Pula – klášter a kostel sv. Františka z Assisi (Crkva i samostan Sv. Franje)

Klášter, Chorvatsko
v ambitu křížové chodby
v ambitu křížové chodby
lupa

Tento františkánský klášter s románsko – gotickým kostelem z roku 1314 patří bezesporu mezi nejzajímavější památky v celé Pule a jejím okolí. Nevelký klášterní komplex najdeme na západním svahu mezi pulským antickým fórem a horní středověkou pevností, tedy v místě, kde původně stávala raně – křesťanská bazilika sv. Jana Křtitele. Klášter zasvěcený svatému Františkovi z Assisi sice pochází z 14. století, ale františkánský komunita je v Pule zmiňována již o jedno století dříve. Celý klášterní komplex je poměrně jednoduchý a strohý, což je pro františkánský řád typické. Půvabný kostel byl vybudován v pozdně románském slohu, ale již s několika gotickými ornamenty. Vysoce ceněno je jemné opracování kamenných bloků, které tvoří zdi a které naznačuje velkou zručnost zaměstnanců stavbní huti, i hlavní chrámový portál, zdobený rostlinnými motivy. V interiéru pak vyniká krásný - vyřezávaný a zlacený – polyptych z II. poloviny 15. století.

gotický polyptych
gotický polyptych
lupa

Celý komplex byl postaven v souladu s „předpisy žebravých řádů“. To znamená, že kostel má typický obdélníkový půdorys i obdélníkové kněžiště. Zvonice stojí samostatně a vedle kostela se nachází klášterní ambit s dormitářem, kapitulní síní, refektářem a sakristií, která spojuje klášter s kostelním chórem. Zmíněný zlacený polyptych, sloužící jako hlavní oltář, připisují odborníci Vivariniho škole a je všeobecně považován za jednu z nejcennějších gotických dřevěných plastik na Istrii. Polyptych je tvořen centrálním vysokým reliéfem Panny Marie s Ježíškem a dvanácti postranními postavami světců. Vrchol polyptychu tvoří vyřezávané gotické plastiky.

lupa

Klášterní ambit pochází z 15. století a je raně renesanční, popřípadě pozdně gotický, ovšem s renesančními úpravami. V křížové chodbě i před vstupem do kostela najdeme malé lapidárium středověkých artefaktů a kopie istrijských středověkých fresek Jako významné jsou označovány rovněž nenápadné sluneční hodiny, nacházející se na kostelním průčelí.

interiér kostela sv. Františka
interiér kostela sv. Františka
lupa

Z baziliky, na jejímž místě klášter stojí, se zachovala pouze římská mozaika, nalezená po II. světové válce při rekonstrukci severního křídla kláštera, zničeného při bombardování spojeneckými letouny. A hned vzápětí se rozhořely spory na téma datace vzniku prvního pulského františkánského kláštera. Řádoví historici většinou obhajují rok 1241, popřípadě období ještě starší, díky čemuž by se nesporně jednalo o jeden z nejstarších františkánských klášterů na východním pobřeží Jaderského moře. V každém případě je středobodem tohoto kláštera kostel sv. Františka, jehož předchůdcem byla kaple, nacházející se zřejmě v místě současné kapitulní síně. Vznik původního klášterního komplexu je spojován se jménem řádového stavitele fra. Jakova z Puly, který stavbu dokončil zřejmě někdy na konci 70. let 13. století. Tento bratr se řadí k nejznámějším jménům, spojovaným s klášterem. Tím druhým je Teton neboli sv. Oton z Puly; německý františkán, který zemřel v roce 1241 a jehož ostatky jsou v kostele sv. Františka uloženy.

lupa

Zajímavá je ovšem i historie podstatně mladší. Za zmínku stojí např. fakt, že celý klášter byl později zrekonstruován, rozšířen a částečně také zbarokizován. Po napoleonských válkách byl – ještě na počátku 19. století – z kostela všechen barokní mobiliář odstraněn a vzácné umělecké předměty, včetně slavného pulského polyptychu, se přesunuly do nedaleké mariánské katedrály. Na své původní místo se slavnostně vrátily až po více než sto letech. V roce 1927 byl totiž halový klášterní kostel sv. Františka z Assisi znovu otevřen. A o dvacet let později dostal kostel – jako dar od města Puly - krásnou gotickou sochu Panny Marie s dítětem, která byla původně součástí mobiliáře benediktinského opatství s kaplí sv. Marie Formosy. Autorství sochy je přičítáno škole Mikuláše z Pisy a její datace byla určena na II. polovinu 14. století.

lupa

Vraťme se však ještě na počátek 19. století. Napoleonova armáda klášteru rozhodně neprospěla. Umělecké poklady zmizely a v roce 1808 se klášterní komplex změnil ve vojenská kasárna. Kostel se v té době stal skladem. Ani rakouští Habsburkové nebyli pro klášter vítanou záchranou. Sklad zde zůstal a došlo dokonce k částečnému zazdění krásného románského portálu. Teprve návrat italských františkánů kolem roku 1920 přinesl nejen očekávanou odbornou rekonstrukci kostela i kláštera, ale také jejich návrat k původní podobě. Díky tomu dnes tento pozoruhodný komplex, nacházející se na adrese Uspon sv. Franje Asiškog (č. 9) opět přitahuje pozornost mnoha návštěvníků tohoto překrásného přístavního města na chorvatské Istriji.

lapidárium
lapidárium
lupa

A ještě závěrečný informační pelmel. Vstup do komplexu kláštera je (velmi mírně) zpoplatněn. Horní část dvojpodlažního ambitu je pro veřejnost nezpřístupněna. Velmi oblíbenou atrakcí jsou místní želvy, přežívající spokojeně v klášterní rajské zahradě. K dispozici jsou toalety a zakoupit se dají rovněž pohlednice a některé další materiály.

Další informace

Hodnocení:
neumístěno
Poloha:
16 metrů nad mořem
Byl zde::
1 turista
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Diskuse k místu Pula – klášter a kostel sv. Františka z Assisi (Crkva i samostan Sv. Franje)

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace