Winkler…, jenž tvrz a Městečko Falknov a Lomnické zboží králi Janovi v manství podal a je od něho v ušlechtilé manství přijal. V roce 1360 syn Mikuláše Winklera Tomáš Winkler obdržel povolení královské, aby město Falknov a tvrz Sedlo buď Ješkovi z Velhartic neb Trostovi z Kynšperka (Mikulášův bratr), neb sestrám Anně a Kateřině zapsati mohl. O rok později ještě Tomáš žil, neboť podával kněze do Lomnice. Roku 1363 byl již mrtev a dědictví se ujal Trost z Kynšperku. Krátce potom ho postoupil Karlovi IV. Tím připadl Sokolov královské komoře a stal se manstvím královského hradu Lokte“(Sedláček Hrady...1998, 154).

lupa

Sokolovská tvrz sestála z budovy paláce a obvodového opevnění. Palác byl obdélného půdorysu. Opevnění tvořila Kamenná zeď na kruhovém půdorysu. Během výzkumu došlo k objevu zahloubené jímky záchodového rizalitu. Zbytky obvodového opevnění byly nalezeny ve sklepích pozdějšího zámku a v sondě v jižním rohu nádvoří. Na nádvoří (v rozích) se koruna zdiva hradby nacházela v hloubce 20-30 cm pod dřívější dlažbou. Její šířka byla 50cm. Z paláce známe pouze suterén. Ten byl zahlouben asi 180 cm pod okolní terén. Dvě zdi jej dělily do tří nestejně velkých prostor.

lupa

Palác tvrze přetrval její radikální přestavbu na přelomu 15. až 16. století a byl zakonponován do nově vzniklého zámku. Tehdy již stála tři obvodová křídla a areál byl na čtvrté straně patrně uzavřen zdí. Spolu s novými křídly zámku vytvářel středověký palác propojený komplex o půdorysu písmene E, přičemž stál dispozičně uprostřed. Tehdy byl zámek ještě znovu obehnán vodním příkopem. Během Třicetileté války byl celý zámek poškozen. Proto byl ve 30. a 40. letech 17. století radikálně přestavován do barokní podoby za nových majitelů Nosticů (původně hornolužický šlechtický rod). Tehdy byl zbořen starý středověký palác a místo něj vzniklo prostranné nádvoří. Nově vzniklé nádvoří bylo uzavřeno čtvrtým křídlem a zámek tak definitivně nabyl dnešní půdorysné podoby.

Lukáš HanzlDalší informace

Hodnocení:
neumístěno
Byl zde::
1 turista
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Sokolov-Viamont
(vzdálenost od místa: 0.74 km)
Datum: Čas:

Diskuse k místu Sokolov - tvrz

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace