Prachatice

Město, Jižní Čechy
lupa

Prachatice leží v Jižních Čechách, západním směrem od Českých Budějovic. Město se rozkládá na okraji Šumavského podhůří a je obklopeno lesy. Městem protéká Živný potok. Severozápadním směrem od města protéká řeka Blanice na jejímž toku byla postavena vodní nádrž Husinec, která slouží jako rezervoár vody. Jihovýchodním směrem od města je u obce Rohanov vybudovaná sjezdová trať s lyžařským vlekem. Severovýchodním směrem od města je letiště Aeroklubu Prachatice. Severním směrem z Prachatic je u obce Žichovec ranč s chovem koní a nedaleko ranče na břehu Blatnice najdeme kemp. Severozápadním směrem z města je městečko Husinec, kde můžeme navštívit rodný dům mistra Jana Husa. Městem prochází síť cyklostezek, které nás zavedou do malebné přírody Šumavského podhůří. Prachatice jsou výchozím bodem celé řady značených turistických cest. Jižním směrem z města se vydáme na nejvýše položené místo v okolí na vrcholek Libín ( 1095 m.n.m.). Na vrcholku kopce můžeme posedět v horské chatě a nebo vystoupat na zdejší rozhlednu. Severním směrem dojdeme kolem vodní nádrže do výše jmenovaného městečka Husinec. Kolem Prachatic byla vyznačena Naučná stezka nesoucí název Vyhlídková stezka, tato stezka nám poskytne krásné výhledy nejenom na v údolí položené město Prachatice.

Historie

lupa

Prachatice byly založeny na výnosné obchodní stezce již v 10. století. Od 11. století byla osada v majetku vyšehradské kapituly, která v osadě vybírala od obchodníků clo. I přes název obchodní stezky Zlatá tu nejvíce kvetl obchod se solí. Koncem 13. století bylo nedaleko původní osady založeno nové město. První písemná zmínka o Prachaticích je z roku 1322 a v roce 1323 byly povýšeny na město. Město zůstalo v majetku vyšehradské kapituly do roku 1420, kdy bylo město dobyto a vypáleno husity pod vedením Jana Žižky. Největší rozkvět město zažilo v 16. století, kdy měšťané díky prosperujícímu obchodu se solí bohatli. Ve městě se začaly budovat sladovny a pivovary, pálila se tu pálenka. Domy byly přestavované v renesančním slohu a nákladně zdobené. V tomto období město vlastnily pánové z Rožmberka. V roce 1601 bylo město prodáno císaři Rudolfovi II. a ten jej povýšil na město královské. Obyvatelé města se zúčastnili protihabsburského povstání a jako trest přišlo město o svůj majetek a celou řadu výsad. Právo skladování soli získali v roce 1653 zpět, ale obchod se solí již velmi poklesl a v roce 1692 bylo zakázáno dovážet sůl z Bavorska. V důsledku toho začalo město ztrácet na významu. Od roku 1719 byli majiteli města Schwarzenberkové, ale ani těm se nepodařilo oživit rozvoj města. Velkou pohromou pro město byl ničivý požár v roce 1832, který zničil 137 domů. V polovině 19. století se v Prachaticích usídlilo okresní hejtmanství a soud. Do města byla v roce 1893 přivedena železnice na trati z Vodňan. Ve městě se začali budovat české školy a divadla. V druhé polovině 20. století se začalo v okolí historického centra stavět a vznikala nová předměstí. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací s celou řadou chráněných objektů. V druhé polovině 14. století bylo město obehnáno hradbami s hranolovými věžemi a dvěma vstupními branami. Ve 20. letech 16. století byly hradby posíleny o druhou hradební zeď s válcovými dělostřeleckými věžemi a dvěma dalšími branami. Vnější hradební zdi se ve městě dochovaly téměř v celé délce i s věžemi a jedna ze vstupních bran Písecká. Bránu je tvořena dvěma bránami ve vnitřní a vnější hradební zdi a patří k nejcennějším stavbám svého druhu u nás. Střed města tvoří Velké náměstí obklopené domy s gotickými či renesančními jádry a renesančními fasádami většinou z druhé poloviny 16. století. Některé s domů si zachovaly také podloubí. Nejpěknějším domem je Stará radnice postavená v roce 1571, jedná se o renesanční budovu s bosovaným portálem a bohatou sgrafitovou výzdobou. Prachatické muzeum má sídlo v Sitrově domě z roku 1604 a dům zdobí v lunetových výklencích poprsí deseti českých králů. Knížecí dům byl postaven v roce 1572. Rožmberský palác vznikl přestavbou Bozkovského domu a zdobí jej psaníčkové sgrafity. Ve středu náměstí je kašna se sochou Spravedlnosti zhotovená v roce 1583. V roce 2002 město získalo ocenění Historické město roku.Další informace

Hodnocení:
461. místo
Poloha:
580 metrů nad mořem
Bylo zde:
29 turistů
Jak se Vám tam líbilo ?

Komentář:

Vyhledání vlakového spojení
Odkud:
Kam: Prachatice lázně
(vzdálenost od místa: 0.66 km)
Datum: Čas:

Diskuse k místu Prachatice

Nadpis: (nepovinný)

Vaše jméno:

Email: (nezobrazí se)

Text:

Email:
Heslo:
Vytvořit účet Zapomenuté heslo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. další informace